Kongres Obywatelski publiczne
[search 0]
Więcej
Download the App!
show episodes
 
Kongres Obywatelski to długofalowy projekt Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W ramach różnorodnych działań Kongresu Obywatelskiego pokazujemy, że choć działamy w różnych branżach i środowiskach, mamy często odmienne poglądy polityczne i wrażliwości ideowe, reprezentujemy zróżnicowane pokolenia, to potrafimy ze sobą rozmawiać i wypracowywać wspólne, strategiczne myślenie o rozwoju Polski.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Jak bardzo zdegenerowana jest gleba w Polsce i Unii Europejskiej? Jakie zagrożenie niesie za sobą zwiększone stosowanie pestycydów? Jak możemy zapobiec dalszej degradacji gleby? Jakie są koszty wdrożenia praktyk regeneracyjnych? Czy możemy zyskać żywność wyższej jakości, nie zmniejszając przy tym plonów? – na te i inne pytania odpowiada Marcin Adam…
  continue reading
 
Jakie są założenia unijnej polityki klimatycznej na następne lata? W jaki sposób nowe prawo będzie oddziaływało na firmy, a tym samym na całą gospodarkę? Czy po wdrożeniu zmian, Unia Europejska nie dostanie zadyszki w globalnym wyścigu? Na ile UE jest w stanie inspirować inne obszary świata do podobnych zmian? – na te i inne pytania odpowiada Luk P…
  continue reading
 
Co jest istotą działania naszego mózgu? Jaką rolę poznawczą pełni abstrakcyjne i nieschematyczne myślenie? Czy Chat GPT 4.0 potrafi szukać odpowiedzi poza utartymi wzorcami? W jakich sytuacjach sztuczna inteligencja jest bardziej empatyczna niż człowiek? Czy można przy pomocy nowoczesnych technologii odwzorować działanie mózgu człowieka? Jakie nios…
  continue reading
 
Jaki jest stan polskiego rolnictwa? Na ile zmieniło się ono od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej? Jakie wyzwania stoją przed tym sektorem? W jaki sposób polscy rolnicy mogą się przygotować na akcesję Ukrainy do UE oraz jakie mają oni narzędzia do walki z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych? – na te i inne pytania odpowiada Grzegorz Bro…
  continue reading
 
Czy ekologiczne opakowanie ma sens, jeśli dostatecznie nie chroni żywności? Jak (wobec zmian klimatycznych) pogodzić ze sobą interesy konsumenta, producenta i państwa? Dlaczego raczej nie będziemy powszechnie pić wody ze szklanych butelek? Czy opakowania z odzysku mogłyby ponownie mieć kontakt z żywnością? Jak konsument w prosty sposób może dowiedz…
  continue reading
 
Jaką szansę stanowi dla Polski sztuczna inteligencja? Jak na niej mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy? Co się stanie gdy technologia AI w pełni zrozumie nasz język - "system operacyjny ludzkości"? W jaki sposób możemy kontrolować rewolucję technologiczną i na ile faktycznie powinniśmy? – wyjaśnia prof. Mariusz Orłowski z Virginia Tech University,…
  continue reading
 
Jaka jest przyszłość cyfryzacji w Polsce? Czy administracja publiczna jest gotowa na zmiany? Czy urzędy są dobrze zabezpieczone od cyberataków? Czy polska administracja będzie inwigilować obywateli? Z jakimi korzyściami wiąże się elektroniczny obieg dokumentów? – wyjaśnia Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu MADKOM. Rozmowę prowadzi Miłosz Szymańs…
  continue reading
 
Czy ChatGPT rozumie odpowiedzi, które nam podaje? Co powinno wzbudzić w nas obawy? Na czym polegają halucynacje sztucznej inteligencji? Jak możemy weryfikować prawdziwość treści generowanych przez modele LLM? Czy potrzeba nam regulacji prawnych dla tej technologii? – objaśnia Maciek Borówka, ekspert ds. technologii cyfrowych, Założyciel i Prezes Za…
  continue reading
 
Jakie są trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze zakończenia wojny w Ukrainie i co oznaczałyby one dla globalnego układu sił? Czy Ameryka nadal będzie światowym hegemonem? Jakie są konsekwencje przedłużania się wojny? Na ile Chiny nadal będą pomagać Rosji? Czy po wojnie Ukraina będzie od razu gotowa wejść w struktury NATO i UE? – wyjaśnia prof. …
  continue reading
 
