show episodes
 
Loading …
show series
 
Apostoł Piotr kończy swój drugi list do wysiedlonych chrześcijan, mówiąc, co był jego cel w ich pisaniu: zachęcić wierzących trzema przypomnieniami. Dołącz do nas, gdy przyjrzymy się tym przypomnieniom i zastanowimy się, jak nasze trzymanie się ich powinno wpłynąć na nasze codzienne życie dziś.
 
Pierwszy punkt to nasza zależność od Pana. Potrzebujemy łaknąć Jego słowa tak jak dzieci łakną mleka. Drugi punkt to nasz cel w Bogu. Ze względu na czas nie będę się za bardzo zagłębiał ale sens który chcę przekazać jest taki że Jezus był odrzucony przez ludzi ale wywyższony przez Boga. Jak Jezuw my również jesteśmy odrzuceni przez ludzi ale przez …
 
Czy kościół powinien szeroko współpracować, czy skupić tylko na najbliższym otoczeniu? W kazaniu opartym o Dz 20:1-16 - fragment opisujący podróże i współpracowników Pawła oraz nabożeństw w Troadzie - pastor Mateusz Wichary pokazuje, jak oba te wymiary splatają se i wzajemnie uzupełniają, w jednym planie Chrystusa dla Jego Kościoła.…
 
• Czy chrześcijaństwo, które widzisz zmienia świat? • Czy Kościół, w którym jesteś wywiera wpływ na swoje otoczenie? • Czy TY – zakładając, że jesteś osobą nawróconą – wywierasz wpływ na twoje otoczenie? • Jak się ma twoje chrześcijaństwo do twojej postawy względem aborcji, promowania rozwiązłości seksualnej czy swobodnego i lekceważącego prawo sty…
 
Dzieje 19:9-22 to fragment. w którym poznajmy misją apostoła Pawła w Efezie. Widzimy, że głoszenie Królestwa Bożego zmienia Efez w jego duchowej naturze, szczególnie wobec magii. O tym, że jest to i dla nas wezwaniem, by podobnie patrzeć na misję kościoła dzisiaj głosi pastor Mateusz Wicharyt
 
Księga Jonasza opisuje walkę o nawrócenie Niniwy ale również o serce proroka. Miłosierdzie Boże, którego doświadcza prorok i Izrael, jednocześnie nie chce udzielić Asyrii. Jakie z tego płyną lekcje dla nas dzisiaj? - o tym głosi pastor Mateusz Wichary. Tłumaczy na język Ukraiński - Nazar Nakonechnyi
 
Utrata finansów przez bałwochwalczych wytwórców świątynek Artemidy Efeskiej spowodowana przez odważne głoszenie apostoła Pawła i jego uczniów o Chrystusie. Bez względu na konsekwencje odważnie stawaj po stronie Prawdy.
 
Często chrześcijanie ograniczają się do wiedzy i informacji o Jezusie. Chcąc doświadczać jego działania powinniśmy mu służyć aktywnie. Historia opisana w omawiany fragmencie pokazuje jak działał postoł Paweł i jakie to skutki wywierało na ludziach i całej społeczności efeskiej.
 
W Dziejach 18:1-17 poznajemy służbę apostoła Pawła w Koryncie. Przybył tam zniechęcony pełen obaw. Na podstawie tego fragmentu pastor Mateusz Wichary pokazuje, jak Bóg go zachęcał i prowadził na wiele różnych sposobów, które mogą być też zachętą i nadzieją dla nas.
 
Ciąg dalszy drugiej podróży apostoła Pawła. Dociera z nauką o Zmartwychwstałym Jezusie do pochłoniętych bałwochwalstwem mieszkańców Aten. Czy uwierzą w tym mieście Pawłowi? Jaka będzie reakcja mieszkających tam epikurejczyków i stoików? Czego my możemy nauczyć się od apostoła Pawła? Kazanie wygłosił pastor Piotr Czerwiński w zborze Wspólnota Radość…
 
Apostoł Paweł nie składa nam życzeń. On się o Tesaloniczan (i o nas) modli. Tym razem wymienia trzy rzeczy: modli się o ich charakter, aktywność i relację ze sobą oraz związek z Chrystusem. Włodzimierz Tasak - Rektor WBST w Warszawie, wykładowca historii Kościoła, pastor, autor publikacji z dziedziny historii i teologii.…
 
Odwieczne słowo przychodzi do człowieka na ziemię. Światłość która zwycięża z ciemnością. Odwieczny Bóg - Jezus Chrystus zapowiedziany przez proroków ST, jest tym którego przyjście ogłasza Jan Chrzciciel i którego on jest świadkiem. Uwierz w Jezusa, a będziesz żył wiecznie. Kazanie w dniu 25.12.2021 wygłoszone w Zborze Wspólnota Radość w Warszawie …
 
Jaką masz nadzieję? Czego oczekujesz po śmierci - jeśli czegoś w ogóle? W tym kazaniu pastor Mateusz Wichary przechodzi przez całe życie apostoła Pawła, pokazując jak jego nadzieja wzrastała, od spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem, przez nadzieję Jego powrotu, zmartwychwstania nowych ciał i bycia po śmierci z Jezusem - by w obliczu śmierci skupić…
 
Na czym polega chrześcijaństwo i z jakimi kosztami się wiąże? Jak trafnie oszacować starty i zyski pójścia za Jezusem - i życia dla samego siebie? O tym wszystkim w fragmencie o noszeniu krzyża, traceniu i znajdywaniu życia oraz o ostatecznym rozliczeniu głosi pastor Mateusz Wichary.
 
W Liście do Efezjan 1 wierzący są zachęcani przez Apostoła Pawła do patrzenia na wszystko, co Bóg uczynił i chwalić Go! Paweł przypomina wierzącemu, że nie tylko zostali zbawieni OD czegoś, ale zostali zbawieni DO czegoś: aby być narzędziami, które dodają chwałę do chwały Bożej.Daniel Nease…
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi

Google login Twitter login Classic login