Małgorzata Grzegorzewska o "The Swerve" Greenblatta

53:47
 
Udostępnij
 

Manage episode 210556542 series 2361934
Stworzone przez Instytut Anglistyki UW, odkryte przez Player FM i naszą społeczność - prawa autorskie są własnością wydawcy, a nie Player FM, a dzwięk jest przesyłany bezpośrednio z ich serwerów. Naciśnij przycisk Subskrybuj, aby śledzić aktualizacje Player FM, lub wklej adres URL kanału do innych aplikacji podcastowych.

Wyk?ad polemiczny, który Ma?gorzata Grzegorzewska wyg?osi?a 22 listopada 2017 roku na temat ksia?ki Stephena Greenblatta "The Swerve: How the World Became Modern" (po polsku w przek?adzie Magdaleny S?ysz "Zwrot: Jak zacz?? si? renesans"). Ksi??ka to nagrodzona m.in. nagrod? Pulitzera opowie?? o zwi?zkach mi?dzy narodzinami renesansu i wspó?czesno?ci a tajemniczym, na d?ugie wieki zaginionym dzie?em Lukrecjusza "De rerum natura".

Prof. dr hab. Ma?gorzata Grzegorzewska jest szekspirolo?k?, Dyrektorem Instytutu Anglistyki UW, autork? ksi??ek i artyku?ów po?wi?conych literaturze i kulturze wczesnonowo?ytnej. Studenci Instytutu wyró?nili j? tytu?em Inspiration for Tomorrow.

Wyk?ad odby? si? w czytelni Biblioteki Instytutu Anglistyki UW staraniem Zespo?u "Badania nad Kultur? Dawn?", który prowadz? dr hab. Monika Opali?ska (IA UW) oraz dr Anna Wojty? (IA UW).

14 odcinków