show episodes
 
Loading …
show series
 
Ciąg dalszy drugiej podróży apostoła Pawła. Dociera z nauką o Zmartwychwstałym Jezusie do pochłoniętych bałwochwalstwem mieszkańców Aten. Czy uwierzą w tym mieście Pawłowi? Jaka będzie reakcja mieszkających tam epikurejczyków i stoików? Czego my możemy nauczyć się od apostoła Pawła? Kazanie wygłosił pastor Piotr Czerwiński w zborze Wspólnota Radość…
 
Apostoł Paweł nie składa nam życzeń. On się o Tesaloniczan (i o nas) modli. Tym razem wymienia trzy rzeczy: modli się o ich charakter, aktywność i relację ze sobą oraz związek z Chrystusem. Włodzimierz Tasak - Rektor WBST w Warszawie, wykładowca historii Kościoła, pastor, autor publikacji z dziedziny historii i teologii.…
 
Odwieczne słowo przychodzi do człowieka na ziemię. Światłość która zwycięża z ciemnością. Odwieczny Bóg - Jezus Chrystus zapowiedziany przez proroków ST, jest tym którego przyjście ogłasza Jan Chrzciciel i którego on jest świadkiem. Uwierz w Jezusa, a będziesz żył wiecznie. Kazanie w dniu 25.12.2021 wygłoszone w Zborze Wspólnota Radość w Warszawie …
 
Jaką masz nadzieję? Czego oczekujesz po śmierci - jeśli czegoś w ogóle? W tym kazaniu pastor Mateusz Wichary przechodzi przez całe życie apostoła Pawła, pokazując jak jego nadzieja wzrastała, od spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem, przez nadzieję Jego powrotu, zmartwychwstania nowych ciał i bycia po śmierci z Jezusem - by w obliczu śmierci skupić…
 
Na czym polega chrześcijaństwo i z jakimi kosztami się wiąże? Jak trafnie oszacować starty i zyski pójścia za Jezusem - i życia dla samego siebie? O tym wszystkim w fragmencie o noszeniu krzyża, traceniu i znajdywaniu życia oraz o ostatecznym rozliczeniu głosi pastor Mateusz Wichary.
 
W Liście do Efezjan 1 wierzący są zachęcani przez Apostoła Pawła do patrzenia na wszystko, co Bóg uczynił i chwalić Go! Paweł przypomina wierzącemu, że nie tylko zostali zbawieni OD czegoś, ale zostali zbawieni DO czegoś: aby być narzędziami, które dodają chwałę do chwały Bożej.Daniel Nease…
 
Objawienie Chrystusa panującego i uwielbionego. Jeśli poznamy Jezusa Chrystusa, jakim jest po swoim Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu, poznamy też siebie, jakimi dzięki Niemu możemy być. Rektor WBST w Warszawie, wykładowca historii Kościoła, pastor, autor publikacji z dziedziny historii i teologii.…
 
Czego uczymy się z pierwszego kazania Apostoła Pawła w Dziejach Apostolskich? Miłości do Starego Testamentu - objawienia o Jezusie Chrystusie - przekonuje (głównie, ale mówiąc i o innych ciekawych lekcjach z tego fragmentu) pastor Mateusz Wichary. Zapraszamy!
 
12 rozdział Dziejów Apostolskich to wyjątkowa historia ocielenia Piotra przed wyrokiem śmierci wydanym przez króla Heroda. Jak działa Bóg gdy polityka i ewangelizacja nachodzą na siebie? Jak ma odnaleźć się w tym kościół? O tym - głównie - w kazaniu „Herod kontra Bóg. Bóg kontra Herod” pastora Mateusza Wicharego.…
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi

Google login Twitter login Classic login