show episodes
 
Kapłaństwo to piękna sprawa. Codzienna Eucharystia, posługa w konfesjonale, spotkania z ludźmi... i głoszenie Słowa Bożego. Tej ostatniej rzeczywistości dotyczy ten podcast. Jest zapisem posługi, jaką wypełniam w parafii, kiedy staję na ambonie. Powstaje głownie dlatego, że czasem ktoś chce powtórzyć, przypomnieć sobie to, co usłyszał w kościele. Ale może służyć każdemu, kto zechce słuchać. A jeśli uznasz, że zasłużyłem - postaw mi kawę: https://www.buymeacoffee.com/ksiendzu
 
Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata? (Mt28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w k ...
 
Muzykolekcje to trzydniowe rekolekcje muzyczne inspirowane charyzmatem Ruchu Światło – Życie organizowane przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Warszawie. Muzykolekcje to czas spotkania z Bogiem w Jego Słowie, w Eucharystii oraz modlitwie. Ku lepszemu zrozumieniu Słowa Bożego, którego słuchaliśmy w trakcie Mszy Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu zapraszamy do posłuchania homilii oraz konferencji księdza Grzegorza Demczyszaka, rekolekcjonisty ostatniej edycji Muzykolekcji.
 
Loading …
show series
 
Poznaliśmy się najpierw przez Instagram, a po naszym spotkaniu na żywo upewniłem się w tym, że Rafał to człowiek niezwykłego entuzjazmu, który wypływa m.in. z relacji z Jezusem. I o tym w zasadzie jest ta rozmowa. Ufam, że i w Tobie rozpali życiowy entuzjazm :)
 
Kapłan pozdrawiając wiernych, stwierdza obecność Jezusa Chrystusa w ludziach zgromadzonych na liturgii. Uczestnicy Eucharystii teraz stają się Kościołem. Wierni odpowiadając na wezwanie kapłana, potwierdzają, że jest on ich namaszczonym przewodnikiem i jednocześnie modlą się za niego.Autor: Radio Jasna Góra
 
Zapis audio spotkania, jakie miało miejsce w Pallotyńskim Duszpasterstwie Akademickim w Poznaniu 4 grudnia 2022 r. O. Jacek, znany teolog i psychoterapeuta, odpowiadał na zadane przez studentów oraz uczestników spotkania pytania dotyczące różnej maści kwestii z zakresu wiary i psychologii.
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi