Germanos, ToyBlackHat publiczne
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
UWAGA! Podcast zamknięty :( -------- Nowy podcast ToyBlackHata: https://www.buzzsprout.com/694186 Nowy podcast Germanosa: https://www.rkgamecast,buzzsprout.com Podcast o grach wideo w ramach bloga RaczejKonsolowo www.raczejkonsolowo.com Blogcast to Germanos i ToyBlackHat, dwójka "doświadczonych" graczy, którzy swoją pasję do gier łączą z pracą i obowiązkami rodzinnymi. W każdym odcinku rozmawiają o tytułach, które ostatnio ogrywali (niekoniecznie nowości), a także poruszają jakiś ciekawy tem ...
 
Loading …
show series
 
Rzadko kiedy mówimy na podcastcie o ca?kiem ?wie?utkich tytu?ach, ale je?li to robimy, to s? to naprawd? ciekawe produckje.Niestety, ten okr?g?y odcinek b?dzie musia? obej?? si? bez go?cia. Nagrali?my trzydziestk? ?adnych kilka dni temu, jednak, w wyniku nieprzewidzianej serii wydarze? i z?o?liwo?ci rzeczy martwych, ?cie?ka audio z nagrania posz?a …
 
12 miesi?cy min??o jak z bicza strzeli?. Ju? od roku nagrywamy. Dzi? o tym i o ?wie?utkim Assassin’s Creed. Zgodnie z powy?sz? zapowiedzi? dzi? w odcinku rozmawiamy g?ównie o Assassin’s Creed Odyssey (PS4), które poch?on??o w zupe?no?ci Toya. Ch?opaczyna tak zafascynowany, ?e segment wyszed? na grubo ponad po?ow? odcinka. Reszt? czasu sp?dzili?my n…
 
Z nieoczekiwanymi problemami audio, ale nagrali?my odcinek o kocich uszach, I W? i polowaniu na potwory. Nie mam poj?cia co dok?adnie si? sta?o z moim mikrofonem (albo Windows w trakcie podpinania s?uchawek co? popierdoli?), ale jako?? audio jak? nagra?em wo?a o pomst? do nieba. Moja ?cie?ka brzmi jakbym siedzia? pod wod?. Jednak bez obaw: ToyBlack…
 
Spokojnie. Tym razem ToyBackHat w co? pogra?! W tym odcinku troch? o SteamWorld Dig (PS4), sensie podnoszenia umiej?tno?ci w starych grach i powrocie po d?u?szym czasie do Fallout 4 (PS4). Natomiast w sekcji newsów i ploteczek mamy znikaj?ce oceny w recenzjach, podyskutujemy o kupowaniu remasterów oraz ToyBlackHat b?dzie "spowiada? si?" z tematu HD…
 
Po eksperymentalnym odcinku wracamy w starym sk?adzie przed mikrofony. Pewnie niektórzy z Was czekaj? na relacj? z Gamescom, jednak musz? was rozczarowa?, albowiem w podcastcie jednynie mówi? o ogrywanych gierkach na targach w Niemczech. Sam? relacj? zostawiam na tekst, który b?d? si? stara? zmie?ci? z relacj? foto we wrze?niu na blogu. Poza tym ta…
 
Eksperymentujemy z form? i zamys?em na podcast: przed wami wywiad z Orioto, artyst? lubi?cym si? w cyfrowych obrazach o tematyce gier, pochodz?cym z Francji. Odcinek dost?pny w wersji angielskiej i t?umaczonej. Je?li ?ledzicie mnie na Twitterze powinni?cie cho? raz zobaczy? który? z obrazów Mikela Agire, pos?uguj?cy si? pseudonimem Orioto. Pisa?em …
 
ToyBlackHat nawet na urlopie z rodzin? znalaz? chwil?, aby nagra? odcinek. Niestety nie b?dzie dzi? gier na 3DS (Ja nic nie zrobi?em! Nie moja wina!), a wi?kszo?? odcinka to wiadomo?ci z giereczkowa. Zanim przes?uchacie odcinka to musz? pochwali? mojego kompana podcastowego, albowiem dyskutowali?my o agendzie i rzuci?em pomys?em, ?e mo?na by pogada…
 
Wspólnie z Toyem skupiamy si? na No Man's Sky (PS4). Od pocz?tków po aktualizacje NEXT, ale o grze, nie gównoburzy. Poza tytu?em ze wst?pu w odcinku poruszamy temat ostatnich ciekawych ruchów w tematyce "monetyzacji" Gran Turismo Sport (PS4) oraz chytrych developerów Steam. Jak pewnie od razu zauwa?ycie w odcinku sporo si? zmieni?o. Zarówno intro i…
 
Znów w dwójk? i tym razem mniej tematycznie, ale bardziej o giereczkach i kilku newsach. Poniewa? Toy uwa?a?, ?e nie nagada? si? zbyt wiele na ostatnim odcinku to zatem w?a?nie on przewa?a w agendzie tego odcinka. Dwie ogrywane produkcje przez niego na jedn? moj? i ca?e cztery newsy w agendzie roboty mojego kompana podcastowego. Gadamy o gierkach s…
 
W tym odcinku zaprosili?my do dyskusji Devikitsu, aby pogada? o giereczkach z Japonii, anime i j-popie - Toy chcia? playlist? do cabrio ¯\_(?)_/¯ Na pomys? odcinka o KKW wpad? ToyBlackHat, który ostatnio poczu? mi?t? do japo?skich gierek. W sumie nawet dosy? dawno. Po rozmy?leniach o potencjalnym go?ciu epizodu pad?o na Anne Rogale, szerzej znan? p…
 
Witamy Was nareszcie w kolejnym odcinku RaczejKonsolowego podcastu audycji trwaj?cej d?u?ej ni? dobra gra Polaków na mundialu. Troch? nas nie by?o, g?ównie powodem by? mój urlop oraz nieco przeszkadza? nam mundial. G?odni nagrywania bardziej ani?eli nasza reprezentacji goli, siadamy przed mikrofonami, aby wspólnie pogada? o dosy? starym i zapomnian…
 
Cze?? i czo?em s?uchacze w 19-tym odcinku RaczejKonsolowego podcastu, jedynego podcastu, który nie b?dzie przewidywa? E3. Jak ju? wspomnia?em, nie b?dziemy rozmawia? o naszych przewidywaniach i marzeniach na targi E3, które zbli?aj? si?...a w?a?ciwie jak ju? s?uchacie nas, to powinny by? w trakcie. 1. Przywitanie si? Przy mikrofonach: ToyBlackHat G…
 
Uwaga, wszyscy alergicznie reaguj?cy na: "Destiny", proszeni o nie s?uchanie. Pe?ny odcinek po?wi?cony produkcj? Bungie. Dzi? mamy taki odcinek niby specjalny, ale w zasadzie bez okazji, cho? okazja jest, bo pojawi? si? nowy dodatek do Destiny 2 (PS4), wi?c z tej okazji ToyBlackHat zagra? w pierwsze Destiny (PS4), o czym przy okazji opowie. St?d ws…
 
Z du?ej chmury, ma?y deszcz! Dyskusja o Horizon: Zero Dawn (PS4) mia?a zamkn?? podcast, ale oby?o si? bez obelg i r?koczynów. CO nie znaczy, ?e nie by?o ciekawie :) Dzisiejszy odcinek zapowiada grube dyskusje poniewa? na tapet? bierzemy znienawidzone przez mojego partnera Horizon: Zero Dawn (PS4), napomkniemy o battle royale ubrane w Call of Duty, …
 
Takie lepsze Call of Duty, bo z mechami i afera z krynicy m?dro?ci: cieniasy nie graj? w gr? przez rok! Wracamy do nagrywania w dwójk? i zabieramy si? - w pierwszej kolejno?ci - za przedstawienie wra?e? po sp?dzeniu solidnej porcji godzin w Titanfall 2 (PS4) (Germanos), by drug? po?ow? odcinka sp?dzi? na dyskusji o sytuacji na Twitterze (nasze nieu…
 
Dzi? bez kontrowersji, bez promek, ale z go?ciem rozmawiamy o grach z kategorii stealth. Na dzisiejszy odcinek zaprosili?my do wspólnej rozmowy KraZis?awa, którego znam ju? ?adne par? lat z (kiedy? pssite) neosite.pl, a który od pocz?tków mojego bloga by? obecny tu i tam w komentarzach. Pod ka?dym odcinkiem podcastu niemal?e zostawia nam syty komen…
 
Idealny odcinek, ?eby zrazi? do siebie jeszcze wi?cej ludzi! Nie trudno po wst?pie zgadn??, ?e dzi? na odcinku b?dziemy mówi? o temacie pobudzaj?cym kr??enie w?ród "bran?y". B?dzie o press packach, ocenach krytyków i jak w tym wszystkim odnale?? opinie dla siebie. O taki dobór tematów zadba? ToyBlackHat, natomiast mi uda?o si? chwil? pogra? w przyj…
 
Kolejny d?ugi odcinek. (nie)Obiecujemy popraw?. Podobnie jak mia?o to miejsce w ubieg?ym odcinku, tak?e i ten rozpoczyna si? od wy?owionych z czelu?ci Twittera tematów. ToyBlackHat seri? gor?cych ?wierkni?? do dyskusji, a zaraz po nich opowiedzia? o swojej przygodzie w drugiej cz??ci Ni No Kuni. Ja natomiast dorzuci?em ostatnio ogrywane przeze mnie…
 
Od zmy?lonego tematu Spyro, przez zwi?zki zawodowe w gamedevie, a? po dylematy egzystencjalne recenzentów. Równie dobrze móg? ten odcinek mie? tytu?: "Germanos pod gradobiciem ?wierka?" :) ToyBlackHat wci?gn?? chyba ka?dy wi?kszy temat ostatnich dni na Twitterze, nawet takie, o których nie chcia?em gada?. Zapewne ju? si? spodziewacie, ?e b?dzie kon…
 
Powrót dwuosobowego sk?adu w godzinnym odcinku. Tematy z twittera i nieko?cz?ce si? gierki. Szukaj?c tematów do odcinka mia?em raczej niet?g? min?. Ogrywane przeze mnie gierki nie chc? si? sko?czy?, a jedn? z nich jest Darkest Dungeon (PS4/PSV) - ?ale si? na nagraniu. Od czego jednak ma si? wspó?towarzyszy podcastowych: ToyBlackHat zarzuci?em temat…
 
Ten uczu?, gdy w 10 minucie odcinka dowiadujesz si?, ?e koncepcja skrz?tnie przemy?lana jest do wyrzucenia - bezcenne! Z okazji jubileuszowego 10-ego odcinka uda?o nam si? zaprosi? do audycji pierwszego, raczejkonsolowego go?cia - jest nim QAM. ?ledz?cy bran?uniowe ?wierkanie powinni kojarzy? ten nick, a je?li nie to macie okazj? pozna?. Dzi? na ta…
 
Nie ma odcinka z wyró?nianiami, ale te? jest zajebi?cie. Zmiany w podcastcie. Zmiany w dost?pno?ci. Nowe intro i outro, a gadamy o raczej starej grze. Mimo zapowiedzi na ostatnim odcinku, ?e pod numerem 8 b?dziemy mówi? o tytu?ach, jakie chcieli?my wyró?ni? w 2017, z puli przez nas ogranych, zdecydowali?my si? na zupe?nie "normalny" odcinek. ToyBla…
 
Dzi? wyj?tkowy odcinek, w którym wspólnie wspominamy miniony rok. Zanim zaczniecie s?ucha? podcastu chcia?bym Wam przekaza? wa?n? informacj? o nim: pierwsza cz??? odcinka by?a nagrywana 30-ego Grudnia, a druga (dopiero) 5-ego Stycznia - ciekawe, czy znajdziecie miejsce przej?cia :P Nie by?o to zaplanowanym manewrem, a konieczno?ci? spowodowan? awar…
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi

Google login Twitter login Classic login