Religion publiczne
[super 1131]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Skąd wziął się problem z odczytywaniem proroctw Daniela 8 i 11 jako już wypełnionych w przeszłości? Czy historia zbezczeszczenia świątyni jerozolimskiej przez Antiocha IV Epifanesa rzeczywiście wypełniła proroctwo Daniela na temat „ohydy spustoszenia”? Które fragmenty proroctwa Daniela odnoszą się do wydarzeń z naszego punktu widzenia już wypełnion…
 
Dlaczego Pan Jezus wskazuje na Księgę Daniela jako podstawowe objawienie w tematyce końca czasów, a zwłaszcza „antychrysta”? Co przedstawia sen o wielkim posągu z 2 rozdziału Księgi Daniela? Jak historia naturalna potwierdza tą symbolikę i jej konkretne znaczenia? Jakie ma to dla nas znaczenie na (najbliższą) przyszłość? W jaki sposób wizja Daniela…
 
Dlaczego Biblia wyraźnie odróżnia jedną osobę „ducha antychrysta” od wielu antychrystów? Kim jest „duch antychrysta”, a kim ktoś przychodzący w tym duchu? Jak naucza na ten temat sam Pan Jezus, a za Nim pozostali autorzy pism Nowego Testamentu? Czym jest „tajemnica nieprawości” i jaki ma związek z „duchem antychrysta”?Rozdziały:00:00:34 Co łączy kr…
 
Dlaczego studium biblijnego proroctwa o „antychryście”/duchu antychrysta stanowi kluczową, integralną część teologii biblijnej w ogólności, a nie tylko eschatologii? Jak ze studium tego tematu wyeliminować „sensacjonizm” oraz teorie korzystające częściowo ze Słowa Bożego, lecz de facto na nim nieoparte? W jaki sposób właściwe studium tego tematu sk…
 
Czemu i pod jakim względem Listy do Tesaloniczan stanowią najbardziej prorocze z wszystkich pism Pawła? Jak wygląda ich tradycyjny podział formalny? Jak wygląda ich struktura przez pryzmat trzech fundamentalnych koncepcji biblijnej eschatologii: paruzji, epifanii i apokalipsy? Jaką dynamikę końca czasów prezentują w „pigułce” Listy do Tesaloniczan?…
 
Dlaczego obydwa Listy do Tesaloniczan nazywamy listami eschatologicznymi? Kto i kiedy napisał owe listy, czy tylko Paweł? Kim właściwie są ich adresaci? Czym charakteryzował się kościół Tesaloniczan i jakie ma to znaczenie dla nas dzisiaj?Rozdziały:00:00:00 Wprowadzenie00:09:34 Modlitwa00:13:18 Kim byli autorzy listów do Tesaloniczan i kim był Sylw…
 
Jakie żywotne pytania nurtują całą ludzkość i każdego człowieka bez wyjątku? Z jakiego rodzaju odpowiedziami na to pytanie przychodzi filozofia i religia? W jaki sposób te postawy mogą infekować chrześcijaństwo? Z jaką (jedyną prawdziwą) odpowiedzią na wszystkie egzystencjalne pytania ludzkości przychodzi Słowo Boże? Jaką ustanawia zasadę porządkuj…
 
Co stanowi pierwszoplanowy i pierwszorzędny cel napisania Listu do Kolosan? Z jakim problemem religijnym borykali się chrześcijanie w Kolosach? Na jakie elementy deformacji wiary zwraca uwagę Paweł? Jakie proponuje remedia i rozwiązania?Rozdziały:00:00:00 Wstęp i modlitwa00:06:02 Z jakimi kultami mierzyli się pierwsi chrześcijanie, a jakie przetrwa…
 
Czemu List do Kolosan to nie tylko trzeci z listów „więziennych” Pawła, ale de facto jeden z dwóch znajdujących się w Biblii listów, których adresatami są wierzący w Kolosach? Jaki związek z treścią tego pisma miało geograficzne i geopolityczne położenie Kolosów w „dziwnej dolinie rzeki Likos”? Czy Paweł kiedykolwiek odwiedził osobiście tamtejszy k…
 
Skąd wiemy, że List do Filipian został napisany ze ścisłego cesarskiego więzienia w Rzymie? Jakie okoliczności i postaci historyczne są ściśle związane z pobytem apostoła Pawła w Rzymie? Jaki mają one związek z tym konkretnym tekstem biblijnym? Co szczególnego odróżniało kościół w Filippi od wszystkich innych ówczesnych wspólnot? Dlaczego i jak Lis…
 
Co to znaczy, że List do Filipian jest drugim z „listów więziennych” Pawła Apostoła? Co wiemy na temat wspólnego autorstwa tego listu? Jakimi wyjątkowymi cechami charakteryzowała się społeczność miasta Filippi i jak mocne ich odzwierciedlenie znajdujemy w tekście biblijnym? Dlaczego zbór w Filippi nazywamy pierwszym zborem prawdziwie pogańskiej Eur…
 
Czy warto głosić Ewangelię dzieciom? Jak wygląda kościół, który kładzie nacisk na osobiste poznanie Jezusa przez dzieci? Oraz kolejne świadectwa międzykontynentalnego Bożego działania.🟧 Świadectwo brata Yuna i inne publikacje Back to Jerusalem dostępne są tu:📚 Człowiek z Nieba : https://epafras.pl/czlowiek-z-nieba📚 Fufusiowe Opowieści : https://epa…
 
Pierwsze nagranie z niedzielnego spotkania z bratem Yunem i bratem Renem.W tej części brat Ren opowiada o Bogu, jako tym, który czyni to co niemożliwe. Czy ktoś kto umarł może wrócić do życia?🟧 Świadectwo brata Yuna i inne publikacje Back to Jerusalem dostępne są tu:📚 Człowiek z Nieba : https://epafras.pl/czlowiek-z-nieba📚 Fufusiowe Opowieści : htt…
 
W tym nagraniu brat Ren dzieli się świadectwami Bożego działania w Iranie, a brat Yun kontynuuje swoją opowieść przywołując historię Simona Zao, świadka Jezusa, który ze względu na wiarę spędził 40 lat w więzieniu.🟧 Świadectwo brata Yuna i inne publikacje Back to Jerusalem dostępne są tu:📚 Człowiek z Nieba : https://epafras.pl/czlowiek-z-nieba📚 Fuf…
 
Jeść tą kaszankę czy nie?Czcić sobotę czy niedzielę?Prawdziwy chrześcijanin nigdy nie ubiera choinki czy wręcz przeciwnie?Trzy pytania zapalne... ale czy w ogóle istnieje jakaś uniwersalna odpowiedź?Tak, istnieje.Odpowiedź w nagraniu.-----------------------------🟧 Strona www: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------Nowość: 💿 Arsenał…
 
Brat Yun ze względu na wiarę w Jezusa spędził łącznie 10 lat w różnych więzieniach. W tym nagraniu dzieli się z Wami doświadczeniem zachowania wiary pomimo ekstremalnie trudnych okoliczności i ogromnego cierpienia.🟧 Świadectwo brata Yuna i inne publikacje Back to Jerusalem dostępne są tu:📚 Człowiek z Nieba : https://epafras.pl/czlowiek-z-nieba📚 Fuf…
 
Dobre uczynki? Tylko tyle?Jeżeli czytając ten tytuł nie ogarnął Cię zachwyt na samą myśl o dobrych uczynkach... to znaczy, że wpadłeś w tą część kościoła, która jest JUŻ znieczulona na realizację dobrych, zaplanowanych przez Boga, osobiście dla Ciebie dzieł.Niech to nagranie będzie przyczynkiem do Twojego radykalnego zwrotu w realizacji DOBRYCH UCZ…
 
W listopadzie mieliśmy przyjemność gościć brata Yuna i jego współpracowników z Back to Jerusalem.Co tydzień, przez 5 tygodni będziemy się z Wami dzielić nagraniami z tego spotkania. W tej części:00:00:00 Wprowadzenie – Fabian Błaszkiewicz00:10:49 Wielkie Przebudzenie i Wielkie Prześladowanie w Chinach – Brat Ren00:48:21 Początek świadectwa Brata Yu…
 
Jaka jest rola pieniędzy w czasach ostatnich? Kto jest złodziejem, który roztwania majątki chrześcijan?I jak mu się postawić.-----------------------------🟧 Strona www: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------Nowość: 💿 Arsenał Tajemnego Planu - "W Obronie Bożej Dobroci"https://epafras.pl/w-obronie-bozej-dobroci📚 Biblioteka Tajemnego …
 
W jakim sensie apostołowie i prorocy stanowią fundament Kościoła? Jak Biblia definiuje rolę apostoła, a jak proroka? O ilu jeszcze apostołach (poza pierwszą dwunastką wybraną przez Jezusa) mówi Biblia? Czy Bóg namaszcza apostolsko także dziś? Dlaczego (i w jakim sensie) koncepcja pięciorakiej służby, choć dobrze opisuje istotną dla Kościoła kwestię…
 
Co mogą mieć wspólnego czasy końca z radością?Czy jedno drugiego nie wyklucza?A co na to Pan Jezus? Skoro ON chciał żebyśmy się radowali to jak niby mamy to zrobić?-----------------------------🟧 Strona www: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------Nowość: 💿 Arsenał Tajemnego Planu - "W Obronie Bożej Dobroci"https://epafras.pl/w-obron…
 
Skoro Kościół jest zbiorczą, ale konkretną osobą, to jaki ona ma dziś charakter? A jakiego charakteru pragnie dla niej Oblubieniec? Po jakich konkretnych siedemnastu cechach rozpoznać prawdziwy Kościół, oblubienicę Chrystusa zgodną we wszystkim z Jego upodobaniem, oraz jak odróżnić ten prawdziwy Kościół od anty-kościoła (wilka w owczej skórze)?Rozd…
 
Dlaczego spada przekleństwo na tych, którzy zbytnio ufają drugiemu człowiekowi?O co chodzi z liczbą bestii i jak się przeciwstawić rodzącej się z niej Zasadzie Człowieka?-----------------------------🟧 Strona www: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------Nowość: 💿 Arsenał Tajemnego Planu - "W Obronie Bożej Dobroci"https://epafras.pl/w…
 
Co stanowi ostateczny cel istnienia Kościoła (czy może Kościół stanowi cel sam w sobie)? Czym się różni Kościół od Królestwa Bożego (dziś i w przyszłości)? Czemu tak kluczowa dla istnienia i celu Kościoła jest kwestia władzy? W jakim sensie właściwe rozumienie tej kwestii stanowi jedyną, skuteczną ochronę przed działaniami antychrysta? Kto i nad ki…
 
Początek specjalnego cyklu krótkich nauczań.Pierwsza lekcja - CO jest największą truzicną jaka zagraża kościołowi i JAK się na nią uodpornić?-----------------------------🟧 Strona www: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------📚 Biblioteka Tajemnego Planu - Tom 1 "W co wierzą biblijni chrześcijanie?": https://epafras.pl/w-co-wierza-bib…
 
Kim jest Logos jako Bóg, kim jako człowiek, a kim jako Chrystus Jezus w nas? Kim jest Ekklesia i dlaczego właśnie w Liście do Efezjan najlepiej szukać opisu wszystkich Jej cech? Jak pojedynczo-zbiorcza osoba Kościoła definiuje strukturę, a zatem także właściwe, pełnowymiarowe rozumienie Listu do Efezjan? Jak owa właściwa struktura Listu do Efezjan …
 
Dawid, jego bracia i Goliat.Co ten dziwny układ może mieć wspólnego z dzisiejszą sytuacją w Kościele?Czy Ty wiesz, po której stoisz stronie? Czy w ogóle wiesz, że są jakieś strony?W tym wznowieniu cyklu PDE Fabian porusza trudny, ale konieczny temat.-----------------------------🟧 Strona www: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------📚…
 
Jak wygląda tradycyjny opis treści i struktury Listu do Efezjan? Czym jest „MYSTERION” Pawła, a więc Tajemnica Tajemnic, do objawienia której został powołany? Czemu plan Boży zachowywał tę tajemnicę aż do czasu wyjawienia jej przed Kościołem i dlaczego dziś nadal nawet aniołowie mogą się z nią zapoznawać tylko poprzez Kościół?📜 Rozdziały:00:00:00 M…
 
Czym są wśród pism Nowego Testamentu tzw. „listy więzienne” i które z listów Pawła możemy z całą pewnością do nich zaliczyć? Czego dowodem jest niezwykłe podobieństwo Listu do Efezjan i Listu do Kolosan? Kto jest właściwym adresatem tego listu i czy wątpliwości podnoszone w tej kwestii przez Marcjona mają jakiekolwiek uzasadnienie? Z jaką historią …
 
Skąd wiemy, że nowe stworzenie to nie tylko Boży akt oraz fakt, ale że to również wynikająca z tego aktu i faktu zasada działania? Czym jest akt nowego stworzenia, a następnie nowe stworzenie jako owoc tego aktu? Jak wyglądają poszczególne elementy składające się na zasadę nowego stworzenia?📜Rozdziały:00:00:00 Wstęp i modlitwa00:06:02 Przypomnienie…
 
Jak Bóg zapowiadał nowe stworzenie w Starym Przymierzu? Jaki związek z nowym stworzeniem mają następujące tematy biblijne: nowe imię, nowa pieśń, Nowe Jeruzalem, nowy kosmos, nowy lud Boży, nowe narodzenie i Nowe Przymierze? Na czym polega obecny stan i natura nowego stworzenia oraz jak wygląda jego nieodwołalnie zdecydowana przyszłość?📜Rozdziały:0…
 
Czy Paweł rzeczywiście sugeruje, że „omamienie” Galacjan to skutek czarów? Czemu Paweł nazywa postępowanie Galacjan głupotą? Jak rozumieć Pawłowe twierdzenie, że jedynym rodzajem uroku, jaki może być rzucony na osobę wierzącą jest… prawo? Jak dziś wyglądają jawne i niejawne twierdzenia teologiczne oraz praktyki kościelne, które de facto poddają chr…
 
Kto był, jest i pozostanie NAJWAŻNIEJSZY Z WSZYSTKICH? Jaki najważniejszy z wszystkich możliwych konfliktów wywołuje ten, który jest NAJWAŻNIEJSZY Z WSZYSTKICH? Czemu ma służyć ten konflikt i jakiego rodzaju fundamentalne rozwiązanie przynosi on całemu światu oraz każdemu z osobna?📜Rozdziały:00:00:00 Na krzyżu czy pod krzyżem? Gdzie jest nasze miej…
 
Jak wygląda tradycyjna propozycja strukturalnego opisu Listu do Galacjan? Jak możemy przedstawić jego właściwą strukturę poprzez bezpośredni opis treści? Dlaczego jest nie tylko możliwe, lecz wręcz wskazane podejście do tego listu Pawła jako jednej, kompletnej konstrukcji chiastycznej (i jak ten punkt widzenia może pogłębić nasze zrozumienie tego t…
 
Na czym polega wyjątkowość zarówno formy jak i treści Listu Pawła Apostoła do Galacjan? Kim byli Galacjanie i skąd wzięli się na starożytnych terenach dzisiejszej Turcji centralnej? W jakich innych miejscach Biblii znajdujemy wiadomości o Galacjanach, zwłaszcza o głoszeniu im Ewangelii przez Pawła? Jakie są okoliczności i właściwy cel napisania Lis…
 
Czy muszę się z wszystkimi przyjaźnić?To przecież mój chrześcijański obowiązek... czy może nie do końca.A jak ma się to do małżeństwa?I co to wszystko ma wspólnego z prawdziym, żywym doświadczeniem Kościoła? -----------------------------Strona www: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------Biblioteka Tajemnego Planu - Tom 1 "W co wier…
 
Chrześcijańska strategia na czasy "końca świata" - w 2 krokach.-----------------------------Strona www: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------Biblioteka Tajemnego Planu - Tom 1 "W co wierzą biblijni chrześcijanie?": https://epafras.pl/w-co-wierza-biblijni-chrzescijanie----------------------------- Fanpage: https://www.facebook.com…
 
o końcu świata...o antychryście...o totalitaryzmie...i o konkretnym, praktycznym rozwiązaniu każdego z powyższych problemów.-----------------------------Strona www: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------Biblioteka Tajemnego Planu - Tom 1 "W co wierzą biblijni chrześcijanie?": https://epafras.pl/w-co-wierza-biblijni-chrzescijanie--…
 
Czym jest kościół,czym nie jest Kościół,czym nie jest kościół,a czym jest Kościół?-----------------------------Strona www: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------Biblioteka Tajemnego Planu - Tom 1 "W co wierzą biblijni chrześcijanie?": https://epafras.pl/w-co-wierza-biblijni-chrzescijanie----------------------------- Fanpage: https…
 
Najwyższy czas żeby kościół otworzył oczy na:- prostytucję- handel ludźmi- inne mroczne sprawyNo bo przecież Pan Jezus powiedział:"(...)na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą" Ewangelia Mateusza 16:18-----------------------------Więcej o fundacji Lighthouse:http://fundacjalighthouse.pl/pl/Facebook:https://www.facebook.com/…
 
Dlaczego Chrześcijanin może być pewien swojego usprawiedliwienia w Bożych oczach?-----------------------------Strona www: https://www.tajemnyplan.pl -----------------------------Biblioteka Tajemnego Planu - Tom 1 "W co wierzą biblijni chrześcijanie?": https://epafras.pl/w-co-wierza-biblijni-chrzescijanie----------------------------- Fanpage: https:…
 
Co zrobić, aby modlitwa w końcu przyniosła owoc w Twoim życiu?Jest jeden warunek...-----------------------------Strona www: https://www.tajemnyplan.pl ----------------------------- Biblioteka Tajemnego Planu - Tom 1 "W co wierzą biblijni chrześcijanie?": https://epafras.pl/w-co-wierza-biblijni-chrzescijanie----------------------------- Fanpage: htt…
 
Jak wiązać na ziemi?Jak rozwiązywać w niebie?I co to znaczy "w imieniu Jezusa"?Odpowiedzi w tym nagraniu.-----------------------------Strona www: https://www.tajemnyplan.pl ----------------------------- Biblioteka Tajemnego Planu - Tom 1 "W co wierzą biblijni chrześcijanie?": https://epafras.pl/w-co-wierza-biblijni-chrzescijanie--------------------…
 
Skonfrontuj się z pytaniem, które zmieni wszystko.Na zawsze.Dosłownie.-----------------------------Strona www: https://www.tajemnyplan.pl ----------------------------- Biblioteka Tajemnego Planu - Tom 1 "W co wierzą biblijni chrześcijanie?": https://epafras.pl/w-co-wierza-biblijni-chrzescijanie----------------------------- Fanpage: https://www.face…
 
Skoro Pan Jezus wraca to czy my mamy siedzieć i nic nie robić?Czy i jak planować swoje życie? A może wystarczy żyć z dnia na dzień?Jak wyrwać się z pułapki - "Nie Wiem Co Mam Robić w Życiu??"-----------------------------Strona www: https://www.tajemnyplan.pl ----------------------------- Biblioteka Tajemnego Planu - Tom 1 "W co wierzą biblijni chrz…
 
Oddawanie czci dla satysfakcji ludzi?Modlitwa bardziej cielesna niż rozmowa z bratem?Wizje lepsze w ramach ploteczek niż na modlitwie?Jarmark fajerwerków duchowych?Co tu się dzieje? Na szczęście Jezus, Lew z Pokolenia Judy, jak zawsze przychodzi z rozwiązaniem (i nim jest).-----------------------------Strona www: https://www.tajemnyplan.pl --------…
 
Jakie materialne skutki wynikają z faktu „nowego stworzenia”? W jaki sposób bycie „nowym stworzeniem” daje nam dostęp do materialnych zasobów? Czym jest duchowa „autarkeia”? Na czym naprawdę polega biblijne „prawo siania i zbierania” i czym się różni od fałszywych doktryn, które próbują się pod to prawo podszywać? Jak Biblia przedstawia wszelkie kw…
 
Co mają wspólnego najnudniejsze i najskromniejsze momenty Twojego życia z wypełnieniem Wielkiego Bożego Powołania dla Ciebie?Jakbyśmy się zachowywali mając świadomość, że ktoś nas ciągle obserwuje (i nie chodzi o Boga)? -----------------------------Strona www: https://www.tajemnyplan.pl ----------------------------- Biblioteka Tajemnego Planu - Tom…
 
Jak Biblia radzi, by zapobiegać cierpieniu przez właściwe radzenie sobie z: a) materialnym światem; b) zmysłowością; c) grzechem? Jak radzić sobie ze skutkami oddziaływania na nasze życie którejś z tych trzech rzeczywistości? Po co i w jakich okolicznościach cierpieniem miałby posługiwać się… Bóg? Na czym polegał problem Pawłowego „ciernia dla ciał…
 
Czy diabeł ma w ogóle jakąkolwiek możliwość szkodzenia chrześcijanom? Jakie konkretne skutki dla ludzkości ma (i będzie mieć na wieki) kompletne zwycięstwo Pana Jezusa nad szatanem? Czym zatem - wobec skończonego dzieła Krzyża - jest jeszcze dzisiaj walka duchowa?Nasza strona www: https://www.tajemnyplan.pl ----------------------------- Biblioteka …
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi

Google login Twitter login Classic login