show episodes
 
Artwork

1
Historia BEZ KITU

Historia BEZ KITU

Unsubscribe
Unsubscribe
Co tydzień
 
Popularnonaukowy kanał o historii najnowszej prowadzony przez historyków i nauczycieli. Nie chcemy by autorytarny sposób nauczania historii zdominował polską szkołę. Historia nie może zamykać nas w przeszłości, wręcz przeciwnie, historia ma nas otwierać na wyzwania przyszłości. Podcasty są dostępne również w formie wideo na naszym YouTube. https://www.youtube.com/channel/UCmoAwd5ectybvZkaIzY-oIg
  continue reading
 
Nagraniem archiwalnego reportażu Janiny Jankowskiej „19 października w nocy” rozpoczynamy cykl podcastów zatytułowany „Ks. Jerzy Popiełuszko – niezłomny Kapłan”. W związku z przypadającą w roku 2024 czterdziestą rocznicą męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, przez najbliższe dwanaście miesięcy prezentować będziemy co tydzień nowy odcinek podcastu. Cykl ten tworzą unikatowe zbiory foniczne Archiwum Polskiego Radia, dotyczące ks. Jerzego Popiełuszki: kazania, archiwa ...
  continue reading
 
"Odyseja wyborcza. Wywiady Krzysztofa Skowrońskiego” to podróż przez współczesną Polskę w towarzystwie Krzysztofa Skowrońskiego. Celem jest zaprezentowanie różnych perspektyw i głosów z wielu dziedzin życia – od polityków, przez przedsiębiorców, aż po naukowców. Każdy wywiad stanowi kolejny etap tej "odysei". W trakcie rozmów, przeprowadzanych w naturalnym otoczeniu rozmówców, mamy nadzieję, że uda się Państwu odkryć ukryte źródła zdarzeń, których efekty obserwujemy na co dzień. Krzysztof Sk ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
- Gest ze strony biskupów polskich nie miał charakteru politycznego, ale stricte duchowy - powiedział w Polskim Radiu 24 publicysta Grzegorz Górny wspominając słynny list autorstwa bpa Kominka z 1965 roku. - Wiele fraz zawartych w tym liście zachowuje swoją aktualność - dodał.
  continue reading
 
Władczyni, której rządy umocniły Rosję w roli europejskiego imperium i ta sama, której długie panowanie oznaczało koniec dla I Rzeczypospolitej. Katarzyna Wielka, urodzona w Szczecinie Niemka, na którą dziś musimy spojrzeć bez uprzedzeń, jako fenomen polityczny drugiej połowy XVIII wieku. Jej małżeństwo z Piotrem III Romanowem nie było szczęśliwe. …
  continue reading
 
Słowo „kolaboracja” po II wojnie światowej – zwłaszcza w językach słowiańskich – nabrało negatywnego zabarwienia. Wcześniej funkcjonowało raczej w neutralnym znaczeniu i używano go wymiennie jako synonim współpracy. Kolaboracja podczas II wojny światowej przybierała wiele form. Poszczególne narody różnie oceniały współpracę swoich elit politycznych…
  continue reading
 
Choć może to brzmieć zaskakująco, to geneza powstania senatu nie wiąże się z parlamentem. Pełnił on początkowo inną funkcję. Jaki związek z tym ma Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki i rozbicie dzielnicowe? Czy senat zawdzięcza swoje istnienie kłótniom o podział podatków? W okresie II Rzeczpospolitej ścierały się różne wizje funkcjonowania senatu.…
  continue reading
 
Obrona Westerplatte stała się głośna w Polsce już we wrześniu 1939 r. za sprawą informacji prasowych i radiowych, chociaż na tle innych bitew kampanii polskiej 1939 r. nie odegrała dużego znaczenia. Po zakończeniu II wojny światowej upamiętnianie tego wydarzenia było uwikłane w politykę historyczną władz PRL. Przez wiele lat po wojnie teren Wojskow…
  continue reading
 
Książki poświęcone historii ludowej biją rekordy popularności, a wywołane nimi debaty angażują szerokie kręgi czytelników. Skąd bierze się ten fenomen? Czy w ten sposób odkrywamy nowe sposoby opowiadania o naszych dziejach? A może jej autorzy opisują dziś to, co już dawno zostało odkryte przez badaczy historii wsi? Historia wsi, na przykład czasów …
  continue reading
 
Rewolucje miały to do siebie, że wynosiły do władzy ludzi, którzy w poprzednich systemach nigdy by jej nie zdobyli. Przykładem takiej kariery był niewątpliwie Nikita Chruszczow, pochodzący z chłopskiej ukraińskiej rodziny. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w latach 1953–1964 doszedł do tego stanowisk…
  continue reading
 
Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem pod wieloma względami wyjątkowym. Szczególnie wyróżniało je prawo, które dawało szlachcie możliwość wyboru władcy. Działo się to podczas zwoływanych z wielkim rozmachem wolnych elekcji. Warszawskie elekcje bez wątpienia były wydarzeniami bez precedensu w skali kontynentu, zarówno jeśli chodzi o skalę wyda…
  continue reading
 
Na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej niemiecki wywiad wojskowy zainteresował się góralami z Podhala. Pojawiła się idea Goralenvolku – „narodu góralskiego” – którą po wybuchu wojny poparły niektóre wpływowe rodziny podhalańskie i rozpoczęły współpracę z Niemcami. W odpowiedzi na nią powstała organizacja konspiracyjna Konfederacja Tatrzańsk…
  continue reading
 
Gdyby tworzył dziś, jego opowieści zapewne stałyby się kasowymi hitami niczym najpopularniejsze współczesne seriale. Wizja historii Sienkiewicza służyła nie tylko pokrzepieniu serc rodaków pod zaborami, ale stała się kuźnią pokoleń patriotów zaczytanych w jego dzieła. Jak wielki wpływ na twórczość pisarza miała rewolucja techniczna, czego szukał na…
  continue reading
 
Na powojenny porządek w Europie wpłynęły decyzje Wielkiej Trójki w czasie II wojny światowej. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki wyznaczyły strefy wpływów, jednak ostatni z sojuszników był zainteresowany rozszerzaniem własnej. W latach czterdziestych rozpoczęła się zimna wojna, czyli rywalizacja na wielu płaszczyznach, która przy…
  continue reading
 
Archiwalna audycja Agnieszki Trzeciakiewicz pod tytułem „Jakby to było wczoraj…”, została wyemitowana w 2020 r. na antenie Programu I Polskiego Radia w ramach cyklu „Ślady na piasku”. Nagranie zostało przygotowane z okazji 10 rocznicy beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Audycję stanowi rozmowa z ks. prof. Józefem Naumowiczem, postulatorem w proce…
  continue reading
 
45 lat po tryumfie ludowej rewolucji pod wodzą Sandinistowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego w Nikaragui rozmawiamy z byłym niemieckim narzędziowcem, inżynierem i związkowcem z IG Metall Matthiasem Schindlerem. Poświęcił on około 40 lat budowaniu solidarności z rewolucją nikaraguańską. W 46 odcinku skupiamy się zarówno na jej osiągnięciach, jak i …
  continue reading
 
Francja wyszła z I wojny światowej zwycięsko, poniosła jednak ogromne straty ludnościowe i materialne. To tragiczne doświadczenie przełożyło się później na jej politykę, na myślenie Francuzów o wojnie, a konsekwencje tego uwidoczniły się po wybuchu II wojny światowej. Jej scena polityczna była bardzo zróżnicowana, ale nie zradykalizowała się tak ja…
  continue reading
 
Upadek muru berlińskiego uchodzi za symbol upadku komunizmu w Europie. Ale nie byłoby tego gdyby nie wydarzenia, które rozgrywały się w Polsce pod koniec lat 80. Powstanie ogromnego ruchu społecznego, jakim była "Solidarność" i trwanie jej mitu wyróżniało Polskę wśród tzw. demokracji ludowych. Co było tak niezwykłego w tej historii? Jak to możliwe,…
  continue reading
 
45 years after the tryumph of the Sandinista-led popular revolution in Nicaragua, we talk to Matthias Schindler who devoted around 40 years of his life to building international solidarity with this revolution. We focus on both its achievements and its failures. The latter resulted in a brutal assault on a popular 2018 mobilisation against the corr…
  continue reading
 
Archiwalna audycja Jerzego Swalskiego pod tytułem „Męczennik za wiarę i Polskę”, pochodzi z 2001 r. i została wyemitowana w Programie II Polskiego Radia w ramach cyku „To już historia”. Nagranie jest relacją z końcowej sesji diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki, która odbyła się 8 lutego 2001 r. w kościele św. Stanis…
  continue reading
 
Choć puścili na ziemie polskie tylko drobne zagony, dwa razy splądrowali kraj. Spalili Kraków i Sandomierz, wybili kwiat rycerstwa z Małopolski i Śląska. W bitwie pod Legnicą zgładzili najpotężniejszego wówczas piastowskiego księcia − Henryka Pobożnego. Mongołowie stworzyli imperium 4 razy większe od Cesarstwa Rzymskiego! Podbili ziemie od Chin i K…
  continue reading
 
Po raz pierwszy określenie „Polskie Państwo Podziemie” pojawiło się na łamach wydanej w Londynie „Polski Walczącej” w grudniu w 1943 r., po czym weszło do języka prasy w okupowanym kraju. Przyjęło się mówić o nim jako o pewnego rodzaju fenomenie. W Europie w czasie II wojny światowej istniały partyzantki liczniejsze niż Armia Krajowa, ale nigdzie i…
  continue reading
 
Wyrażenie Homo Sovieticus po raz pierwszy pojawiło się w latach sześćdziesiątych XX wieku na Zachodzie, ale na dobre do języka weszło w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych za sprawą rosyjskich emigrantów – m.in. Aleksandra Zinowiewa i Michaiła Hellera. W Polsce to sformułowanie kojarzymy często z osobą ks. Józefa Tischnera, który poświęcił …
  continue reading
 
Warszawa uchodzi obecnie za bezpieczne miasto. A jak to wyglądało w II RP? Czy można było spokojnie wyjść na spacer wieczorem? Która dzielnica była bezpieczna, a w której łatwo można było spotkać doliniarza? Kim byli kasiarze i dlaczego przestali być potrzebni w latach 30? Przestępczość kwitła w stolicy II Rzeczypospolitej. Była to przestępczość z …
  continue reading
 
Reportaż Alicji Grembowicz pod tytułem „Trauma i duma” został przygotowany w związku z 33 rocznicą porwania i śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Nagranie jest poświęcone okolicznością męczeństwa niezłomnego Kapłana i zostało oparte na dokumentach z procesu toruńskiego, badaniach Instytutu Pamięci Narodowej oraz wspomnieniach ludzi związanych z ks. Je…
  continue reading
 
Świadectwo potęgi I Rzeczpospolitej - królewski pałac Villa Regia, perła architektury XVII-wiecznej Warszawy, przez stulecia spoczywał na dnie Wisły. Zniszczony przez Szwedów w okresie Potopu, przez lata uważany był za bezpowrotnie utracony. 350 lat po tych wydarzeniach grupa śmiałków postanowiła odnaleźć zaginiony skarb. Porwali się na przedsięwzi…
  continue reading
 
Władze polskie po zakończeniu I wojny światowej miały nadzieje, że Gdańsk stanie się integralną częścią odrodzonego państwa. Tymczasem na mocy postanowień traktatu wersalskiego, 15 listopada 1920 r. proklamowano Wolne Miasto Gdańsk. Jego powstanie zamiast złagodzić antagonizm polsko-niemiecki, tylko go podsycało przez całe dwudziestolecie międzywoj…
  continue reading
 
W teorii komunistyczna Polska dbała o robotnika. Dała mu edukację, miejsce pracy, niekiedy mieszkanie. Czegoś istotnego musiało jednak brakować, bo robotnicy stanowili grupą społeczną, która wielokrotnie buntowała się. Choć z PRL kojarzymy wielkie protesty społeczne z 1956, 1968, 1970, 1980 roku, to warto pamiętać, że strajki robotników wybuchały k…
  continue reading
 
Zapraszamy do wysłuchania kolejnej części archiwalnej audycji Katarzyny Jankowskiej „Zło dobrem zwyciężaj – ksiądz Jerzy Popiełuszko”, która została wyemitowana Programie I Polskiego Radia w 2019 r. W audycji udział wzięli świadkowie życia męczennika: Małgorzata Grabowska-Kozera i Adam Nowosad, a także Paweł Kęska, pracownik Muzeum i Ośrodka Dokume…
  continue reading
 
Zmiana sytuacji kobiet w powojennej Polsce wynikała z globalnych procesów modernizacyjnych, ale i z dyskursu ideologicznego państwa komunistycznego. W 1946 r. Polska Partia Robotnicza zwróciła uwagę na tzw. kwestię kobiecą i zaczęła działać w kierunku ich aktywizacji politycznej. W okresie stalinizmu panie rzeczywiście posiadały realną władzę, podc…
  continue reading
 
W czasach zimnej wojny kraje socjalistyczne walczyły o wpływy w krajach globalnego południa z państwami Zachodu. W tym celu często wykorzystywano resentyment kolonialny, grając na istniejące napięcia i pamięć krzywd i wyzysków od krajów kolonialnych. O polityce PRL wobec krajów Afryki czy Ameryki Południowej opowiadał w Polskim Radiu 24 politolog P…
  continue reading
 
Zapraszamy do wysłuchania pierwszej części archiwalnej audycji Katarzyny Jankowskiej „Zło dobrem zwyciężaj – ksiądz Jerzy Popiełuszko”. Nagranie zostało wyemitowane w 2019 r. w Programie I Polskiego Radia z okazji 35 rocznicy męczeństwa niezłomnego Kapłana. Tematem rozmowy uczestników audycji jest życie, działalność i kult ks. Popiełuszki oraz aktu…
  continue reading
 
Minęło 20 lat od momentu, w którym Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Nie każdy musi pamiętać okoliczności, które towarzyszyły tej historycznej chwili. Czego się wówczas obawiano? Kto popierał wejście do Unii Europejskiej, a kto był przeciw? Czy referendum akcesyjne mogło okazać się nieważne? Jak wyglądał proces tworzenia się tego, co dzisiaj…
  continue reading
 
Bitwą o Monte Cassino nazywamy walki jakie wojska alianckie toczyły w kampanii włoskiej między styczniem a majem 1944 r. Zdobycie wzgórza w maju 1944 r. otworzyło drogę do Rzymu. Obok Brytyjczyków, Amerykanów, Kanadyjczyków, Francuzów, Włochów, Nowozelandczyków, Hindusów brali w niej udział Polacy dowodzeni przez gen. Władysława Andersa. Było to pi…
  continue reading
 
Relacje Kościoła z władzą w okresie PRL napotykały na trudności niemal na każdej możliwej płaszczyźnie. W Polskim Radiu 24 prof. Paweł Skibiński, historyk z UW, wyjaśniał, na czym polegała różnica między dwiema strategiami w kontaktach biskupów z komunistami.
  continue reading
 
Reportaż "Między prawdą a prawdą" autorstwa Patrycji Gruszyńskiej-Ruman i Waldemara Kasperczaka, jest próbą dojścia do prawdy kim był Waldemar Chrostowski, kierowca i zarazem jedna z najbardziej zaufanych osób ks. Jerzego Popiełuszki oraz jaką rolę odegrał on w dniu porwania niezłomnego Kapłana. Reportaż ten został wyróżniony Nagrodą Specjalną w Ko…
  continue reading
 
O jego akcjach krążyły legendy, osobiście prowadził szturmy polskich oddziałów w czasach, gdy odradzała się Polska. W wojnie obronnej 1939 r. nie przegrał bitwy. Podobnie jak pierwsza w historii polskiego wojska dowodzona przez niego Dywizja Pancerna, walcząca w Europie Zachodniej. Bohaterem tego podcastu „1000 lat. Prześwietlenie” jest generał Sta…
  continue reading
 
Po śmierci Włodzimierza Lenina kierownictwo w partii bolszewickiej objął Józef Stalin. Początkowo nic nie wskazywało na to, że właśnie jemu przypadnie scheda po Leninie. Zawłaszcza, że ten w przesłaniu politycznym – zwanym potocznie „testamentem Lenina” – za najwybitniejszego przedstawiciela partii bolszewickiej uznał Lwa Trockiego, a najsurowiej o…
  continue reading
 
W 50. rocznicę Rewolucji Portugalskiej określanej również jako Rewolucja Goździków powracamy do tego tematu, którym 5 lat temu rozpoczęliśmy "nadawanie" Emancypacji! Tym razem jednak spojrzymy na relacje polsko-portugalskie. Opowiemy o tym, dlaczego Edward Gierek i jego rząd obawiali się rewolucji, a z Portugalią chcieli handlować rybami, nie patrz…
  continue reading
 
Zapraszamy do wysłuchania kolejnej części audycji "Okoliczności zamordowania księdza Popiełuszki", która została wyemitowana w 2009 r. w Programie II Polskiego Radia. Audycja [z telefonicznym udziałem słuchaczy] poświęcona jest męczeństwu niezłomnego Kapłana oraz śledztwu w sprawie jego zabójstwa. W audycji Hanna Maria Giza rozmawia z dziennikarzam…
  continue reading
 
Choć zadecydował o losie blisko 140 tysięcy Polaków, którzy żyli w ZSRR, to do dziś rozkaz 00485 pozostaje dokumentem mało znanym. Dlaczego? Czystki etnicznie przeprowadzone w Związku Sowieckim w drugiej połowie lat 30. dotyczyły nie tylko Polaków. Lecz chociaż ich ofiarami padali Białorusini, Ukraińcy czy Niemcy, to jednak żadnej grupy narodowości…
  continue reading
 
Kościół katolicki w dwudziestoleciu międzywojennym nie był wolny ani od antyjudaizmu, ani antysemityzmu. Część księży – podobnie jak ówczesne społeczeństwo – widziała w mniejszości żydowskiej zagrożenie i popierała hasła głoszone przez narodowców rozwiązania tzw. kwestii żydowskiej. Wbrew temu niektóre środowiska zbliżone do Kościoła szukały pola w…
  continue reading
 
W tym odcinku zapraszamy do wysłuchania pierwszej części audycji "Okoliczności zamordowania księdza Popiełuszki", która została wyemitowana w 2009 r. w Programie II Polskiego Radia. Audycja [z telefonicznym udziałem słuchaczy] poświęcona jest męczeństwu kapelana "Solidarności" oraz śledztwu w sprawie jego zabójstwa. W nagraniu udział wzięli dzienni…
  continue reading
 
Od 1926 r. za zgodą Ligi Narodów na terenie Wolnego Miasta Gdańska, na półwyspie Westerplatte istniała Wojskowa Składnica Tranzytowa. Początkowo załoga liczyła 80 ludzi, a w przededniu wybuch II wojny światowej przeszło 200 żołnierzy. Obrona Westerplatte stała się jednym z najważniejszych symboli oporu w kampanii polskiej 1939 r. Czy słusznie? Jak …
  continue reading
 
Przerażającą prawdę o tym co Sowieci zrobili w Katyniu świat poznał w kwietniu 1943 roku za sprawą... berlińskiego radia. Niemieccy propagandziści informowali o tym w gazetach, na ulotkach, w notach dyplomatycznych. Do Katynia organizowano masowe wycieczki, zwożono tam pod przymusem jeńców wszystkich narodowości. Dlaczego władzom III Rzeszy tak bar…
  continue reading
 
„Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki” to reportaż Agnieszki Trzeciakiewicz, który został wyemitowany w Programie Pierwszym Polskiego Radia w 2004 r. Został on poświęcony muzeum niezłomnego Kapłana, które znajduje się w podziemiach kościoła św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. W 2004 r. muzeum otrzymało nowoczesną, multimedialną formę. Po jego…
  continue reading
 
Naczelnik, generał, sarmata, dyktator i demokrata, za którym poszły setki tysięcy mieszkańców Rzeczpospolitej. Często mówi się, że Tadeusz Kościuszko wyprzedzał swoje czasy. Czy rzeczywiście tak było? Tadeusz Kościuszko stanął wobec wyzwania pogodzenia chłopstwa i szlachty, zjednoczenia politycznych radykałów i umiarkowanych, złagodzenia tendencji …
  continue reading
 
Idea zjednoczenia Europy wyrosła z myśli, jak utrzymać pokój. Już od czasów oświecenia różni myśliciele formułowali przesłania o integracji europejskiej na miarę epoki, w której żyli. Po II wojnie światowej idee w czyn przekuli niemieccy, francuscy oraz włoscy politycy związani z chrześcijańską demokracją. Jak wyglądały początki Unii Europejskiej, …
  continue reading
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi