Jakub Jaronski publiczne
[search 0]
Więcej
Download the App!
show episodes
 
Podkast popularyzujący wiedzę o pszczołach oraz faunie towarzyszącej (stąd nazwa), pszczelarstwie, owadach, biologii, ewolucji, ekologii. Także nieco filozofii przyrody. Głównie wywiady, ale także relacje, reportaże, eseje dźwiękowe. Podkast wystartował na początku 2019 roku. Nazwa podkastu nawiązuje do aktualnie najbardziej znanego pasożyta pszczół. www: warroza.pl
  continue reading
 
Loading …
show series
 
1:45 Wpływ miodu na profil lipidowy: przegląd systematyczny i metaanaliza kontrolowanych badań klinicznych 9:25 Pszczoły miodne zaburzają strukturę i funkcjonalność połączeń rośliny – zapylacze 21:30 Rola pszczelarstwa w wytwarzaniu towarów i usług: powiązanie między użytecznością środowiskową, społeczno-ekonomiczną i społeczno-kulturową… Polanka T…
  continue reading
 
3:35 Ekologia i ochrona owadów na obszarach miejskich: przegląd 22:30 Globalny atlas owadów jadalnych: analiza 35:25 Obraz morfologiczny ciała tłuszczowego młodych matek nieunasiennionych Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 018. Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialn…
  continue reading
 
Gościem podkastu jest Stanisław Różyński pszczelarz senior, który pierwszy zgłosił obecność roztocza dręcza pszczelego w Polsce 15 maja 1980 r. Zauważył osłabienie pszczół w ulach swojego przyjaciela i po zbadaniu znalazł roztocza przypominające Varroa na owadach. Próbki zawiózł do weterynarza i po ich potwierdzeniu poinformował o tym Instytut Wete…
  continue reading
 
Charakterystyka substancji zanieczyszczających produkty pszczele pochodzenia polskiego oraz ocena ryzyka w kontekście nowotworów 01:50 Konektom mózgu larwy muszki owocowej 13:30 Zagęszczenie dzikiej pszczoły miodnej Apis mellifera w koloniach na całym świecie 24:00 Polanka TV - Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo 017.Odcinek powstał dzięki finan…
  continue reading
 
We wrześniu 2017 r. nagrałem rozmowę z Panem Davidem Lutz’em. Twierdził, że był wtedy ostatnim hodowcą ciemnej pszczoły Apis mellifera mellifera linii Kampinoskiej. Od lat selektywnie hodował te pszczoły pod kątem cech takich jak odporność na Warrozę i długowieczność. W rozmowie omawiał historię tej linii pszczół. Wyjaśniał swoje metody, takie jak …
  continue reading
 
Specjalista palinologii, a szczególnie analizy miodu i produktów pszczelich dr Dariusz Teper, omawia trudności związane z analizą różnych rodzajów miodu w Polsce. Zmiana krajobrazu rolniczego spowodowała powstanie nowych odmian miodu, takich jak miód z mniszka lekarskiego. Mój gość zauważa jednak, że realnie miód odmianowy mniszkowy występuje bardz…
  continue reading
 
Kontrastowe skutki pszczelarstwa i użytkowania gruntów na sieci roślin i zapylaczy oraz występowanie patogenów w śródziemnomorskich ekosystemach półsuchych Autonomiczny system zapylania wykorzystujący drony i sztuczną inteligencję do zastąpienia pszczół w uprawie pomidorów szklarniowych. Ocena zezwoleń nadzwyczajnych wydanych przez państwo członkow…
  continue reading
 
Pszczelarz, społecznik i były prezes Stowarzyszenia Polanka, zwraca uwagę na wyzwania stojące przed pszczelarzami w Polsce. Podkreśla on potrzebę wprowadzenia nowych przepisów w celu ochrony pszczelarzy z wieloletnim stażem na tym samym terenie oraz rozwiązania trudności w uzyskaniu finansowania i udowodnienia zatrucia uli pestycydami. Piotr podkre…
  continue reading
 
2:30 Ulatniający się insektycyd pyretroidowy z urządzenia odstraszającego komary nie wpływa na żerowanie i rekrutację pszczół miodnych 13:35 Techniki uczenia maszynowego i wizji komputerowej w aplikacjach do ciągłego monitorowania uli: przegląd. 30:50 Analiza książek na temat apiterapii pod kątem zaleceń dotyczących nowotworów i porównanie ich wyni…
  continue reading
 
z 61. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej w Puławach. 00:02 Jerzy Demetraki-Paleolog 09:31 Stanisław Różyński 13:30 Michał Kolasa i Andrzej Oleksa 32:03 Andrzej Bober 37:39 Fani Hatjina 42:47 Małgorzata Bieńkowska Jerzy Demetraki-Paleolog zauważył wiele nowych twarzy i interesujących pomysłów od badaczy spoza tradycyjnych dziedzin pszczelarstwa, ta…
  continue reading
 
2:30 Populacja nieleczonych pszczół zmusza dręcza do ewolucji. 12:30 Przegląd z zakresu problematyki badawczej wpływu dręcza pszczelego na populację pszczół miodnych. 30:00 Metody analityczne oznaczania zanieczyszczeń wosku pszczelego parafiną i stearyną. Program “Pszczele Wieści o przyrodzie naukowo” pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „…
  continue reading
 
Kacper omawia metanaukę, która bada uniwersalne aspekty procesu naukowego, które pozostają niezmienne pomimo historycznych zmian w podejściach do nauki. Wczesna grecka filozofia przyrodnicza ceniła wiedzę teoretyczną ponad praktyczne zastosowania. Kluczowym punktem jest to, że nauka wprowadza zmiany i kwestionuje istniejące modele rzeczywistości, d…
  continue reading
 
COLOSS to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit skupiające się na poprawie dobrostanu pszczół na całym świecie. Łączy ponad 2000 naukowców, weterynarzy, pszczelarzy i studentów z ponad 30 krajów, prowadzących badania nad monitorowaniem utraty kolonii pszczelich i poprawą komunikacji między badaczami a pszczelarzami. Na warsztatach w Warszawie od…
  continue reading
 
Gwałtowne dostosowywanie się roślin do nowych zapylaczy. Dręczooporność u Apis cerana: przegląd. Skuteczność terapeutyczna pyłku podawanego doustnie w przypadku chorób niealergicznych: przegląd ogólny. Program “Pszczele Wieści o przyrodzie naukowo” pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwór…
  continue reading
 
Półnaturalne siedliska sprzyjają i słupy energetyczne w przetrwaniu dziko żyjących pszczół miodnych w krajobrazie rolniczym w Hiszpanii. Wykorzystanie nauki społecznościowej do poszukiwań rodzin pszczoły miodnej, które w naturalny sposób radzą sobie z inwazją roztocza Varroa destructor. Brak dowodów na skuteczność stosowania mieszaniny gliceryny i …
  continue reading
 
Nekrofagia u pszczół miodnych; kryminalistyczne zastosowanie zachowań związanych z poszukiwaniem zapachów Pszczelarstwo, zarządzanie środowiskiem i opieka wielogatunkowa na obszarach wiejskich Motywacje leżące u podstaw wyborów pszczelarskich związanych z opieką nad pszczołami: badanie metodologią Q-sort w Wielkiej Brytanii Program “Pszczele Wieści…
  continue reading
 
Pszczoły miodne w tym trutnie posiadają nabytą odporność podobną do zwierząt kręgowych - wyjaśnia naukowczyni zajmująca się pszczołami. Następnie omawia związek tej odporności ze znaczeniem rodziny pszczelej. Co ciekawe, rozmowa dotyka również dotychczas niezbadanej interpretacji hipotetycznej motywacji samców związanych z życiem, kopulacją i rozmn…
  continue reading
 
00:01 Wstęp - gadanie o podkaście 04:01 mistrz Stefan Antolak 15:53 uczeń Grzegorz Buczyński Pana Stefana spotkałem kilka lat wcześniej. Był gościem na pasiece swojego ucznia. Nagrywaliśmy wtedy materiał do filmu i Pan Stefan spontanicznie zgodził się w nim wystąpić. Zapamiętałem go jako osobę radosną z dużą werwą, szczególnie biorąc wiek mojego ro…
  continue reading
 
2:35 Spadek skuteczności akarycydów 18:12 Nagrania wideo z wykorzystaniem wytrenowananego algorytmu pszczelego pozwalają wykryć zmiany w zachowaniu pszczół pod wpływem neonikotynoidów 36:25 Poglądy pszczelarzy pszczół bezżądłych na temat wierzeń i praktyk Aborygenów w Australii Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadz…
  continue reading
 
5:00 Wstęp 7:59 Wspomnienie o Januszu Wojtusiaku 9:10 Zachowania ratunkowe i opieka sanitarna u mrówek 22:16 Dobowa rytmika życia organizmu 27:01 Grzybowe biopestycydy 30:09 Entomologia sądowa 34:14 Pszczoły w mieście 43:02 Wibroakustyczna komunikacja pszczoły miodnej 55:31 Diapauza - cykle owadów 01:00:49 Owady na talerzu Program pod egidą Stowarz…
  continue reading
 
Zanieczyszczenia wosku a przeżywalność czerwiu pszczelego 2:30 Potencjał probiotyków w walce ze zgnilcem 21:23 Ekologia zapylania w miastach (przegląd badań) 35:05 Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV“ oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści“. Projek…
  continue reading
 
1:40 Ćmy skuteczniejsze w zapylaniu jeżyn niż pszczoły 12:10 Ponad 40 lat warrozy w populacji pszczół zafrykanizowanych w Brazylii – analiza historycznego porażenia 20:25 Loty trutni w oku radarów Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV“ oraz Jakub Jaroński z „Radio…
  continue reading
 
Długoterminowy eksperyment pokazuje, że pszczoły leczone biopestycydami są zdrowsze od innych, a zwłaszcza od pszczół nieleczonych. 1:52 Większe kwiaty produkujące więcej nagrody to być może efekt dostosowywania się roślin do zmian klimatycznych. 17:12 Czy możliwa jest komunikacja pszczelarza z pszczołami? 23:33 Program pod egidą Stowarzyszenia Psz…
  continue reading
 
Odporność społeczna pszczół miodnych. 01:40 Nowy gatunek pszczół na terenie Polski. 10:20 Globalne rozmieszczenie pszczół. 20:23 Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV“ oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści“. Projekt dofinansowany ze środków budżetu …
  continue reading
 
Kał w żuwaczkach pszczół. 01:12 Modyfikacja genetyczna bakterii może pomóc pszczołom. 18:20 Afrykanizacja – zagrożenie dla pszczelarstwa. 26:05 Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV“ oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści“. Projekt dofinansowany ze ś…
  continue reading
 
01:55 Pszczoła miodna a rozwój trzmiela ziemnego. 14:17 Szczepionka dla pszczół przeciwko zgnilcowi. 23:40 Polerka u pszczół. Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV“ oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści“. Projekt dofinansowany ze środków budżetu pań…
  continue reading
 
Razem z weterynarzem od pszczół Bartłomiejem Molasy na chłodno i z dystansu rozmawiamy o opracowanej szczepionce na zgnilca, której ogłoszenie wyprodukowania ponad pół roku temu wzbudzało wiele emocji. Przyglądamy się badaniom, omawiamy mechanizmy działania. Publikacja naukowa: Frontiers in Veterinary Science: doi: 10.3389/fvets.2022.946237 strona:…
  continue reading
 
01:43 Pszczoły dręczooporne 21:03 Mroczna strona higieniczności 28:45 Owadzie inspiracje bioinżynierów Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV“ oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści“. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez…
  continue reading
 
00:34 Pestycydy w rodzinach pszczoły miodnej. 17:23 Bakterie w nektarze żrą pyłek. 28:36 Dzikie pszczoły zastępują hodowlane. Program “Pszczele Wieści - o przyrodzie naukowo” pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka“ prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV“ oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści“. Pro…
  continue reading
 
Kacper Jerzy Piwowarek mówi o dwóch biegunach mechanistycznych interpretacji zachowania się organizmów i fałszywej dychotomii: z jednej strony gloryfikacji programowania genetycznego, a z drugiej strony gloryfikacji wpływu cech nabytych przez środowisko. Według niego spójnym wyjściem z tego neokartezjańskiego podejścia jest koncepcja motywacji w re…
  continue reading
 
Podsumowanie poprzednich dwóch odcinków. Kacper Jerzy Piwowarek w krótkiej spontanicznej wypowiedzi omawia w pigułce ewolucyjne aspekty i przyczyny grupowego prospołecznego zachowywania się owadów eusocjalnych na przykładzie pszczoły miodnej. Rodzina pszczela to emergentna oddolna samoorganizacja jednostek oparta o prawa fizyki i zmienność biologic…
  continue reading
 
Uzupełnienie poprzedniego odcinka rozważań z Kacprem. Krytyka pewnego sposobu rozumienia biologicznej motywacji organizmów, dążności gatunków i genów rzekomo ku przetrwaniu. Na przykładzie pszczelarskiego i hodowlanego, narzędziowego i odgórnego postrzegania zachowania się pszczół zaprezentowanego w artykule Sławomira Trzybińskiego pt. “Świat się z…
  continue reading
 
Rozważania na temat układu odpornościowego z punktu widzenia darwinowskiego. Krytyka ideowo-ewolucyjnych założeń koncepcji: pszczelarstwa darwinistycznego propagowanego przez prof. Thomasa Seeleya w tłumaczeniu Bartka Malety oraz społeczno-prawniczej prof. Marcina Matczaka. W rozmowie z Kacprem Jerzym Piwowarkiem próbujemy rozważać problem funkcji …
  continue reading
 
Co się musiało wydarzyć, zanim powstało życie na Ziemi, a nawet Układ Słoneczny? Ile czasu to trwało? Jaka jest nasza wiedza o historii Wszechświata i jakie zagadki skrywa przed nami jego początek, struktura i bezkres? Jakie jest nasze ziemskie znaczenie dla Wszechświata? Moją rozmówczynią jest astrofizyczka profesorka Agnieszka Pollo, badaczka ewo…
  continue reading
 
Relacje ekologiczne współpracy czy pasożytnictwa są płynne i względne. Rozmawiamy o niesamowitych symbiozach owadów z bakteriami i grzybami, a zwłaszcza mszyc, mrówek i cykad. W dalszej części poruszamy temat kryzysu klimatycznego w kontekście owadów oraz inżynierii genetycznej w służbie ochrony pszczół w związku ze zmianami klimatycznymi. Moim goś…
  continue reading
 
Dlaczego istotne jest, żeby próbować zmieniać negatywne podejście w społeczeństwie nie tylko do muchówek, ale także do wielu innych owadów. O badaniach komunikacji pszczół za pomocą drgań wytwarzanych przy pomocy mięśni skrzydeł. Dlaczego dofinansowanie do zakupu matek pszczelich łącznie z traktowaniem pszczół miodnych jako zwierząt gospodarskich u…
  continue reading
 
Pszczelarz, specjalista od ruchomej grafiki 3D, który przeprowadził się na wieś w celu zmiany swojego życia i “życia ze wsi”. Prowadzi Pasiekę Prowincjonalną. Rozmawiam z Emilem Gawinem. 00:01:18 Zainteresowanie pszczołami 00:08:30 Gospodarka pasieczna 00:13:51 Zainteresowanie biologią 00:18:49 Ramka praca 00:23:00 Pszczelarstwo w przyszłości 00:28…
  continue reading
 
Reportaż z Bałtowa. Innymi słowy święto branży pszczelarskiej okiem i uchem Pszczelich Wieści. Reportaż w wersji filmowej znajdziesz tu. Ekipa Pszczele Wieści w składzie:Emil (Pasieka Prowincjonalna): kamera,Warroza (Radio Warroza): mikrofon,Kacper (Radio Warroza): wsparcie merytoryczne 00:00:20 Organizator 00:04:45 Bałtowska pasieka 00:06:11 Palen…
  continue reading
 
Dlaczego pszczoły samotne mogą być efektywniejszymi zapylaczami niż pszczoła miodna? Jak mogą się sprawdzić w chowie? Jaki Pan Doktor ma stosunek do hobbystycznego i edukacyjnego utrzymywania tzw. domków dla różnorodnych owadów zapylających bez pozbywania się z nich pasożytów? Rozmawiam z Dariuszem Teperem specjalistą od analizy pyłkowej produktów …
  continue reading
 
Zagrożenia związana z pszczołami i pszczelarstwem to ważny i popularny temat. Dopytuję o kwestie z tym związane. Z tego odcinka dowiesz się: Czy według Profesora owady mają szanse przeżyć człowieka? Co Pan Profesor sądzi o selekcji naturalnej i ruchu pszczelarstwa bez leczenia (treatment free)? Czy ekstensywne rolnictwo jest w stanie wyżywić świat?…
  continue reading
 
Czy pszczoły mają narkotyki, wątrobę, nowotwory i kuracje odmładzające? Jak dieta wpływa na odporność pszczół? Jak pole elektromagnetyczne wpływa na pszczoły? Czy słupy z wysokim napięciem wpływają na ule stojące pod nimi? Jak przetrzymywanie matek w klateczce może na nie wpływać? Czy modne preparaty probiotyczne są zawsze korzystne? Ocena śmiertel…
  continue reading
 
Wykonując przegląd na pasiece rozmawiamy o chorobie którą wywołuje grzyb Nosema cerenae w rodzinie pszczół miodnych, co stanowi obok warrozy podstawowy problem chorób zakaźnych w pszczelarstwie w Polsce. Przeglądamy wspólnie programowo zarażone rodziny pszczele więc jest o czym rozmawiać. Gościniami Radio Warroza są ponownie lekarki weterynarii, na…
  continue reading
 
Pszczelarz, zawodowiec i pasjonat hodowli pszczół oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Matek Pszczelich. Obecnie pracuje nad selekcją pszczół w kierunku wysokiego instynktu higienicznego, a także łagodności oraz zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest doskonalenie wychowu pod względem ekonomii, ergonomii i stabilności, przy utrzymaniu jak …
  continue reading
 
Bartek przekonuje, że gdyby wszyscy pszczelarze przestali używać pestycydów w tym biopestycydów, a także zabiegów biomechanicznych, przy zachowaniu metod komercyjnej gospodarki pasiecznej i selekcji na odporność to w przeciągu kilkunastu lat najprawdopodobniej polskie pszczelarstwo dorobiłoby się populacji pszczół tolerującej warrozę. Jakie ma argu…
  continue reading
 
Rozmawiamy o konfliktach w rodzinie pszczelej: rebelii, anarchii i policji pszczelej w tym tylko pozornie harmonijnym układzie jakim miała być rodzina pszczela wedle XIX-wiecznych wyobrażeń. Moją rozmówczynią jest Karolina Kuszewska: biolożka ewolucyjna, specjalistka od teorii podziałów socjalnych wśród pszczół i ich strategiamii rozrodczych. 00:03…
  continue reading
 
O 59 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej organizowanej przez Instytut Ogrodnictwa w 2022 r. rozmawiają jej uczestnicy: dr hab. Zbigniew Kołtowski prof. z Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa: główna osoba odpowiedzialna za organizację konferencji, Agata Świerczyńska: pszczelarka i wiceprezeska Stowarzyszenia Pszczelarzy “Polanka”, Teresa Kob…
  continue reading
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi