Kurs Cudow Glos Spoza Czasu publiczne
[search 0]
Więcej

Download the App!

show episodes
 
Zapraszam Cię do wielkiej przygody przebudzenia – czyli DOŚWIADCZENIA tego, kim naprawdę jesteś – poprzez uwolnienie od fałszywych ograniczonych definicji i wyobrażeń, jakie wytworzyłeś na temat siebie, Boga i świata. Jako narzędzia naszej duchowej przemiany używamy pierwszych 50 lekcji Kursu Cudów oraz 10 lekcji powtórzeniowych. Znajdziesz tu nagrania z prowadzonych przeze mnie na żywo w 2017 r. codziennych kilkunastominutowych zajęć online opartych na kolejnych lekcjach z Książki Ćwiczeń K ...
 
Loading …
show series
 
Ciało jest całkowicie neutralne. Nigdy niczego ci nie robi, a jedynie reaguje na twoje myśli. Możesz posłużyć się tym zwierciadłem swojego umysłu, aby spojrzeć do wnętrza, poczuć siebie, uświadomić sobie, co ciało ci właśnie komunikuje i pozwolić na prawdziwą przemianę. Uzdrowienie nigdy nie dokonuje się jedynie na poziomie mentalnym. Więcej o tym …
 
„Spokojne światło, w którym Duch Święty przebywa w tobie, jest po prostu doskonałą otwartością, w której nic nie jest skrywane, i dlatego nic nie napawa lękiem. Atak zawsze ustąpi miłości, jeżeli go do niej przyniesiesz, a nie będziesz go przed nią skrywał.”. (Kurs Cudów, Rozdział 14, VI) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 18.02.2018 …
 
„Jestem odpowiedzialny za to, co widzę. To ja wybieram uczucia, których doświadczam, i decyduję o celu, który chcę osiągnąć. I to ja proszę o wszystko, co zdaje się mnie spotykać, oraz otrzymuję to, o co poprosiłem”. (Kurs Cudów, Rozdział 21, II) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 4.02.2018 W nagraniu tym posłużyliśmy się Rozdziałem 2…
 
"Dlaczego nie miałbyś wprost nie posiadać się z radości, uzyskując zapewnienie, iż całe zło, które - jak myślisz - wyrządziłeś, nigdy nie zostało wyrządzone, że wszystkie twoje grzechy są niczym, że jesteś tak czysty i święty, jakim zostałeś stworzony, i że trwają w tobie światło, radość i pokój? Twój wizerunek samego siebie nie może oprzeć się Wol…
 
"Cała choroba pochodzi z oddzielenia. Gdy oddzieleniu się zaprzeczy, ona mija. Mija bowiem, gdy tylko idea, która ją sprowadziła, zostaje uzdrowiona i zastąpiona poczytalnością". (Kurs Cudów, Rozdział 26, VII) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 21.01.2018 W nagraniu tym posłużyliśmy się Rozdziałem 26, VII Kursu Cudów (tłumaczenie wyda…
 
"Nie jesteś przyzwyczajony do myślenia w oparciu o cuda, lecz można cię wyszkolić, byś w ten sposób myślał. Wszyscy czyniący cuda potrzebują tego rodzaju szkolenia". (Kurs Cudów, Rozdział 2, VII) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 14.01.2018 W nagraniu tym posłużyliśmy się Rozdziałem 2, VII, Rozdziałem 21, II, Rozdziałem 1, I i Lekcją…
 
"Nauczać to pokazywać. Istnieją jedynie dwa systemy myślowe, a ty przez cały czas pokazujesz, że wierzysz, iż albo jeden, albo drugi jest prawdziwy". (Kurs Cudów, Podręcznik dla nauczycieli) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 7.01.2018 W nagraniu tym posłużyliśmy się Wstępem i pierwszymi dwoma podrozdziałami Podręcznika dla nauczyciel…
 
"Jedynie docenienie jest właściwą reakcją na brata. Należy mu się wdzięczność zarównoza jego miłujące myśli, jak i za jego wołania o pomoc, ponieważ i jedne, i drugie zdolne są wnieśćdo twej świadomości miłość, jeżeli je prawdziwie postrzeżesz". (Kurs Cudów, Rozdział 12, I) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 31.12.2017 W nagraniu tym …
 
"Dziś rodzi się we mnie święty Chrystus". (Kurs Cudów, lekcja 303) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 24.12.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się podrozdziałem XI Rozdziału 15 Tekstu i lekcją 303 z Książki Ćwiczeń Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki puszczane w tle: E’s Jammy Jams: Oh Little Town of Bethlehe…
 
"Święta chwila jest prawdziwym czasem Chrystusa. W tej bowiem wyzwalającej chwili Syn Boży nie jest obarczany żadną winą i jego nieograniczona moc zostaje mu w ten sposób przywrócona". (Kurs Cudów, rozdział 15, X) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 17.12.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się podrozdziałem X Rozdziału 15 Tekstu Kursu Cu…
 
"Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną". (fragment psalmu 23) Jest to nagranie zajęć Kursu Cud…
 
Gdy pokój przychodzi w końcu do tych, którzy zmagają się z pokusą i walczą przeciwko uleganiu grzechowi, gdy światło nastaje w końcu w umyśle oddanym kontemplacji lub gdy ktokolwiek osiąga wreszcie cel, wówczas z radością zdaje sobie zawsze sprawę jedynie z tego: „Nie ma potrzeby, bym czynił cokolwiek”. (Kurs Cudów, Rozdział 18, VII) Jest to nagran…
 
"Gdybyś choć przez chwilę uświadomił sobie uzdrawiającą moc, jaką odzwierciedlenie Boga, lśniące w tobie, może przynieść całemu światu, nie mógłbyś doczekać się chwili, kiedy oczyścisz zwierciadło swego umysłu, by otrzymać wizerunek świętości uzdrawiającej świat". (Kurs Cudów, Rozdział 14, IX) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 26.11.…
 
"Myślom Bożym dana jest wszelka moc, którą posiada ich własny Stwórca. On bowiem dodaje do miłości poprzez jej szerzenie. W ten sposób Jego Syn ma udział w stworzeniu, a zatem musi mieć udział w mocy stwarzania.” (Kurs Cudów, „Czym jest stworzenie” z Książki Ćwiczeń) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 19.11.2017 W nagraniu tym posłuży…
 
„Dzieci Boże mają prawo do doskonałego komfortu płynącego z doskonałego zaufania.Póki tego nie osiągną, marnują siebie i swe prawdziwe siły twórcze na próżne próby zwiększenia sobie komfortu za pomocą niewłaściwych środków. Prawdziwe środki zostały im już jednak dostarczone i nie wiążą się z żadnym wysiłkiem z ich strony”. (Kurs Cudów, Rozdział 2, …
 
„Syn Boży jest bez ego. Cóż może wiedzieć o szaleństwie i śmierci Boga, skoro w Nim trwa? Cóż może wiedzieć o żalu i cierpieniu, skoro żyje w wiecznej radości? Cóż może wiedzieć o lęku i karze, grzechu i poczuciu winy, nienawiści i ataku, skoro wszystkim, co go otacza, jest wiekuisty pokój, na zawsze wolny od konfliktu i niezmącony, w najgłębszym m…
 
"Ojcze, żyjemy i poruszamy się jedynie w Tobie. Nie jesteśmy oddzielni od Twego wiecznego życia. Nie ma śmierci, bo śmierć nie jest Twoją Wolą. My zaś trwamy tam, gdzie Ty nas umieściłeś, w życiu, które dzielimy z Tobą i z wszystkimi żywymi istotami, aby być takimi jak Ty i częścią Ciebie na zawsze. Przyjmujemy Twoje Myśli jako nasze, a nasza wola …
 
"Dzieci światła nie mogą przebywać w ciemności, bo jej w nich nie ma". (Kurs Cudów, Rozdział 11, III) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 29.10.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się Rozdziałem 11, III, Rozdziałem 18, III oraz lekcją 302 z Książki Ćwiczeń Kursu Cudów (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki puszczane w tle poc…
 
"Rzeczywisty świat osiąga się po prostu poprzez całkowite przebaczenie starego świata - tego, który widzisz bez przebaczenia". (Kurs Cudów, Rozdział 17, II) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 22.10.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się Rozdziałem 13, VII oraz 17, II Tekstu oraz fragmentem z Książki Ćwiczeń pt.: "Czym jest rzeczywisty ś…
 
„Bóg jest jedyną Przyczyną, a wina nie pochodzi od Niego.Nie ucz nikogo, że cię skrzywdził, bo jeżeli tak czynisz, to uczysz siebie, że coś, co nie pochodzi od Boga, ma władzę nad tobą” (Kurs Cudów, Rozdział 14, III) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 8.10.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się podrozdziałem III z Rozdziału 14 Tekstu Ku…
 
"Miłość i poczucie winy nie mogą współistnieć, a przyjąć jedno, to zaprzeczyć drugiemu". (Kurs Cudów, Rozdział 13, I) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 1.10.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się fragmentami Rozdziału 13 Tekstu Kursu Cudów: wstępem podrozdziałem I, II,, IX i X (tłumaczenie wydawnictwa Centrum, 2007 r.) Piosenki puszcza…
 
"Masz tylko dwie emocje - miłość i lęk. jedna jest niezmienna, lecz ustawcznie wymieniana będąc ofiarowywaną wiecznemu przez wieczne. W wymianie tej jest ona szerzona, bo zwieksza się, w miarę jak się ją daje. Ta druga ma wiele form, gdyż treść indwydualnych złudzeń różni się wielce. Mają jednak jedną wspólną cechę - wszystkie są niepoczytalne". (K…
 
"Pokój to most, przez który każdy przejdzie, by pozostawić ten świat za sobą. Jednakże pokój zaczyna się w tym świecie, postrzeganym jako inny, i prowadzi od tego nowego postrzegania do bramy Nieba i drogi poza nią." (Kurs Cudów, fragment lekcji 200) Jest to nagranie ze spotkania podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju w Warszawie w dniu 21.09.2017 W …
 
"Dążenie do wyjątkowości zawsze odbywa się kosztem pokoju. (...) Nie jesteś wyjątkowy. Jeśli myślisz, że jesteś i bronisz swej wyjątkowości przed prawdą tego, czym naprawdę jesteś, to jak możesz znać prawdę? Jaka odpowiedź, którą daje Duch Święty, może do ciebie dotrzeć, skoro twoja wyjątkowość jest tym, czego słuchasz, tym, co pyta i co odpowiada?…
 
"Gdy kusi cię, by wierzyć, że grzech jest rzeczywisty, pamiętaj - jeżeli grzech jest rzeczywisty, to zarówno Bóg, jak i ty, nie jesteście rzeczywiści" (Kurs Cudów, Rozdział 19, III) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 10.09.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się tekstem z Rozdziału 19, podrozdziału II i III Kursu Cudów (tłumaczenie wydaw…
 
"Jak bardzo chcesz uciec przed skutkami wszystkich snów, jakie świat kiedykolwiek miał? Czy twym życzeniem jest nie pozwolić, by zdawało się, że jakiekolwiek marzenie senne jest przyczyną tego, co czynisz? Przyjrzyjmy się zatem po prostu początkowi marzenia sennego..." Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 27.08.2017 W nagraniu tym posłu…
 
"Powiedziałem, że jestem z tobą przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Z tego powodu jestem światłością świata. Jeżeli jestem z tobą w samotności świata, to samotność znika. Nie możesz podtrzymywać złudzenia samotności, jeśli nie jesteś sam" (Jezus w Kursie Cudów, Rozdział 8, IV) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 20.08.2017 W …
 
"Nie przysięgaj, że umrzesz, święty Synu Boga. Zawierasz umowę, której nie możesz dotrzymać. Syn życia nie może zostać zabity. Jest nieśmiertelny tak, jak jego Ojciec. Nie można zmienić tego, czym jest. Jest jedyną rzeczą we wszechświecie, która musi być jedna" (Kurs Cudów, Rozdział 29, VI) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 6.08.2017…
 
"Jedynie Duch Święty wie, czego potrzebujesz. On da ci bowiem wszystko, co nie blokuje drogi do światła. A czegóż więcej mógłbyś potrzebować. (...) Pozostaw zatem swe potrzeby Jemu. On je zaspokoi bez żadnego ich uwypuklania" (Kurs Cudów, Rozdział13, VII) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów Online z dnia 30.07.2017 W nagraniu tym posłużyliśmy się te…
 
"Zechciej zatem dać wszystko, co trzymałeś na zewnątrz prawdy, Temu, który zna prawdę i w Którym wszystko przyniesione jest do niej. Zbawienie od oddzielenia albo będzie całkowite, albo nie będzie go wo ogóle. Nie troszcz się o nic z wyjątkiem swej chęci, by to się dokonało. On tego dokona; nie ty" (Kurs Cudów, Rozdział 17, I) Jest to nagranie zaję…
 
"Niemożliwe jest, aby Syn Boga był po prostu biernie kierowany przez zjawiska zewnętrzne. Niemożliwe jest, aby zdarzenia, którego go spotykają, nie były jego wyborem. Jego moc decyzji determinuje każdą sytuację, w której wydaje się znajdować zbiegiem okoliczności czy przypadkowo. Żaden przypadek ani zbieg okoliczności nie jest możliwy w stworzonym …
 
„Jakże inaczej możesz odnaleźć radość w miejscu, w którym jej nie ma, jeżeli nie poprzez rozpoznanie, że ciebie tam nie ma. Nie możesz być w żadnym miejscu, w którym nie umieścił cię Bóg, On zaś stworzył cię jako część Siebie” (Kurs Cudów, Rozdział 6, II) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów online z Rafałem Wereżyńskim z dnia 25.06.2017 r. Podczas n…
 
„Każdy, kto tu przychodzi, musi mieć nadal nadzieję, jakieś ociągające się złudzenie lub jakieś marzenie senne, że jest na zewnątrz niego coś, co przyniesie mu szczęście i pokój. Jeżeli wszystko jest w nim, tak być nie może.” (Kurs Cudów, Rozdział 29, VII) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów online z Rafałem Wereżyńskim z dnia 18.06.2017 r. Podczas …
 
"Ty jesteś tym, który śni świat snów. Nie ma on innej przyczyny i nigdy mieć jej nie będzie. Syna Bożego nie przeraziło nic bardziej strasznego jak tylko jałowe marzenie senne, które sprawiło, że myślał, iż stracił swoją niewinność, zaprzeczył swojemu Ojcu i wypowiedział wojnę samemu sobie." (Kurs Cudów, Rozdział 27, VII) Jest to nagranie zajęć Kur…
 
"Pamięć o Bogu przychodzi do cichego umysłu. Nie może przyjść tam, gdzie jest konflikt, gdyż umysł, który wojuje przeciwko sobie, nie pamięta wiecznej łagodności" (Kurs Cudów, Rozdział 23, I) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów online z Rafałem Wereżyńskim z dnia 28.05.2017 r. Podczas nagrania posłużyliśmy się fragmentem z Rozdziału 23, I, oraz lekc…
 
"Wpierw będziesz śnił o pokoju, a potem się do niego przebudzisz. Twoja pierwsza zamiana tego, co wytworzyłeś, na to, czego chcesz, jest zamianą koszmarów na szczęśliwe sny o miłości". (Kurs Cudów, Rozdział 13, V) Jest to nagranie zajęć Kursu Cudów online z Rafałem Wereżyńskim z dnia 21.05.2017 r. Podczas nagrania posłużyliśmy się fragmentami Rozdz…
 
"Nic, w co wierzy ten świat, nie jest prawdziwe. Świat to miejsce, którego przeznaczeniem jest być domem dla tych, którzy głoszą, że nie znają siebie i mogą doń przyjść, by kwestionować to, czym są. I będą przybywać aż do czasu, gdy Pojednanie zostanie zaakceptowane i nauczą się, że nie można wątpić w siebie i nie być świadomym, czym się jest." (Ku…
 
"Świat jest posłuszny prawom, którym służy choroba, ale uzdrowienie działa niezależnie od nich. Niemożliwe jest, by ktoś został uzdrowiony sam. W chorobie musi on być oddzielony i odrębny. Uzdrowienie jest jednak jego własną decyzją, by ponownie stanowić jedność oraz by uznać swą Jaźń ze wszystkimi Jej częściami nienaruszonymi i nietykalnymi". (Kur…
 
"Moje ciało zniknęło, ponieważ nie miałem żadnych złudzeń co do niego. Ostatnie złudzenie odeszło. Ciało złożono w grobie, lecz nie pozostało nic, co można by pogrzebać. Nie uległo ono rozkładowi, ponieważ to, co nierzeczywiste, nie może umrzeć. Ono po prostu stało się tym, czym zawsze było. I to właśnie znaczy „odsunąć kamień”. Ciało znika i nie u…
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi

Google login Twitter login Classic login