Czy sztuczna inteligencja (SI) jest... inteligentna? Czy może zmienić świat? W jakim miejscu rozwoju SI się znajdujemy i czy nie tracimy nad tą technologią kontroli? Na ile w wyścigu technologicznym nadal ważny jest człowiek? Czy w rzeczywistości SI na nowo zdefiniujemy wyróżniające nas cechy? A może od filozoficznych pytań uciekniemy bezrefleksyjn…
  continue reading
 
Jaka jest rola regionów wobec wyzwań klimatyczno-środowiskowych i energetycznych? Co to zielone zamówienia publiczne? Kiedy może zaistnieć efektywna współpraca na szczeblu regionalnym i centralnym? Dlaczego tak ważne jest, aby zachęcić ludzi do działania na rzecz dobra wspólnego? – wyjaśnia dr Radomir Matczak, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, Cz…
  continue reading
 
Czy Unia Europejska jest zdemilitaryzowana? Czy Europa jest w stanie odbudować potencjał swojego przemysłu zbrojeniowego? Jak wyglądają unijne kompetencje w kwestii obronności? Optymalizacja i wspólnotowość a poszczególne interesy państw członkowskich – jak to pogodzić? Czy wojna w Ukrainie stale wpłynie na myślenie o naszym bezpieczeństwie? – wyja…
  continue reading
 
Na czym polega zintegrowane planowanie przestrzenne? Dlaczego zamiast rewitalizacji przyspieszyliśmy betonowanie miast? Czy w Polsce planowanie przestrzenne jest dysfunkcjonalne? Gdzie szukać "złotego środka" między prawem własności a prawem do życia w racjonalnie zaplanowanym mieście? Czy da się zmienić świadomość obywateli w tej kwestii? – wyjaśn…
  continue reading
 
W jaki sposób to, jak mówimy, wpływa na to, jak myślimy? Czego wyrazem jest dzisiaj używanie feminatywów? Co nas dzieli – język czy styl dyskusji o języku? Jak naszą wrażliwość na drugiego człowieka wyrazić w języku i dlaczego warto się o to troszczyć? – wyjaśnia Mateusz Adamczyk, Członek Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej Rady Języka Polski…
  continue reading
 
Czym jest region i jaka jest jego rola w zagospodarowaniu przestrzennym kraju? Gdzie leży siła sprawcza regionów i jak ją wzmocnić? Jak władze lokalne mogą porozumieć się z władzą regionalną? Jakich kompetencji potrzebują regiony? Czy centralizacja władzy jest dobrą odpowiedzią na polskie potrzeby? – wyjaśnia prof. Tomasz Komornicki, Przewodniczący…
  continue reading
 
W jaki sposób zarządzać polityką migracyjną? Komu otworzyć granicę, a przed kim ją zamknąć? Ilu jeszcze możemy przyjąć cudzoziemców? Jak wygląda i jak powinna wyglądać polska polityka integracyjna? Czy polityka mieszkaniowa pozwoli na uniknięcie powstawania imigranckich enklaw? Jak wielu mamy cudzoziemców i jakie wyzwania wiążą się z ich obecnością…
  continue reading
 
Jak polskie miasta upodabniają się do europejskich i globalnych metropolii? Czy migracje przyśpieszą ten proces? Co jest kluczowe dla integracji nowych mieszkańców? Dlaczego warto korzystać z dobrych praktyk, ale niekoniecznie je kopiować? - wyjaśnia prof. Paweł Kubicki z Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Rady Pro…
  continue reading
 
Jaka jest przyszłość współpracy lekarzy i sztucznej inteligencji? W jaki sposób model AI "nauczyć" medycyny? Jak mogą wyglądać szpitale przyszłości? Co wtedy, gdy AI popełni "błąd medyczny"? - na te i inne pytania odpowiada Barbara Klaudel, współzałożycielka grupy badawczej TheLion.ai Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą). (0:47) Grupa bad…
  continue reading
 
Dlaczego mimo ogromnych nakładów finansowych tak wiele obszarów Polski jest nadal wykluczonych komunikacyjnie? Jakiego rodzaju nierównowagę widać w zakresie inwestycji infrastrukturalnych? Jak projektować politykę mobilności dla takiego kraju jak Polska? W jaki sposób uczynić transport bardziej energooszczędnym i niskoemisyjnym? – na te i inne pyta…
  continue reading
 
Czym jest generatywna sztuczna inteligencja i w jaki sposób działa? Czy AI jest twórcza, czy tylko odtwórcza? Jak uregulować AI, nie godząc przy tym w innowacyjność? Czy boty skradną naszą prywatność? Dlaczego należy wywierać presję na instytucje, by już teraz tworzyły prawo pod kątem AI? – na te i inne pytania odpowiada Alek Tarkowski, socjolog, D…
  continue reading
 
Jak powinno zmieniać się miasto w odpowiedzi na nowe potrzeby mieszkańców oraz współczesne wyzwania? Czy można skutecznie walczyć z suburbanizacją? Jakie funkcje są coraz bardziej potrzebne w metropoliach? Dlaczego konieczne jest nowe podejście do planowania przestrzennego? Jak oprócz samej możliwości partycypowania w procesie decyzyjnym dać mieszk…
  continue reading
 
Jakie są słabości obecnych narzędzi AI i jak wpływa to na ich wartość edukacyjną? Dlaczego zdolność rozumowania i kompetencje poznawcze będą w "erze AI" jeszcze ważniejsze? Czy dzięki AI będziemy podejmować obiektywnie lepsze decyzje? Jak nie ulec bezrefleksyjnemu technosceptycyzmowi ani nie popaść w nieuzasadniony optymizm? - na te i inne pytania …
  continue reading
 
Na ile OZE dają szansę na samowystarczalność? Dlaczego na odejście od paliw kopalnych mamy coraz mniej czasu? Jak dokonując transformacji energetycznej nie rozchwiać systemu? Gdzie szukać tanich metod magazynowania energii? Jak to możliwe, że instalacje fotowoltaiczne z krajów śródziemnomorskich mają podobną wydajność jak ich odpowiedniki w Polsce?…
  continue reading
 
Jakie lekcje branża automatyki przemysłowej wyniosła z pandemii? Czy automatyzacja może ułatwić handel z zagranicznym producentem? W jaki sposób wojna w Ukrainie i upowszechnienie wykorzystania sztucznej inteligencji wpłynęły na perspektywę rynku? Czy polskie przedsiębiorstwa zdecydują się na automatyzację? – na te i inne pytania odpowiada Marcin K…
  continue reading
 
Jakie znaczenie dla wyborów 4 czerwca '89 r. miało "zawarcie pokoju" przy Okrągłym Stole? Co jest istotą tego dnia i dlaczego warto go świętować? Jak obóz "Solidarności" inteligentnie wykorzystał swoje wielkie zwycięstwo? Czy możliwy był bardziej radykalny scenariusz? Dlaczego w warunkach wolności kluczowa dla Polski jest "obywatelskość obywateli" …
  continue reading
 
Co decyduje o wysokiej jakości życia? Czy Polska jest już typowym "krajem Zachodu"? Jaki jest sekret krajów o najwyższej jakości usług publicznych? W jakich aspektach życie w Polsce jest porównywalne albo nawet lepsze niż w krajach zachodnich? Gdzie mamy jeszcze dużo do nadgonienia - jakie powinny być nasze priorytety? - na te i inne pytania odpowi…
  continue reading
 
Na ile dynamika robotyzacji przemysłu w Polsce wpisuje się w trendy światowe? Jakie procesy opłaca się robotyzować w pierwszej kolejności? W jakim stopniu automatyzacja jest odpowiedzią na brak rąk do pracy a na ile przyczyną bezrobocia? Czy polskie firmy mają jakąś przewagę nad wielkimi koncernami produkującymi kilka tysięcy robotów rocznie? - na …
  continue reading
 
Po co nam są miasta? Jaka jest w nich rola człowieka? Czym charakteryzuje się antymiasto? Co możemy zrobić, żeby w miastach żyło się lepiej? Jak wpływają na to nasze codzienne wybory? – na te i inne pytania odpowiada Janusz Sepioł, Architekt Miejski Rzeszowa, b. Marszałek Województwa Małopolskiego, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. …
  continue reading
 
Co jest istotą rewitalizacji przestrzeni miejskiej? Jakie mamy w Polsce przykłady „nisko wiszących owoców” – niskobudżetowych, prostych działań, które pozwolą poprawić jakość życia w mieście? Dlaczego warto rozmawiać z mieszkańcami? Czy kryzys skłoni włodarzy miast do bardziej racjonalnego wydawania pieniędzy? – na te i inne pytania odpowiada Marci…
  continue reading
 
Czy w energetyce nastąpił właśnie wielki przełom? Jak rozumieć ostatnie osiągnięcia Amerykanów na polu fuzji jądrowej? Czy ludzkość będzie mogła wkrótce cieszyć się tanią i „czystą” energią dostępną w nieograniczonych ilościach? A może rozwiązanie problemów energetycznych świata leży zupełnie gdzie indziej? Co dziś jest najbardziej rokującą technol…
  continue reading
 
Czy Polska ma predyspozycje do decentralizacji i deglomeracji? Co w naszej percepcji zmieniło oświadczenie pandemii i wojny tuż za granicami Polski? Gdzie szukać szansy rozwojowej dla miast średnich, najbardziej zagrożonych depopulacją? W jakiej logice rozwijać sieć lokalnych i regionalnych połączeń? - na te i inne pytania odpowiada prof. Przemysła…
  continue reading
 
Na czym polega idea miast regeneracyjnych? Jak z miast-konsumentów przejść do miast-producentów? Czy obserwacja przyrody może zainspirować do rozwoju w obiegu zamkniętym? Jak "efekt zazdrości" wykorzystać w procesie zielonej transformacji? - na te i inne pytania odpowiada prof. Tadeusz Markowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Rozmowę prowadzi Miłosz Szy…
  continue reading
 
Na czym polega idea wieloośrodkowej Polski i dlaczego jej korzeni możemy szukać w II RP? Czemu współcześnie Polska jest tak scentralizowana? Jak podchodzą do tego tematu inne państwa europejskie? Jakiemu modelowi władzy sprzyja skupienie najważniejszych instytucji polityki, biznesu i nauki? Na czym mogłaby polegać skuteczna i rozsądna deglomeracja?…
  continue reading
 
Dlaczego podział na gospodarkę tradycyjną i cyfrową przestaje być aktualny? Jak połączyć indywidualizację produkcji z nowoczesnymi technologiami? Które obszary naszego życia przeniosą się jeszcze do wirtualu? Jakie tradycyjne biznesy przetrwają w gospodarce 4.0? W jaki sposób edukować dzieci do funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości? - na te i in…
  continue reading
 
Czemu Finowie zdecydowali się dołączyć do NATO? Co zmieniło się w fińskiej polityce po wybuchu wojny w Ukrainie? Skąd tak radykalna zmiana w nastawieniu opinii publicznej co do priorytetów polityki zagranicznej? Na ile decyzja o wejściu Finlandii do NATO jest zależna od decyzji Szwecji? Czy Finlandia może jeszcze zawrócić z nowej obranej drogi? - n…
  continue reading
 
W jaki sposób najnowsze aplikacje oparte na AI generują nowe treści? Czy można zaufać odpowiedziom sztucznej inteligencji? Kto jest właścicielem wygenerowanych przez AI tekstów i obrazów? W jaki sposób technologie oparte na AI zmienią rynek pracy? Dlaczego potrzebne jest wprowadzenie nowych regulacji prawnych? Jakie przepisy chronią nas obecnie prz…
  continue reading
 
Dlaczego Polacy wyprowadzają się z małych miast? Co może sprawić, że część z nich tam wróci? Czy niektóre mniejsze miejscowości znikną zupełnie z mapy Polski? Co najbardziej nas wstrzymuje przed przeprowadzką do małego miasta? - na te i inne pytania odpowiada Marek Szymaniak, autor książki "Zapaść. Reportaże z mniejszych miast", dziennikarz i repor…
  continue reading
 
Dlaczego warto wziąć udział w wyścigu o półprzewodniki? Czy w Polsce technologia układów scalonych jest już znana? Jakie są bariery wejścia na ten rynek? Czy zatrzymanie produkcji mikroprocesorów przez Tajwan (światowego lidera) oznaczałoby głęboki kryzys? Jakie miejsce na globalnym rynku półprzewodników może zająć Polska? - na te i inne pytania od…
  continue reading
 
Na czym polega zasadnicza różnica między przemysłem a przemysłem 4.0? W jakim tempie ta transformacja zachodzi w Polsce? Jak obiektywnie oceniać poziom rozwoju technologicznego poszczególnych krajów? Czy konflikty na Dalekim Wschodzie, w rejonie niezwykle istotnym dla produkcji mikroprocesorów, mogą trwale zagrozić innowacyjnemu przemysłowi Zachodu…
  continue reading
 
Na czym polega szok geopolityczny, który nastąpił w związku z pandemią i wojną w Ukrainie? Czy Polska ma szansę uniknąć recesji w 2023 roku? Dlaczego alternatywą dla globalizacji może się stać regionalizacja? Jak globalne zmiany wpłyną na model atrakcyjności inwestycyjnej? Jakie nowe kompetencje i umiejętności będą poszukiwane? Czy starzejące się s…
  continue reading
 
Jak zmieniło się postrzeganie Ukrainy przez świat zachodni? Dlaczego poszczególne kraje reagowały tak różnie na szok prawdziwej wojny w środku Europy? Co wpłynęło na zmianę postaw europejskich przywódców? Jakie znaczenie dla decyzji o zwiększeniu pomocy militarnej dla Ukrainy ma kalkulacja kosztów przedłużającej się wojny? Dlaczego USA tak mocno si…
  continue reading
 
Na wyścig o jakie innowacje już się nie załapiemy? Jakie szanse czekają dopiero na odkrycie? W jaki sposób powinno się myśleć o innowacjach? Gdzie firmy technologiczne popełniają błędy przygotowując nowe produkty? Czy zaawansowanie technologiczne jest konieczne dla innowacyjności? Co zrobić, by pomysł dobry na rynku polskim przeskalować na globalny…
  continue reading
 
Co we współczesnych realiach oznacza suwerenność? Kto stoi na czele Unii Europejskiej i przed kim odpowiada? Jak pogodzić 27 sposobów myślenia o suwerenności? Dlaczego dla UE współpraca z Chinami jest równocześnie i szansą i zagrożeniem? Czy Unia powinna mieć więcej, czy mniej suwerenności w podejmowaniu decyzji? Dlaczego do jedności powinniśmy dąż…
  continue reading
 
Dlaczego na całym świecie obserwujemy coraz silniejsze podziały? Czy polaryzacja jest już realnym zagrożeniem dla demokracji? Jaki wpływ na rosnące podziały ma specyfika mediów społecznościowych i współczesnej polityki? Czy bez wirtualizacji życia równie łatwo byśmy się kłócili i obrzucali wyzwiskami? - zapraszamy do wysłuchania zarówno osobistego …
  continue reading
 
Na czym polegał etap "kowbojskiej globalizacji"? Czy procesy globalizacyjne podzielą się w najbliższej przyszłości na kilka nurtów (fragmentaryzacja świata)? Jak w warunkach globalnej ekonomii "ujarzmić Chiny"? W jaki sposób Rosja będzie mogła wrócić do globalnej gry i czy w ogóle będzie tam dla niej miejsce? Jakie mocne karty mają w globalnym wyśc…
  continue reading
 
Co musimy zmienić, aby innowacyjność zaczęła się opłacać? Jaki jest potencjał rozwojowy „logiki sieci”? Dlaczego produktywność należy dzisiaj rozpatrywać w kontekście transformacji energetycznej? Jakie szanse otwierają nowe technologie wodorowe? Na te i inne pytania odpowiada dr inż. Jarosław Tworóg, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektronik…
  continue reading
 
Dlaczego kultura może być ważnym narzędziem soft power? Jak stać się światową potęgą muzyczną i dlaczego nie wszystkim się to udaje? Na ile sukces w sektorze kultury masowej może być efektem konsekwentnej polityki państw? Jakie znaczenie ma umiejętność adaptacji rodzimej kultury do globalnych trendów? Na te i inne pytania odpowiada Miłosz Szymański…
  continue reading
 
Czy świat kultury się globalizuje, czy unifikuje? Który krąg kulturowy jest najatrakcyjniejszy w rzeczywistości globalnego kapitalizmu i kultury masowej? Dlaczego nie dokonała się powszechna westernizacja? Czy ekspansja zachodniej kultury jest możliwa tylko przy autocenzurze niektórych, charakterystycznych dla niej wartości? Jak lokalne kultury i z…
  continue reading
 
Co nas czeka – deglobalizacja, reglobalizacja (bardziej regionalny wymiar globalizacji) czy może powrót do podziału na „dwa światy”? Globalna walka toczy się między mocarstwami, czy pomiędzy systemami wartości? Która strategia będzie najlepsza w nowej rzeczywistości: dołączenie do globalnej gry czy zwrócenie się ku lokalności? Jak na naszą przyszło…
  continue reading
 
Dlaczego świat stał się kruchy? Czemu kryzysy zaczęły się nawarstwiać? Jak zbudować naszą odporność w niestabilnej rzeczywistości? Czym jest antykruchość i jak do niej dążyć? Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy, w sytuacji narastającej samotności? Czy nowe technologie będą nadal motorem napędowym rozwoju, czy staną się przyczyną kolejnych prob…
  continue reading
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi