show episodes
 
W roku akademickim 2013/2014, raz w miesi?cu, we wtorek, u krakowskich dominikanów o sakramentach ?wi?tych mówi? Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Poros?o. Katechezy liturgiczne odbywaj? si? wed?ug terminarza w Auli ?w. Tomasza (klasztor oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12, Kraków), o godz. 18:15, a nagrania w ca?o?ci udost?pnia serwis Liturgia.pl.
 
Loading …
show series
 
Jakie znaczenie miała Reformacja? O co w niej tak w ogóle chodziło? Czego możemy się nauczyć z Reformacji na temat tego jaki powinien być kościół chrześcijański? Aby poznać odpowiedzi na te i inne pytania wysłuchaj całości ostatniego kazania Tomasza Krążka, na temat tego istotnego wydarzenia historycznego i jego znaczenia dla nas.…
 
Jak wyglądały historyczne przebudzenia i czy rzeczywiście na każdym z nich nawracały się tysiące ludzi? Jakie przykłady prawdziwych przebudzeń widać w Biblii i jakie cechy można wyszczególnić z ich opisów? Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do wysłuchania całości ostatniego kazania, w którym Jan Pazio odpowiada na te pytania, pochylając się nad ks…
 
Jak poznawać Słowo Boże? Z jakich powodów jest ono tak często źle rozumiane i jak w takim razie unikać błędnej interpretacji Biblii? Na te i inne pytania odpowiada Tomasz Krążek w ostatnim kazaniu Wspólnoty Chrześcijańskiej Pojednanie, w którym podaje 10 zasad jak czytać, studiować i interpretować Słowo Boże.…
 
Czy wiesz, że najdłuższy rozdział w Biblii jest o Biblii... a dokładnie o miłości psalmisty do Słowa Bożego? Ten Psalm, który tak często potrafi być jednym z "najgorszych" i najnudniejszych punktów w naszych planach czytania Biblii, de facto emanuje pasją, żarliwością, ekscytacją, tym samym ucząc nas tak wiele na temat tego, w co człowiek Boży powi…
 
Dlaczego zrozumienie czym jest dla nas Biblia, jest podstawą podstaw wiary? Co to znaczy, że Pismo jest natchnione przez Boga? Czy uznanie Biblii za autorytet dlatego, że sama o sobie tak mówi, jest logicznie błędne? W ostatnim kazaniu pastor Tomasz Krążek kontynuuje serię o fundamentach wiary, tym razem wyjaśnia dlaczego uznanie autorytetu Biblii …
 
Co to jest postawa legalistyczna i jakie niesie za sobą skutki? Dlaczego, skoro całe Pismo przez Boga jest natchnione, niektóre prawdy biblijne są fundamentalne, natomiast w innych kwestiach chrześcijanie już mogą się nie zgadzać? Po co pogłębiać swoją wiedzę na temat tych najważniejszych kwestii? W ostatnim kazaniu pastor Tomek Krążek wyjaśnia pot…
 
W jaki sposób apostoł Paweł troszczył się o innych chrześcijan? Jakie postacie ukazują się w ostatnich wersetach Listu do Efezjan? Jaka przestroga płynie z tego fragmentu dla chrześcijan, szczególnie w czasach kiedy łatwo lokalny kościół zastąpić nabożeństwami online? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania, zachęcamy do odsłuchania os…
 
Co symbolizuje hełm zbawienia? Czy Paweł opisując Zbroję Bożą, nawoływał do nawrócenia? Czym w ogóle jest zbawienie i o jaki jego aspekt chodzi Pawłowi? W ostatnią niedzielę pastor Tomasz Krążek wyjaśniał, co oznacza przywdzianie hełmu zbawienia na podstawie 6 rozdziału Listu do Efezjan, tym samym kontynuując serię kazań o Zbroi Bożej.…
 
Skoro jesteśmy zbawieni przez łaskę, to czy sposób życia wierzących w kościele ma jakieś znaczenie? Czy ktoś to w ogóle ocenia? Czego uczy nas Księga Objawienia? I co Duch mówi do poszczególnych kościołów na kartach tej księgi? Jeśli jesteś ciekaw odpowiedzi na te pytania, zachęcamy do odsłuchania ostatniego kazania wygłoszonego przez pastora Jana …
 
Co jest odpowiedzią na trudne sytuacje życiowe? Czym jest tarcza wiary? Do czego ma służyć? Co oznacza wiara w wiarę? Jeśli chciałbyś poznać odpowiedzi na te pytania, zachęcamy do odsłuchania ostatniego kazania Wspólnoty Chrześcijańskiej Pojednanie, w którym Pastor Tomasz Krążek wyjaśnia na podstawie Listu do Efezjan, dlaczego mamy chwytać się tarc…
 
O co modli się Paweł, pisząc list do Filipian? Co jest miarą dojrzałości chrześcijanina? Jaka jest różnica między poznaniem a doznaniem? W ostatnią niedzielę Aleksander Dylikowski pochylił się nad fragmentem listu do Filipian 1:9-11, rozważając słowa modlitwy Pawła. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dojrzałości duchowej, zapraszamy do ods…
 
Dlaczego buty są tak ważne w trakcie walki? O jakich butach myślał Paweł opisując kolejny element Zbroi Bożej? Co oznacza Ewangelia Pokoju i dlaczego chrześcijanin ma obuć stopy w gotowość tej Ewangelii? Jeżeli chciałbyś poznać odpowiedzi na te pytania, koniecznie wysłuchaj ostatniego kazania Wspólnoty Chrześcijańskiej Pojednanie, w którym pastor T…
 
Czy ktokolwiek z nas może uważać się za sprawiedliwego? Czym jest sprawiedliwość przypisana? Skąd ona pochodzi i jak ją zdobyć? W ostatnim kazaniu pastor Tomasz Krążek kontynuował rozważania na temat Zbroi Bożej, tym razem pochylając się nad znaczeniem Pancerza Sprawiedliwości. Zachęcamy do odsłuchania całości kazania!…
 
Czym jest “dzień zły” wspomniany w Liście do Efezjan? W jaki sposób możemy się na niego przygotować? Czym jest Boża Zbroja i dlaczego symbolika jej elementów jest tak ważna? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania, zachęcamy do odsłuchania ostatniego kazania Wspólnoty Chrześcijańskiej Pojednanie, podczas którego pastor Tomasz Krążek po…
 
Z kim toczymy walkę w naszym chrześcijańskim życiu? W jaki sposób nasz wróg najczęściej nas atakuje? Z czym tak właściwie walczy? Jak rozpoznać jego działanie? Jak mu się sprzeciwić? W tym tygodniu pastor Tomasz Krążek kontynuował wykładanie szóstego rozdziału z listu do Efezjan, tłumacząc, czym są podstępne zakusy diabła i w jaki sposób je zidenty…
 
Do czego Paweł porównuje życie chrześcijanina? Czy według Słowa Bożego nasze życie po zawierzeniu Bogu będzie bezproblemowe i łatwe? Czy raczej pełne duchowej walki, w której mamy aktywnie walczyć przeciwko siłom ciemności? W jaki sposób mamy się ostać? W tym kazaniu pastor Tomasz Krążek opowiada o duchowej walce, którą opisuje zakończenie listu do…
 
Masz trudności z odnalezieniem się w miejscu pracy i pogodzeniem swojej wiary z wymaganiami współczesnego świata biznesu? Zastanawiasz się, czy powinieneś szukać spełnienia w swojej pacy zawodowej? Jesteś zniechęcony tym, że Twoja praca nie ma żadnej wartości duchowej? A może nie wiesz, dlaczego Twoja wiara w ogóle powinna mieć coś wspólnego z Twoj…
 
Co Biblia mówi o niewolnictwie? Czym była instytucja niewolnictwa w imperium rzymskim? Dlaczego Paweł wzywał niewolników, aby byli posłuszni swoim panom? Co Biblia mówi o duchowej niewoli? Na te oraz wiele innych pytań odpowiada pastor Tomasz Krążek w kolejnym kazaniu z 6 rozdziału Listu do Efezjan, tym razem skupiając się na wersetach 5 - 9.…
 
Czym jest autorytet według Bożego Słowa? W jaki sposób ojcowie mają sprawować swoją rolę? Jakie powinno być podejście chrześcijanina do dyscypliny i czym ona w ogóle jest? Jeśli jesteś ciekaw odpowiedzi na te pytania, zachęcamy do wysłuchania ostatniego kazania, w którym pastor Tomasz Krążek kontynuuje rozważanie na temat pobożnego ojcostwa na pods…
 
Czy Bóg wie, co to znaczy być Ojcem? Czy wychowanie dzieci jest domeną samych matek? Co Bóg ma do powiedzenia na temat odpowiedzialności ojca względem dziecka? Jak ojcowie mają traktować swoich synów i córki? Pastor Tomasz Krążek kontynuuje serię kazań o Bożej rodzinie, skupiając się tym razem na roli ojców na podstawie wersetu zawartego w Liście d…
 
Jakie jest znaczenie zmartwychwstania dla chrześcijaństwa? Jakie prawdy bezpośrednio wynikają ze zmartwychwstania i jaką nadzieję oferują wierzącym? Pastor Tomasz Krążek pochyla się nad tymi oraz innymi pytaniami i wyjaśnia dlaczego bez zmartwychwstania Chrystusa nie ma chrześcijaństwa. To właśnie zmartwychwstanie jest centralnym punktem, który wyn…
 
Na czym polega pójście za Chrystusem? Czy to, za kogo uważasz Jezusa, może mieć jakiś wpływ na Twoje zbawienie? Co pokazuje nam triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy? W ostatnią niedzielę pastor Tomasz Krążek rozważał fragmenty Ewangelii opisujące Niedzielę Palmową, wyjaśniając, na czym polega zbawcza wiara w Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. Za…
 
Czy faktycznie jesteśmy odpowiedzialni za nasze postępowanie? Czy może pozostajemy bezsilni wobec okoliczności naszego życia? Jak ma się to do posłuszeństwa w kontekście relacji dzieci z rodzicami i jaka obietnica mu towarzyszy? Pastor Tomasz Krążek kontynuuje rozważanie szóstego rozdziału Listu do Efezjan i wyjaśnia, dlaczego posłuszeństwo nie jes…
 
Czym jest kodeks Bożego domu? Jaki to jest dom? Jaką rolę odgrywa w misji głoszenia Bożego Słowa? Dlaczego temat rodziny jest tak ważny w dzisiejszym świecie? W tym tygodniu pastor Tomasz Krążek kontynuuje rozważanie listu do Efezjan, pochylając się nad fragmentem zawartym w rozdziale szóstym tego listu. Zapraszamy do odsłuchania kazania o tym, jak…
 
Na czym polega mężowska miłość Co ma na jej temat do powiedzenia Biblia Czym biblijna miłość męża do żony różni się od obrazu miłości, którym bombarduje nas kultura i otaczający nas świat Pastor Tomasz Krążek kontynuuje ten temat w kolejnym kazaniu z serii o miłości i małżeństwie na podstawie Listu do Efezjan 5:22-33…
 
Czy Bóg zapomniał o singlach Czy prawdziwe i spełnione życie chrześcijańskie zostało zarezerwowane tylko dla małżeństw?Czy możemy patrzeć na życie w pojedynkę jako na Boży mądry dar i wybór?Jakie jest miejsce singli w kościele Pastor Tomasz Krążek klarownie odpowiada na te pytania w oparciu o 1 Koryntian 7:1-8 i nie pozostawia żadnych wątpliwości, …
 
Co jest najistotniejsze dla budowania Królestwa Bożego w kontekście kwestii spornych? W jaki sposób powinieneś wyrażać swoją wolność chrześcijańską? Jak możesz naśladować Chrystusa, gdy nie zgadzasz się z kimś w sprawach trzeciorzędnej wagi? I co w końcu z tym koronawirusem? Pastor Tomasz Krążek rozważa temat wolności chrześcijańskiej, pochylając s…
 
Co robimy, kiedy nie zgadzamy się z innymi chrześcijanami w kwestiach spornych? Czy zakładamy to, co najlepsze o ich intencjach? A może z góry narzucamy im kategorię "heretyków"? Pastor Tomasz Krążek na podstawie Listu do Rzymian 14:3 - 15 kontynuuje serię kazań o sumieniu i dzieli się tym, jak podchodzić do kwestii spornych - przynosząc w tym Bogu…
 
Tym razem pastor Tomasz Krążek, zaczyna werset po wersecie przyglądać się fragmentowi z Rzymian 14:1-15:7, podkreślając 12 zasad wynikających z tekstu, co do tego jak nie zgadzać się z innymi chrześcijanami w sprawach spornych, tak by Bogu oddawać chwałę, budować kościół i być ozdobą ewangelii.Autor: Pojednanie
 
Czy są takie kwestie z powodu których kościół powinien się dzielić? Czy są takie z powodu których dzielić się nie powinien? O jakie kwestie warto się spierać, a jakie spierać się nie warto? Co to jest triaż teologiczny i dlaczego ma znaczenie w kwestiach sumienia i jedności w kościele? Ile ludzi tyle opinii, więc jakie rozwiązanie oferuje Biblia na…
 
Czym jest sumienie? Jaką rolę powinno odgrywać w życiu chrześcijanina? Jak sumienie ma się do dojrzałości i do jedności w kościele? I co to wszystko ma wspólnego z koronawirusem? Zachęcamy do wysłuchania pierwszej części bardzo ważnego tematu, o którym niewiele się naucza.Autor: Pojednanie
 
Czy wiesz co obrazują "spokojne wody", w przeciwieństwie do wód wzburzonych? Albo co to znaczy, że Pasterz "pokrzepią moją duszę? Co to ma wspólnego np. z Iz. 58:12, albo z Psalmem 51:12? Posłuchaj tego rozważania, aby nie tylko być zachęconym wspaniałymi prawdami o tym, co Pasterz zapewnia swoim owcom, ale także, by dowiedzieć się czegoś na temat …
 
Bóg, jako dobry pasterz, dba o pokarm o najwyższej jakości dla swoich owiec. Ale co to znaczy? Co jest tym pokarmem, którego Bożym ludziom daje Bóg w obfitości i którym syci dusze swoich owiec? I przy okazji, posłuchaj czego tak naprawdę uczy nas Ew. Marka 6, gdzie ukazany jest m.in. cud z rozmnożeniem chleba i ryb.…
 
Jak Psalmista może powiedzieć, że niczego mu nie braknie? Co ma na myśli? Czy człowiek Boży może mieć pewność, że zawsze wszystkiego będzie miał pod dostatkiem? Jak to stwierdzenie rozumieć w jego kontekście? Bonus: jak prawidłowo rozumieć Filipian 4:13, w którym Paweł pisze, że wszystko może w tym, który go wzmacnia, w Chrystusie?…
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi

Google login Twitter login Classic login