Tajemny Plan publiczne
[search 0]
Więcej

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Jeździec Trzeci - Jakie zagrożenie stanowi jeździec na czarnym koniu? Czy to możliwe, że przez tyle lat krył się pod niewłaściwą interpretacją? JAK mu się przeciwstawić?Rozdziały:00:00:00 Intro00:02:43 Jak chrześcijanie powinni wejść w obecne czasy?00:14:28 Modlitwa00:16:33 Jaka jest rola czterech jeźdźców?00:27:11 Jak Biblia opisuje śmierć?00:40:5…
 
W lipcu opublikowaliśmy szereg nagrań archiwalnych, które na celu miału pobudzenie wierzących do realizacji Bożego planu jaki sam Pan dał każdemu i każdej z nas osobiście i indywidualnie.Nie ma nikogo na Twoje miejsce - Twoja misja jest unikalna, a misję tę przyjdzie Ci pełnić w czasie największego ucisku jaki widziała Europa i Świat od końca 2 Woj…
 
W lipcu opublikowaliśmy szereg nagrań archiwalnych, które na celu miału pobudzenie wierzących do realizacji Bożego planu jaki sam Pan dał każdemu i każdej z nas osobiście i indywidualnie.Nie ma nikogo na Twoje miejsce - Twoja misja jest unikalna, a misję tę przyjdzie Ci pełnić w czasie największego ucisku jaki widziała Europa i Świat od końca 2 Woj…
 
Drugie nauczanie z cyklu "Wakacje 1939", przypominamy proroctwo Davida Wilkersona z sierpnia 2007 roku, ten przekaz jest według nas istotny do przypomnienia dokładnie w te wakacje.00:00:00 Wstęp00:01:13 Fabian Błaszkiewicz - sytuacja Jeremiasza w kontekście ostatnich 2 lat01:05:45 David Wilkerson - proroctwo Izajasza na obecne czasyPrzydatne linki:…
 
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.Efezjan 6,12Rozdziały:00:00:00 Wojna domowa w Kościele00:12:24 Jaki jest najgorszy z grzechów obecnych w Kościele?00:21:50 Jakie jest lekarstwo na urazę? Jak wygląda przeba…
 
Co się naprawdę dzieje, a co z całą pewnością nie dzieje podczas katolickiej mszy „świętej”? Czemu koncepcja „transsubstancjacji” stoi w kompletnej sprzeczności z nauczaniem Pana Jezusa i całą Biblią? Kim są katoliccy kapłani i jaką władzę „nadaje” im Watykan? Co Słowo Boże mówi naprawdę o tajemnicy Ciała Chrystusa?Rozdziały:00:00:00 Wstęp00:03:40 …
 
Czym są trzy doktrynalne filary religii rzymsko-katolickiej w praktyce? Jak religia rzymsko-katolicka konstruuje koncept „grzechu pierworodnego” i jaki ma on następnie wpływ na postrzeganie Boga oraz doczesnej kondycji człowieka? W jaki sposób religia rzymsko-katolicka kompletnie zaprzecza biblijnej prawdzie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę?…
 
Czym są trzy doktrynalne filary religii rzymsko-katolickiej w praktyce? Jak religia rzymsko-katolicka konstruuje koncept „grzechu pierworodnego” i jaki ma on następnie wpływ na postrzeganie Boga oraz doczesnej kondycji człowieka? W jaki sposób religia rzymsko-katolicka kompletnie zaprzecza biblijnej prawdzie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę?…
 
Czym są trzy doktrynalne filary religii rzymsko-katolickiej w praktyce? Jak religia rzymsko-katolicka konstruuje koncept „grzechu pierworodnego” i jaki ma on następnie wpływ na postrzeganie Boga oraz doczesnej kondycji człowieka? W jaki sposób religia rzymsko-katolicka kompletnie zaprzecza biblijnej prawdzie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę?…
 
Rozdziały:00:00:33 Wstęp i modlitwa00:01:42 Maranatha - przyjdź Panie Jezu. Jak prawidłowo rozważać i zrozumieć temat pochwycenia?00:08:38 Dlaczego musimy uporządkować i skonfrontować koncepcje denominacyjne pochwycenia z prawdą objawioną w Piśmie Świętym?00:14:08 Jak umiejscowić w czasie i wyjaśnić, czym jest zmartwychwstanie ciał, konfrontując to…
 
Utwór z czołówki: "Radikala"Wykonawca: KORZEŃ Z KRAJU MELCHIZEDEKALink: https://www.jamendo.com/track/693324/radikala----------------------------- 🟧 Strony Tajemnego Planu: https://www.tajemnyplan.pl https://www.facebook.com/TajemnyPlan -----------------------------📚 Biblioteka Tajemnego Planu - Tom 1 "W co wierzą biblijni chrześcijanie?": https://…
 
Skąd wziął się problem z odczytywaniem proroctw Daniela 8 i 11 jako już wypełnionych w przeszłości? Czy historia zbezczeszczenia świątyni jerozolimskiej przez Antiocha IV Epifanesa rzeczywiście wypełniła proroctwo Daniela na temat „ohydy spustoszenia”? Które fragmenty proroctwa Daniela odnoszą się do wydarzeń z naszego punktu widzenia już wypełnion…
 
Dlaczego Pan Jezus wskazuje na Księgę Daniela jako podstawowe objawienie w tematyce końca czasów, a zwłaszcza „antychrysta”? Co przedstawia sen o wielkim posągu z 2 rozdziału Księgi Daniela? Jak historia naturalna potwierdza tą symbolikę i jej konkretne znaczenia? Jakie ma to dla nas znaczenie na (najbliższą) przyszłość? W jaki sposób wizja Daniela…
 
Dlaczego Biblia wyraźnie odróżnia jedną osobę „ducha antychrysta” od wielu antychrystów? Kim jest „duch antychrysta”, a kim ktoś przychodzący w tym duchu? Jak naucza na ten temat sam Pan Jezus, a za Nim pozostali autorzy pism Nowego Testamentu? Czym jest „tajemnica nieprawości” i jaki ma związek z „duchem antychrysta”?Rozdziały:00:00:34 Co łączy kr…
 
Dlaczego studium biblijnego proroctwa o „antychryście”/duchu antychrysta stanowi kluczową, integralną część teologii biblijnej w ogólności, a nie tylko eschatologii? Jak ze studium tego tematu wyeliminować „sensacjonizm” oraz teorie korzystające częściowo ze Słowa Bożego, lecz de facto na nim nieoparte? W jaki sposób właściwe studium tego tematu sk…
 
Czemu i pod jakim względem Listy do Tesaloniczan stanowią najbardziej prorocze z wszystkich pism Pawła? Jak wygląda ich tradycyjny podział formalny? Jak wygląda ich struktura przez pryzmat trzech fundamentalnych koncepcji biblijnej eschatologii: paruzji, epifanii i apokalipsy? Jaką dynamikę końca czasów prezentują w „pigułce” Listy do Tesaloniczan?…
 
Dlaczego obydwa Listy do Tesaloniczan nazywamy listami eschatologicznymi? Kto i kiedy napisał owe listy, czy tylko Paweł? Kim właściwie są ich adresaci? Czym charakteryzował się kościół Tesaloniczan i jakie ma to znaczenie dla nas dzisiaj?Rozdziały:00:00:00 Wprowadzenie00:09:34 Modlitwa00:13:18 Kim byli autorzy listów do Tesaloniczan i kim był Sylw…
 
Jakie żywotne pytania nurtują całą ludzkość i każdego człowieka bez wyjątku? Z jakiego rodzaju odpowiedziami na to pytanie przychodzi filozofia i religia? W jaki sposób te postawy mogą infekować chrześcijaństwo? Z jaką (jedyną prawdziwą) odpowiedzią na wszystkie egzystencjalne pytania ludzkości przychodzi Słowo Boże? Jaką ustanawia zasadę porządkuj…
 
Co stanowi pierwszoplanowy i pierwszorzędny cel napisania Listu do Kolosan? Z jakim problemem religijnym borykali się chrześcijanie w Kolosach? Na jakie elementy deformacji wiary zwraca uwagę Paweł? Jakie proponuje remedia i rozwiązania?Rozdziały:00:00:00 Wstęp i modlitwa00:06:02 Z jakimi kultami mierzyli się pierwsi chrześcijanie, a jakie przetrwa…
 
Czemu List do Kolosan to nie tylko trzeci z listów „więziennych” Pawła, ale de facto jeden z dwóch znajdujących się w Biblii listów, których adresatami są wierzący w Kolosach? Jaki związek z treścią tego pisma miało geograficzne i geopolityczne położenie Kolosów w „dziwnej dolinie rzeki Likos”? Czy Paweł kiedykolwiek odwiedził osobiście tamtejszy k…
 
Skąd wiemy, że List do Filipian został napisany ze ścisłego cesarskiego więzienia w Rzymie? Jakie okoliczności i postaci historyczne są ściśle związane z pobytem apostoła Pawła w Rzymie? Jaki mają one związek z tym konkretnym tekstem biblijnym? Co szczególnego odróżniało kościół w Filippi od wszystkich innych ówczesnych wspólnot? Dlaczego i jak Lis…
 
Co to znaczy, że List do Filipian jest drugim z „listów więziennych” Pawła Apostoła? Co wiemy na temat wspólnego autorstwa tego listu? Jakimi wyjątkowymi cechami charakteryzowała się społeczność miasta Filippi i jak mocne ich odzwierciedlenie znajdujemy w tekście biblijnym? Dlaczego zbór w Filippi nazywamy pierwszym zborem prawdziwie pogańskiej Eur…
 
Czy warto głosić Ewangelię dzieciom? Jak wygląda kościół, który kładzie nacisk na osobiste poznanie Jezusa przez dzieci? Oraz kolejne świadectwa międzykontynentalnego Bożego działania.🟧 Świadectwo brata Yuna i inne publikacje Back to Jerusalem dostępne są tu:📚 Człowiek z Nieba : https://epafras.pl/czlowiek-z-nieba📚 Fufusiowe Opowieści : https://epa…
 
Pierwsze nagranie z niedzielnego spotkania z bratem Yunem i bratem Renem.W tej części brat Ren opowiada o Bogu, jako tym, który czyni to co niemożliwe. Czy ktoś kto umarł może wrócić do życia?🟧 Świadectwo brata Yuna i inne publikacje Back to Jerusalem dostępne są tu:📚 Człowiek z Nieba : https://epafras.pl/czlowiek-z-nieba📚 Fufusiowe Opowieści : htt…
 
W tym nagraniu brat Ren dzieli się świadectwami Bożego działania w Iranie, a brat Yun kontynuuje swoją opowieść przywołując historię Simona Zao, świadka Jezusa, który ze względu na wiarę spędził 40 lat w więzieniu.🟧 Świadectwo brata Yuna i inne publikacje Back to Jerusalem dostępne są tu:📚 Człowiek z Nieba : https://epafras.pl/czlowiek-z-nieba📚 Fuf…
 
Brat Yun ze względu na wiarę w Jezusa spędził łącznie 10 lat w różnych więzieniach. W tym nagraniu dzieli się z Wami doświadczeniem zachowania wiary pomimo ekstremalnie trudnych okoliczności i ogromnego cierpienia.🟧 Świadectwo brata Yuna i inne publikacje Back to Jerusalem dostępne są tu:📚 Człowiek z Nieba : https://epafras.pl/czlowiek-z-nieba📚 Fuf…
 
W listopadzie mieliśmy przyjemność gościć brata Yuna i jego współpracowników z Back to Jerusalem.Co tydzień, przez 5 tygodni będziemy się z Wami dzielić nagraniami z tego spotkania. W tej części:00:00:00 Wprowadzenie – Fabian Błaszkiewicz00:10:49 Wielkie Przebudzenie i Wielkie Prześladowanie w Chinach – Brat Ren00:48:21 Początek świadectwa Brata Yu…
 
W jakim sensie apostołowie i prorocy stanowią fundament Kościoła? Jak Biblia definiuje rolę apostoła, a jak proroka? O ilu jeszcze apostołach (poza pierwszą dwunastką wybraną przez Jezusa) mówi Biblia? Czy Bóg namaszcza apostolsko także dziś? Dlaczego (i w jakim sensie) koncepcja pięciorakiej służby, choć dobrze opisuje istotną dla Kościoła kwestię…
 
Skoro Kościół jest zbiorczą, ale konkretną osobą, to jaki ona ma dziś charakter? A jakiego charakteru pragnie dla niej Oblubieniec? Po jakich konkretnych siedemnastu cechach rozpoznać prawdziwy Kościół, oblubienicę Chrystusa zgodną we wszystkim z Jego upodobaniem, oraz jak odróżnić ten prawdziwy Kościół od anty-kościoła (wilka w owczej skórze)?Rozd…
 
Co stanowi ostateczny cel istnienia Kościoła (czy może Kościół stanowi cel sam w sobie)? Czym się różni Kościół od Królestwa Bożego (dziś i w przyszłości)? Czemu tak kluczowa dla istnienia i celu Kościoła jest kwestia władzy? W jakim sensie właściwe rozumienie tej kwestii stanowi jedyną, skuteczną ochronę przed działaniami antychrysta? Kto i nad ki…
 
Kim jest Logos jako Bóg, kim jako człowiek, a kim jako Chrystus Jezus w nas? Kim jest Ekklesia i dlaczego właśnie w Liście do Efezjan najlepiej szukać opisu wszystkich Jej cech? Jak pojedynczo-zbiorcza osoba Kościoła definiuje strukturę, a zatem także właściwe, pełnowymiarowe rozumienie Listu do Efezjan? Jak owa właściwa struktura Listu do Efezjan …
 
Jak wygląda tradycyjny opis treści i struktury Listu do Efezjan? Czym jest „MYSTERION” Pawła, a więc Tajemnica Tajemnic, do objawienia której został powołany? Czemu plan Boży zachowywał tę tajemnicę aż do czasu wyjawienia jej przed Kościołem i dlaczego dziś nadal nawet aniołowie mogą się z nią zapoznawać tylko poprzez Kościół?📜 Rozdziały:00:00:00 M…
 
Czym są wśród pism Nowego Testamentu tzw. „listy więzienne” i które z listów Pawła możemy z całą pewnością do nich zaliczyć? Czego dowodem jest niezwykłe podobieństwo Listu do Efezjan i Listu do Kolosan? Kto jest właściwym adresatem tego listu i czy wątpliwości podnoszone w tej kwestii przez Marcjona mają jakiekolwiek uzasadnienie? Z jaką historią …
 
Skąd wiemy, że nowe stworzenie to nie tylko Boży akt oraz fakt, ale że to również wynikająca z tego aktu i faktu zasada działania? Czym jest akt nowego stworzenia, a następnie nowe stworzenie jako owoc tego aktu? Jak wyglądają poszczególne elementy składające się na zasadę nowego stworzenia?📜Rozdziały:00:00:00 Wstęp i modlitwa00:06:02 Przypomnienie…
 
Jak Bóg zapowiadał nowe stworzenie w Starym Przymierzu? Jaki związek z nowym stworzeniem mają następujące tematy biblijne: nowe imię, nowa pieśń, Nowe Jeruzalem, nowy kosmos, nowy lud Boży, nowe narodzenie i Nowe Przymierze? Na czym polega obecny stan i natura nowego stworzenia oraz jak wygląda jego nieodwołalnie zdecydowana przyszłość?📜Rozdziały:0…
 
Czy Paweł rzeczywiście sugeruje, że „omamienie” Galacjan to skutek czarów? Czemu Paweł nazywa postępowanie Galacjan głupotą? Jak rozumieć Pawłowe twierdzenie, że jedynym rodzajem uroku, jaki może być rzucony na osobę wierzącą jest… prawo? Jak dziś wyglądają jawne i niejawne twierdzenia teologiczne oraz praktyki kościelne, które de facto poddają chr…
 
Kto był, jest i pozostanie NAJWAŻNIEJSZY Z WSZYSTKICH? Jaki najważniejszy z wszystkich możliwych konfliktów wywołuje ten, który jest NAJWAŻNIEJSZY Z WSZYSTKICH? Czemu ma służyć ten konflikt i jakiego rodzaju fundamentalne rozwiązanie przynosi on całemu światu oraz każdemu z osobna?📜Rozdziały:00:00:00 Na krzyżu czy pod krzyżem? Gdzie jest nasze miej…
 
Jak wygląda tradycyjna propozycja strukturalnego opisu Listu do Galacjan? Jak możemy przedstawić jego właściwą strukturę poprzez bezpośredni opis treści? Dlaczego jest nie tylko możliwe, lecz wręcz wskazane podejście do tego listu Pawła jako jednej, kompletnej konstrukcji chiastycznej (i jak ten punkt widzenia może pogłębić nasze zrozumienie tego t…
 
Na czym polega wyjątkowość zarówno formy jak i treści Listu Pawła Apostoła do Galacjan? Kim byli Galacjanie i skąd wzięli się na starożytnych terenach dzisiejszej Turcji centralnej? W jakich innych miejscach Biblii znajdujemy wiadomości o Galacjanach, zwłaszcza o głoszeniu im Ewangelii przez Pawła? Jakie są okoliczności i właściwy cel napisania Lis…
 
Najwyższy czas żeby kościół otworzył oczy na:- prostytucję- handel ludźmi- inne mroczne sprawyNo bo przecież Pan Jezus powiedział:"(...)na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą" Ewangelia Mateusza 16:18-----------------------------Więcej o fundacji Lighthouse:http://fundacjalighthouse.pl/pl/Facebook:https://www.facebook.com/…
 
Jakie materialne skutki wynikają z faktu „nowego stworzenia”? W jaki sposób bycie „nowym stworzeniem” daje nam dostęp do materialnych zasobów? Czym jest duchowa „autarkeia”? Na czym naprawdę polega biblijne „prawo siania i zbierania” i czym się różni od fałszywych doktryn, które próbują się pod to prawo podszywać? Jak Biblia przedstawia wszelkie kw…
 
Jak Biblia radzi, by zapobiegać cierpieniu przez właściwe radzenie sobie z: a) materialnym światem; b) zmysłowością; c) grzechem? Jak radzić sobie ze skutkami oddziaływania na nasze życie którejś z tych trzech rzeczywistości? Po co i w jakich okolicznościach cierpieniem miałby posługiwać się… Bóg? Na czym polegał problem Pawłowego „ciernia dla ciał…
 
Czy diabeł ma w ogóle jakąkolwiek możliwość szkodzenia chrześcijanom? Jakie konkretne skutki dla ludzkości ma (i będzie mieć na wieki) kompletne zwycięstwo Pana Jezusa nad szatanem? Czym zatem - wobec skończonego dzieła Krzyża - jest jeszcze dzisiaj walka duchowa?Nasza strona www: https://www.tajemnyplan.pl ----------------------------- Biblioteka …
 
Na czym polegało oryginalne powołanie człowieka? Jak upadek ludzkości wpłynął na charakter tego oryginalnego powołania? Na ile fakt materialności świata, w którym żyjemy może wpływać na naszą duchową naturę? Czym są opisane w Biblii trzy grzeszne „miłości”? Ile odpowiedzialności za ludzkie cierpienie powinno zostać przypisane diabłu?Rozdziały:00:00…
 
Na czym polegają dwa rodzaje cierpienia nieuchronnego, a więc takiego, którego chrześcijanie muszą się spodziewać w tym życiu? Jaki konkretnie fenomen Biblia zarówno w Starym jak i Nowym Przymierzu nazywa „cierpieniami Chrystusa”? Jak owe „cierpienia Chrystusa” wypełniły się wzorcowo w życiu Jezusa z Nazaretu? Dlaczego i w jakim stopniu uczniowie C…
 
Czy chrześcijanie są skazani na cierpienie? Czy cierpienie może być w jakichkolwiek okolicznościach uznane za dobre? Z czego może wynikać cierpienie wierzących? Czy i jak można cierpienia uniknąć? Dlaczego komplementarne podejście do cierpienia w życiu chrześcijan związane jest najmocniej z 2 Listem do Koryntian?Nasza strona www: https://www.tajemn…
 
Dlaczego pasmo charakterologiczne 2 Listu do Koryntian może zostać uznanie za ważniejsze nawet, niż jego struktura teologiczna? W jaki sposób poznanie sługi Bożego przynosi poznanie samego Pana? Jaki wgląd w istotę walki duchowej daje studium charakterologiczne biblijnych postaci? Jak 2 List do Koryntian definiuje skruszenie zewnętrznego człowieka …
 
Ile i jakiego rodzaju trynitarnych formuł znajdziemy w Biblii, a zwłaszcza w 2 do Koryntian? Jak Paweł przedstawia w tym liście Ojca? Czym są pochodzące od niego obietnice, pocieszenie i doświadczenie chwały? Czemu Syna i Ducha w akcji pocieszania możemy nazwać - co Słowo Boże często czyni - „rękami” Ojca? Kim według 2 do Koryntian jest Chrystus? J…
 
Dlaczego kompozycję 2 Listu do Koryntian możemy przyrównać do obrazu warkocza z kokardą? Z jakich trzech struktur/pasm myślowych składa się ta księga Nowego Testamentu? Jakim wątkiem Paweł Apostoł uzupełnia i „przyozdabia” swój tekst? Dlaczego właśnie ten List należy do najbardziej osobistych pism tego autora? Jak wygląda struktura rzeczowa 2 Listu…
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi

Google login Twitter login Classic login