Kurs Cudow Glos Spoza Czasu publiczne
[search 0]
Więcej

Download the App!

show episodes
 
Zapraszam Cię do wielkiej przygody przebudzenia – czyli DOŚWIADCZENIA tego, kim naprawdę jesteś – poprzez uwolnienie od fałszywych ograniczonych definicji i wyobrażeń, jakie wytworzyłeś na temat siebie, Boga i świata. Jako narzędzia naszej duchowej przemiany używamy pierwszych 50 lekcji Kursu Cudów oraz 10 lekcji powtórzeniowych. Znajdziesz tu nagrania z prowadzonych przeze mnie na żywo w 2017 r. codziennych kilkunastominutowych zajęć online opartych na kolejnych lekcjach z Książki Ćwiczeń K ...
 
Loading …
show series
 
"Pokój to most, przez który każdy przejdzie, by pozostawić ten świat za sobą. Jednakże pokój zaczyna się w tym świecie, postrzeganym jako inny, i prowadzi od tego nowego postrzegania do bramy Nieba i drogi poza nią." (Kurs Cudów, fragment lekcji 200) Jest to nagranie ze spotkania podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju w Warszawie w dniu 21.09.2017 W …
 
"Zechciej zatem dać wszystko, co trzymałeś na zewnątrz prawdy, Temu, który zna prawdę i w Którym wszystko przyniesione jest do niej. Zbawienie od oddzielenia albo będzie całkowite, albo nie będzie go wo ogóle. Nie troszcz się o nic z wyjątkiem swej chęci, by to się dokonało. On tego dokona; nie ty" (Kurs Cudów, Rozdział 17, I) Jest to nagranie zaję…
 
"Nic, w co wierzy ten świat, nie jest prawdziwe. Świat to miejsce, którego przeznaczeniem jest być domem dla tych, którzy głoszą, że nie znają siebie i mogą doń przyjść, by kwestionować to, czym są. I będą przybywać aż do czasu, gdy Pojednanie zostanie zaakceptowane i nauczą się, że nie można wątpić w siebie i nie być świadomym, czym się jest." (Ku…
 
"Świat jest posłuszny prawom, którym służy choroba, ale uzdrowienie działa niezależnie od nich. Niemożliwe jest, by ktoś został uzdrowiony sam. W chorobie musi on być oddzielony i odrębny. Uzdrowienie jest jednak jego własną decyzją, by ponownie stanowić jedność oraz by uznać swą Jaźń ze wszystkimi Jej częściami nienaruszonymi i nietykalnymi". (Kur…
 
"Moje ciało zniknęło, ponieważ nie miałem żadnych złudzeń co do niego. Ostatnie złudzenie odeszło. Ciało złożono w grobie, lecz nie pozostało nic, co można by pogrzebać. Nie uległo ono rozkładowi, ponieważ to, co nierzeczywiste, nie może umrzeć. Ono po prostu stało się tym, czym zawsze było. I to właśnie znaczy „odsunąć kamień”. Ciało znika i nie u…
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi

Google login Twitter login Classic login