Religion publiczne
[super 1131]
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Co stanowi ostateczny cel procesu przemiany myślenia, do którego podjęcia wzywa nas Słowo Boże? Dlaczego ten proces odnowienia umysłu został powierzony odpowiedzialności człowieka? Jak ów proces wygląda konkretnie w praktyce życia wiarą?Autor: Fabian Błaszkiewicz
  continue reading
 
Co konkretnie oznacza, że „stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe” w odniesieniu do natury, stanu i przeznaczenia nowego człowieka? Czy stając się nowym stworzeniem wchodzimy kompletnie w nową tożsamość, czy też współdzielimy ją z tożsamością dotychczasową? Jaki charakter ma nasza nowa natura? Jak praktycznie zacząć żyć wyłącznie naszą now…
  continue reading
 
Co to znaczy, że w centrum ukończonego dzieła krzyża znajduje się nowe stworzenie, a centrum nowego stworzenia jest nowy człowiek? Kim jest nowy człowiek i czym charakteryzuje się jego natura? Jak bardzo z mocy i przywilejów tej natury może nowy człowiek korzystać już w tym doczesnym życiu i zgubionym, starym świecie? Skoro natura nowego człowieka …
  continue reading
 
Jak starotestamentowa Pascha i Przaśniki zapowiadają i opowiadają o naturze nowego stworzenia? Czym w zapowiedziach Starego Przymierza miało być nowe stworzenie dla poszczególnych jednostek i całego świata? Jakie „stare rzeczy” Krzyż definitywnie kończy, a jakie „nowe rzeczy” rozpoczyna?Rozdziały:00:00:00 Dlaczego Nowe Stworzenie jest tak istotne?0…
  continue reading
 
Dlaczego „Baranek Boży”, czyli najpowszechniej identyfikowany z Jezusem tytuł mesjański, jest tak mało (lub w ogóle nie) rozumiany - nawet wśród chrześcijan? Czemu ten tytuł nie pojawia się prawie wcale w Ewangeliach? Na czym polega najważniejszy błąd interpretacyjny tego tytułu? Gdy Jan Chrzciciel nazywa Jezusa „Barankiem Bożym”, to co ma na myśli…
  continue reading
 
Co to znaczy, że Bóg przedstawił ludziom prawdziwy wybór w Edenie i na czym on polegał? Jak wyglądają wszystkie konsekwencje decyzji podjętej przez ludzkość w Edenie? Do jakiego stopnia wcielenie Syna Bożego, Chrystusa Jezusa, musiało uwzględniać owe konsekwencje? Jak Mesjasz dokonał wypełnienia wszystkich przekleństw, które ludzkość na siebie ścią…
  continue reading
 
Czym był wirujący, płomienny miecz ustawiony pośrodku cherubinów, by strzec drogi do raju? Dlaczego właśnie w tym znaku zawiera się od początku cała Ewangelia? Jak Bóg wracał do tego objawienia w historii zbawienia? Jak ma się ta tajemnica do pytania o konieczność (lub nie) śmierci Jezusa na krzyżu?Autor: Fabian Błaszkiewicz
  continue reading
 
Kto stworzył śmierć? W jaki sposób pojawiła się śmierć w naturze i jakie wywołała nieodwracalne skutki? Jak zjawisko śmierci łączy się z naturą człowieka i jak ma się do jego duchowej, wiecznej przyszłości? Jak na zjawisko śmierci ludzkiej patrzy Bóg i jak przyjście Jego Syna na świat zmieniło pod tym względem wszystko?Rozdziały:00:00:00 Wstęp00:04…
  continue reading
 
Dlaczego istnieje tylko jedna Ewangelia i nie ma żadnej „innej”? Co stanowi centrum i podstawę Dobrej Nowiny? Czym w pełnej Ewangelii jest usprawiedliwienie? Dlaczego dla prawdziwości Dobrej Nowiny tak istotnym jest fakt prawdziwej cielesności Jezusa? Czemu Bóg-Logos nie tylko musiał stać się cieleśnie człowiekiem Jezusem, ale też musiał w ciele um…
  continue reading
 
Żniwo czy przebudzenie? Co jest czym?Skąd się biorą ludzie w Kościele?Jaki jest Jezusowy model głoszenia Ewangelii?Rozdziały00:00:00 Intro00:00:30 Jakie są błędy w głoszeniu ewangelii?00:08:14 Fundamenty w głoszeniu ewangelii.00:26:08 Czym jest “zielone światło”?00:43:18 Jak stać się robotnikiem Pana?----------------------------- 🟧 Studiuj dalej z …
  continue reading
 
Żniwo czy przebudzenie? Co jest czym?Skąd się biorą ludzie w Kościele?Jaki jest Jezusowy model głoszenia Ewangelii?Rozdziały00:00:00 Intro00:00:30 Przebudzenie czy żniwo?00:22:22 Co się dzieje z ludźmi po dużej ewangelizacji?00:32:18 Jak ludzie się nawracają: wyniki badań00:41:45 Jezusowy model głoszenia Ewangelii01:01:50 Warunek rozpoznania czasu …
  continue reading
 
Dziś publikujemy kolejne z serii sensacyjnych nauczań o Ewangelii. Owocnego oglądania!Rozdziały:00:00:00 Intro00:00:30 Skąd ten temat?00:03:54 Dlaczego Judasz zdecydował się wydać Jezusa?00:06:57 Kim jest kobieta z Mk 14.9 i dlaczego mamy opowiadać o tym, co zrobiła?00:15:39 Dlaczego kobieta wylała olejek nardowy na głowę Jezusa?00:27:09 Co utrudni…
  continue reading
 
Ten materiał został nagrany w 2021, potem go zdjęliśmy, ale ze względu na bardzo poważny temat postanowiliśmy go przywrócić na kanał. Owocnego słuchania!Rozdziały:00:00:00 Co to znaczy być chrześcijaninem? Warunki bycia uczniem Chrystusa00:09:49 Dlaczego nikt nie może zostać uczniem Chrystusa sam z siebie?00:19:32 Jaki jest jedyny sposób na zostani…
  continue reading
 
Skąd wiemy, że istnieje królestwo szatana? Skąd wziął się szatan i jego aniołowie? Jak i kiedy został zwyciężony bunt diabła? Jak i kiedy została złamana jakakolwiek władza diabła? W jakich etapach ma być egzekwowana sprawiedliwa kara dla diabła i jego aniołów? Kiedy zostanie ostatecznie usunięte zło i wszelkie związane z nim dzieło diabła? W jaki …
  continue reading
 
Jak się ma proroctwo o 70 tygodniach z Księgi Daniela do proroctwa końca czasów z Księgi Objawienia? Które wydarzenia opisane w Objawieniu pozwalają nam precyzyjnie wskazać na połowę ostatnich siedmiu lat przed powrotem Pana jak początek Wielkiego Ucisku? Co oznacza łamanie siedmiu pieczęci, głos trąb, wołanie „biada” i wylewanie plag na Ziemię? Ja…
  continue reading
 
Czym jest księga, którą trzyma Najwyższy? Jakie ma znaczenie? Czy dowiadujemy się o niej naprawdę dopiero z Objawienia Janowego, czy może Biblia wspomina o niej wcześniej? Na czym polega jej wartość i znaczenie? Czemu Jan na wieść o tym, że nikt nie może jej otworzyć tak straszliwie płacze? Czemu ta księga została zapisana w zwoju? Jakie znaczenie …
  continue reading
 
Gdzie i w jaki moment historii Jan opisuje, że został przeniesiony po spisaniu listów do siedmiu aniołów kościołów? Jak Jan swoją wizją potwierdza i uzupełnia starotestamentowe opisy tronu Boga w niebie? Czym jest tęcza w niebie oraz szklane morze? Kogo reprezentuje przed Bogiem grupa dwudziestu czterech starszych? Kto w tej wizji okazuje się być p…
  continue reading
 
Jaki problem każe kościołowi w Efezie rozwiązać Pan Jezus? Jaką ma prośbę do kościoła w Smyrnie? Kogo i o co oskarża surowo zwracając się do kościoła w Pergamonie? Czy rzeczywiście udziela nagany kościołowi w Tiatyrze? Jak diagnozuje stan kościoła w Sardes? Jakie wyjątkowe obietnice składa kościołowi w Filadelfii? Czy daje jeszcze jakąkolwiek szans…
  continue reading
 
Dlaczego w ogóle istnieje Kościół? Jaki jest jego cel i przeznaczenie? Jaki charakter ma obecnie i jaki może mieć w przyszłości relacja Kościoła z Chrystusem? Jak Pan Jezus postępuje ze swoim Ciałem, by upewnić się, że wypełni ono swoje przeznaczenie? Jak widać tę metodologię w listach do siedmiu kościołów Księgi Objawienia? I jak stosuje się ona d…
  continue reading
 
Skoro Jezus w Księdze Objawienia ujawnia tajemnicę siedmiu gwiazd w swojej prawicy, czy Jego interpretacja miałaby być kolejną zagadką? Jakimi aniołami na pewno nie są owe postaci opisane przez Jezusa? Do jakich starotestamentowych koncepcji odwołuje się Pan, gdy mówi o „aniołach kościołów”? Kim zatem byli oni w czasach apostoła Jana i… kim są dzis…
  continue reading
 
Jaką naprawdę rolę odgrywają w Księdze Objawienia listy do aniołów siedmiu kościołów? Czy mają one związek, a jeśli tak, to jaki, z proroczą treścią całej reszty tej księgi? Co w duchowej rzeczywistości oznaczają i reprezentują złote świeczniki? Dlaczego Jezus pojawia się pośród nich w tak wyjątkowy wizualnie sposób? Jakie znaczenie mają te pierwsz…
  continue reading
 
Jak Bóg objawiał się ludziom i jak historię tego objawienia przedstawia Biblia? W jaki sposób Bóg ostatecznie objawił się przez swojego Syna? Jakimi siedmioma „Ja jestem” przedstawia się Jezus podczas swojego pierwszego przyjścia na Ziemię? Jakimi siedmioma „Ja jestem” zapowiada swoje powtórne przyjście w Księdze Objawienia?Rozdziały:00:00:00 Wstęp…
  continue reading
 
Kościół… czyli kto? Jakie warunki trzeba spełnić osobiście, by stać się zdolnym przyjąć objawienie od Jezusa? Częścią jakiej grupy (wyznaczonej przez Jezusa) należy się stać, by móc to objawienie zachować? Jakich siedem błogosławieństw Pan przypisał Księdze Objawienia? Co stanowi najważniejszy cel napisania tej księgi?Rozdziały:00:00:00 Wstęp i mod…
  continue reading
 
Kogo Księga Objawienia przedstawia jako źródło, a kogo jako właściwego autora swej treści? Kim jest ludzki autor tego pisma? Skąd pewność, że jest nim Jan Ewangelista i Apostoł? Jak wyglądają dowody z samej Biblii oraz dowody pomocnicze ze świadectwa Kościoła? Jakie znaczenie ma miejsce i data napisania tej księgi? Co stanowi pierwszorzędny cel jej…
  continue reading
 
Pod jak wieloma względami Księga Objawienia stanowi okaz wyjątkowy na tle wszystkich innych ksiąg Biblii? Co właściwie oznacza greckie słowo „apokalipsa” i czy słusznie stanowi ono tytuł zazwyczaj nadawany tej księdze? Jak możemy podzielić metody i tradycje interpretacji tej księgi? Dlaczego wybieramy do studium tej księgi wyłącznie model tzw. futu…
  continue reading
 
„I powiedział do nich: Gdy was posyłałem bez sakiewki, bez torby i bez obuwia, czy brakowało wam czegoś? A oni odpowiedzieli: Niczego.Wtedy im powiedział: Teraz jednak, kto ma sakiewkę, niech ją weźmie, podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda swoją szatę i kupi go.Mówię wam bowiem, że jeszcze musi się wypełnić na mnie to, co jest napis…
  continue reading
 
„I powiedział do nich: Gdy was posyłałem bez sakiewki, bez torby i bez obuwia, czy brakowało wam czegoś? A oni odpowiedzieli: Niczego.Wtedy im powiedział: Teraz jednak, kto ma sakiewkę, niech ją weźmie, podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda swoją szatę i kupi go.Mówię wam bowiem, że jeszcze musi się wypełnić na mnie to, co jest napis…
  continue reading
 
„I powiedział do nich: Gdy was posyłałem bez sakiewki, bez torby i bez obuwia, czy brakowało wam czegoś? A oni odpowiedzieli: Niczego.Wtedy im powiedział: Teraz jednak, kto ma sakiewkę, niech ją weźmie, podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda swoją szatę i kupi go.Mówię wam bowiem, że jeszcze musi się wypełnić na mnie to, co jest napis…
  continue reading
 
Kim jest autor Listu Judy? Do kogo i w jakich mrocznych okolicznościach pisze? Na realizację jakiego proroctwa wskazuje w swoim liście? Jak wielkie oznacza to niebezpieczeństwo? Jakie proponuje środki zaradcze? Jak ma się to nauczanie do obecnej sytuacji Kościoła wszędzie na świecie?Rozdziały:00:00:00 Wstęp i modlitwa00:03:57 Kim był Juda?00:29:13 …
  continue reading
 
Skąd pewność, że autorem Drugiego i Trzeciego Listu Jana jest właśnie Jan Apostoł? Kim jest adresatka Drugiego Listu: alegorią Kościoła czy konkretną osobą? Jakie znaczenie mają dla nas dzisiaj adresaci obydwu tych pism? Co stanowi wspólny motyw przewodni tych listów? Jak zamienić nauczanie zawarte w tych listach w praktykę życia Kościoła?Rozdziały…
  continue reading
 
Jak brzmi właściwy warunek realizacji pięciu celów 1 Listu Jana? Skąd wiemy, że to pismo ma jednocześnie strukturę chiastyczną i linearną? W jaki sposób ten złożony plan podkreśla główny zamysł autora? Gdzie znajduje się „szczyt” chiazmu, a więc najważniejsza myśl, wokół której krąży treść całego tego listu? Czy Jan rzeczywiście przedstawia tę głów…
  continue reading
 
Skąd wiemy, że autorem tego Listu jest Jan Apostoł? Kto jest tego Listu adresatem? Czemu i w jaki sposób tak krótki tekst realizuje skutecznie aż tyle (pięć!) celów? Dlaczego aktualność tego Listu zdaje się być większa dziś, niż w jakiejkolwiek wcześniejszej epoce?Rozdziały:00:00:00 Wstęp i modlitwa00:18:50 Kto jest autorem Pierwszego Listu Jana?01…
  continue reading
 
Do kogo i w jakich okolicznościach pisał apostoł Piotr swój drugi list? Czemu możemy traktować ten tekst jak faktyczny testament? Jakich siedem tematów uznał Szymon Piotr za najważniejsze do poruszenia u końca swojego życia? Co pragnął, by zostało zapamiętane po jego śmierci? Co rozumiał przez postawę „spieszenia się” na powrót Pana?Rozdziały:00:00…
  continue reading
 
W kontekście jakich okoliczności Piotr napisał swój pierwszy list? Kto jest jego bezpośrednim adresatem? Czy czasownik, którym tak często Piotr posługuje się w tym tekście rzeczywiście oznacza cierpienie? Jak Piotr rozumie możliwość radowania się w obliczu tego, co świat odbiera jako źródło wszelkiego bólu? Jak Piotr redefiniuje pojęcie „chrześcija…
  continue reading
 
Co miał na myśli Jezus nadając Szymonowi przydomek Kefas? Czy Piotr rzeczywiście otrzymał jakąś wyjątkową „władzę kluczy”? Jeśli tak to na czym ta wyjątkowość naprawdę polegała? Skąd wiemy, że Piotr nigdy nie sprawował w Kościele żadnej jednoosobowej władzy? Zniknięcie Piotra: czemu, kiedy, gdzie… i jakie są szanse, że w ogóle kiedykolwiek trafił d…
  continue reading
 
Czemu Ewangelie przedstawiają Szymona Piotra jako… proroka? Które opisy życia i wypowiedzi samego Jezusa wyraźnie na to wskazują? Czy Piotr mógł mieć z Jezusem relację równie bliską jak Jan? Skąd w jego postawie tak gwałtowna i dramatyczna zmiana, która zaprowadziła go do zaparcia się Jezusa? Jak Jezus poradził sobie z Piotra poczuciem hańby i prze…
  continue reading
 
Jak się nazywał i skąd oryginalnie pochodził Piotr Apostoł? Jak i gdzie po raz pierwszy spotkał się z mistrzem Jezusem? Dlaczego znajdujemy w Biblii aż pięć różnych momentów powołania Piotra? Czym się one różnią i jaką lekcję niosą z sobą dla nas dzisiaj?Rozdziały:00:00:00 Kim był Szymon nazwany Piotrem?00:12:34 Modlitwa00:14:53 Skąd pochodził Szym…
  continue reading
 
Jak cierpienie pre-definiuje w swoim Liście Jakub? Czym według niego jest „próba” i dlaczego ma ona stanowić najpewniejsze źródło radości? Czemu stanowi podstawę wolności od cierpienia i na czym praktycznie polega: zachowywanie Jezusowej cierpliwości? Jak wygląda chiastyczny plan całego Listu Jakuba?Rozdziały:00:00:00 Jakie jest źródło cierpienia w…
  continue reading
 
Jakub pisze do chrześcijan z poradami:jak wieść w pełni, błogosławione życie, ale… jak właściwie definiuje on błogosławieństwo? Kto jest naprawdę „błogosławionym człowiekiem” według Biblii? Jak sprawę „bycia błogosławionym” ostatecznie rozjaśnił i wyjaśnił sam Jezus? Co zatem stanowi (nie)spodziewane źródło i podstawę praktycznie całego Listu Jakub…
  continue reading
 
Prorocza perspektywa na rok 2023 opublikowana oryginalnie po angielsku 28 grudnia 2022.Materiał wykonany za zgodą i wiedzą Reinharda.Tłumaczenie: Agnieszka BassaraLektor polski: Katarzyna KrzyżoszczakWersja audio:----------------------------Więcej o Reinhardzie przeczytasz tu:https://reinhardhirtler.com/lp/en/https://www.braziliankidskare.org/pl/--…
  continue reading
 
Czemu możemy List Jakuba nazywać Drugim Listem do Hebrajczyków? Który z wielu biblijnych Jakubów mógłby być autorem tego pisma? Który z nich spełnia de facto wszystkie warunki, by za takiego być uznanym (i czemu z całą pewnością nie jest to Jakub Apostoł)? Czy adresaci tego listu to na pewno Hebrajczycy? Kiedy to pismo powstało i czy jest prawdą, ż…
  continue reading
 
"Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną."Pan Jezus, Objawienie 3:20Tym materiałem kończymy całe grudniowe rekolekcje adwentowe. Jest to nauczanie, które odbyło się na specjalnym wigilijnym LIVE na kanale @TajemnyPlan…
  continue reading
 
Ostatni tydzień rorat!A sobotę LIVE: "Wigilia z Bezdomnym"Jak to z bezdomnym?Sprawdź Objawienie 3,20Sprawdź całą adwentową playlistę:https://youtube.com/playlist?list=PLd5GCd1nrmcx15KXpZZtpNliCohU6t2eJMuzyka z czołówki: Frenchmanhttps://open.spotify.com/track/60D033UAckvJ1yeQYYIiRT?si=ff477ac005894b97https://www.youtube.com/watch?v=nsPCFuWhybM-----…
  continue reading
 
Ostatni tydzień rorat!A sobotę LIVE: "Wigilia z Bezdomnym"Jak to z bezdomnym?Sprawdź Objawienie 3,20Sprawdź całą adwentową playlistę:https://youtube.com/playlist?list=PLd5GCd1nrmcx15KXpZZtpNliCohU6t2eJMuzyka z czołówki: Frenchmanhttps://open.spotify.com/track/60D033UAckvJ1yeQYYIiRT?si=ff477ac005894b97https://www.youtube.com/watch?v=nsPCFuWhybM-----…
  continue reading
 
Ostatni tydzień rorat!A sobotę LIVE: "Wigilia z Bezdomnym"Jak to z bezdomnym?Sprawdź Objawienie 3,20Sprawdź całą adwentową playlistę:https://youtube.com/playlist?list=PLd5GCd1nrmcx15KXpZZtpNliCohU6t2eJMuzyka z czołówki: Frenchmanhttps://open.spotify.com/track/60D033UAckvJ1yeQYYIiRT?si=ff477ac005894b97https://www.youtube.com/watch?v=nsPCFuWhybM-----…
  continue reading
 
Ostatni tydzień rorat!A sobotę LIVE: "Wigilia z Bezdomnym"Jak to z bezdomnym?Sprawdź Objawienie 3,20Sprawdź całą adwentową playlistę:https://youtube.com/playlist?list=PLd5GCd1nrmcx15KXpZZtpNliCohU6t2eJMuzyka z czołówki: Frenchmanhttps://open.spotify.com/track/60D033UAckvJ1yeQYYIiRT?si=ff477ac005894b97https://www.youtube.com/watch?v=nsPCFuWhybM-----…
  continue reading
 
Ostatni tydzień rorat!A sobotę LIVE: "Wigilia z Bezdomnym"Jak to z bezdomnym?Sprawdź Objawienie 3,20Sprawdź całą adwentową playlistę:https://youtube.com/playlist?list=PLd5GCd1nrmcx15KXpZZtpNliCohU6t2eJMuzyka z czołówki: Frenchmanhttps://open.spotify.com/track/60D033UAckvJ1yeQYYIiRT?si=ff477ac005894b97https://www.youtube.com/watch?v=nsPCFuWhybM-----…
  continue reading
 
Biblijne rekolekcje "adwentowe" - niedziela CZWARTA.Sprawdź całą adwentową playlistę:https://youtube.com/playlist?list=PLd5GCd1nrmcx15KXpZZtpNliCohU6t2eJMuzyka z czołówki: Frenchmanhttps://open.spotify.com/track/60D033UAckvJ1yeQYYIiRT?si=ff477ac005894b97https://www.youtube.com/watch?v=nsPCFuWhybM----------------------------- Miniatura: Magdalena Bł…
  continue reading
 
Sprawdź całą adwentową playlistę:https://youtube.com/playlist?list=PLd5GCd1nrmcx15KXpZZtpNliCohU6t2eJMuzyka z czołówki: Frenchmanhttps://open.spotify.com/track/60D033UAckvJ1yeQYYIiRT?si=ff477ac005894b97https://www.youtube.com/watch?v=nsPCFuWhybM----------------------------- Miniatura: Magdalena Błaszkiewiczhttps://blazkovitz.art/-------------------…
  continue reading
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi