Radio Jasna Gora publiczne
[search 0]
Więcej

Download the App!

show episodes
 
M
Misyjny budzik

1
Misyjny budzik

Radio Jasna Góra

Unsubscribe
Unsubscribe
Co tydzień+
 
„Misyjny budzik” to cykl audycji przygotowywanych w Radiu Jasna Góra we współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Z audycji dowiemy się o aktualnych inicjatywach misyjnych w Polsce, a także wysłuchamy ciekawych świadectw misjonarzy przybywających na Jasną Górę przy okazji urlopów czy spotkań formacyjnych. Za cykl cotygodniowych spotkań odpowiedzialna jest s. Aleksandra Szyborska, Uczennica Boskiego Mistrza.
 
LECTIO CONTINUA to wykłady otwarte prowadzone przez s. dr hab. Judytę Pudełko w każdą środę w godz. 19.30-21.00 w domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11 w Warszawie. Godzinna refleksja na temat kolejnego fragmentu księgi przedłużana jest o półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której można pogłębić rozważane treści. Poniżej zamieszczane są nagrania części wykładowej. Ale zawsze jesteście mile widziani ”na żywo” na środowych spotkaniach!
 
„Różaniec z Domu Matki” to cykl audycji przygotowywanych w Radiu Jasna Góra pod patronatem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. O. Marian Waligóra, dyrektor JRR przygotowuje krótkie rozważanie o modlitwie różańcowej. Swoją refleksją dzieli się także Piotr Kandzia, należący do wspólnoty JRR. W audycji jest też czas na świadectwa jasnogórskich pielgrzymów o znaczeniu różańca w ich życiu. Poprzez audycję różańcową w Radiu Jasna Góra chcemy przybliżać misję JRR oraz pomagać odkrywać znaczenie modli ...
 
A
Adopcyjne ABC

1
Adopcyjne ABC

Radio Jasna Góra

Unsubscribe
Unsubscribe
Co tydzień+
 
Adopcja z jęz. łacińskiego „adoptio” oznacza przybranie, usynowienie. Jest ona aktem uznania dzieci innych rodziców, z którymi nie ma więzi biologicznej, za własne potomstwo. Akt ten ma nie tylko wymiar psychologiczny, lecz również prawny. Jego efektem jest powstanie określonej relacji prawnej łączącej dziecko i jego nowych rodziców, tożsamej z relacjami rodzinnymi, które oparte są na więzach krwi i pochodzenia. Zarówno dziecko, jak i rodzice adopcyjni, mają względem siebie takie same prawa ...
 
„Historia w murach zamknięta” to audycja, której celem jest przedstawienie dziejów Sanktuarium jasnogórskiego od samego zarania, czyli od momentu sprowadzenia zakonu św. Pawła Pustelnika i powołania klasztoru, aż po czasy współczesne. Dr Adrian Kosowski, historyk przybliża momenty, wydarzenia, które były przełomowe dla Jasnej Góry, ale także oddziaływały na losy narodu i państwa polskiego, które od samego początku ściśle powiązane były z wiarą chrześcijańską. Przedstawiane w audycji bloki te ...
 
Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata? (Mt28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w k ...
 
„Razem z Aniołami” to cykl audycji o Aniołach w Radiu Jasna Góra. Usłyszymy w nich głównie treści z zakresu angelologii, czyli nauki o Aniołach. Audycje mają posłużyć zarówno wzbogaceniu wiedzy na temat Aniołów, ale również odnowieniu i pogłębieniu relacji z nimi, tak by jak najpełniej móc korzystać z ich pomocy na drodze zbawienia i we wszystkich sytuacjach naszego codziennego życia. Wśród gości zapraszanych do audycji można usłyszeć Siostry od Aniołów dla których życie duchowością anielską ...
 
Loading …
show series
 
Święty Wincenty Pallotti - poświęcił wiele miejsca Aniołom w swoich pismach: wspomniał o nich w duchowym testamencie, napisał do nich modlitwy, poświęcił też rozdziały jednej ze swoich książek. O tym i o różnych innych ciekawostkach usłyszycie z tej audycji. Rozmawiam z s. Moniką Jagiełło, pallotynką, wchodzącą w skład Instytutu Pallottiego. Zapras…
 
Dziś uroczystość Zwiastowania. Święto na drodze do Niedzieli zmartwychwstania. Przypomina nam o rozpoczęciu WIELKIEGO ODKUPIENIA ludzkości. Maryja w tajemnicy zwiastowania daje nam niezwykłą lekcję. Uczy nas pokory wobec Bożych planów. Jest uważna na to, co mówi do niej Pan. Dziś przypominamy sobie, że to Bóg prosi człowieka, żeby powiedział mu TAK…
 
Na zakończenie prefacji śpiewamy aklamację "Sanctus". Składa się ona z dwóch części. Najpierw przywołana jest Izajaszowa wizja niebiańskiej liturgii. Później entuzjazm tłumów witających Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy."Sanctus" to mistyczna chwila we Mszy Świętej łącząca liturgię sprawowaną na ziemi z liturgią sprawowaną w niebie.…
 
Każdy Święty w swoją relację z Aniołami wnosi coś innego, niepowtarzalnego. I tak też jest chociażby ze świętymi Jezuitami, jak św. Ignacym z Loyoli i jego pierwszymi towarzyszami: św. Piotrem Faberem i św. Franciszkiem Ksawerym. Św. Ignacemu zawdzięczamy np. umiejętność rozeznawania duchów: ich uważnego słuchania i rozróżniania pomiędzy głosem dob…
 
W naszych audycjach uczymy się być z różańcem w różnych okolicznościach naszego życia. Nie zawsze jesteśmy pełni energii inicjatywy chęci do życia. Nieraz nawet proste rzeczy wiele nas kosztują, zmagamy się z naszym duchowym zmęczeniem, znużeniem czy nawet lenistwem. Różaniec może być takim prostym środkiem do trwania przy Jezusie razem z Maryją, p…
 
Z drugiej części audycji o Aniołach w życiu s. Faustyny Kowalskiej, dowiecie się, jak ważną rolę w prowadzonym przez nią dziele Miłosierdzia spełnił Anioł Stróż, o tym, jak m.in. bronił ją przed napaściami złych duchów. Złe duchy bardzo nienawidziły Faustynę za pisanie w dzienniczku o Bożym Miłosierdziu, dawały jej to odczuć nękając ją za to. Więce…
 
Różaniec w czasie Wielkiego Postu może być naszym DUCHOWYM WYZWANIEM. Można go odmawiać jako duchowe postanowienie. Może być bardzo konkretnym darem składanym w konkretnej intencji. I pewnie wielu z nas tak czyni. Wszyscy dobrze pamiętamy św. Jana Pawła II i Jego postawy modlitewne, to, jak z różańcem w dłoni, pochylony, klęczał na modlitwie, pogrą…
 
W audycji usłyszycie o tym, że święta siostra Faustyna Kowalska była w kontakcie z Aniołami różnych chórów, m.in. : z Serafinem, Cherubinem, św. Michałem Archaniołem. Tego dowiecie się z tej audycji. Ale temat ten rozwinę także w kolejnej, z której dowiecie się o roli Aniołów dobrych i złych w podjętym przez siostrę Faustynę dziele Miłosierdzia Boż…
 
Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz …
 
W jaki sposób prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński organizował przygotowania do obchodów Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry? Jak stan wojenny wpłynął na sam przebieg uroczystości 600-lecia Sanktuarium? W jaki sposób Jan Paweł II wyróżnił Jasną Górę w encyklice Redemptoris Mater ? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym podkaście „Historia w murach zam…
 
„Wy jesteście moimi ramionami” – być może to tylko przenośnia, ale jakże wzniosła. Szukamy wielkich zadań na Wielki Post, na nasze przyszłe życie, na każdy następny dzień. A może właśnie to jest nasze zadanie, dla każdego z nas – tu i teraz – w Wielkim Poście 2023 roku - mówi Piotr Kandzia. Jest nas tak wielu, tak bardzo wielu z milionami różańców …
 
II Niedziela Wielkiego Postu obchodzona jest jako DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI. W tym dniu Dzieło Pomocy AD GENTES prowadzi zbiórki, aby wesprzeć ponad tysiąc siedmiuset polskich misjonarzy pracujących w prawie stu krajach świata. Tegoroczną niedzielę AD GENTES obchodzimy pod hasłem „Z misjonarzami budujemy Kościół”. W audycj…
 
W 33 odcinku podcastu „Historia w murach zamknięta” kontynuowany będzie temat dzieje Sanktuarium częstochowskiego na przełomie epok 1978−1989. Poszukamy odpowiedzi na pytania: jak zapatrywali się jasnogórscy paulini na działania robotników rozpoczęte w lecie 1980 r.? W związku z jakim wydarzeniem w czasie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Mar…
 
To już trzecia część rozmowy o Aniołach w życiu świętego ojca Pio. W tej audycji usłyszycie o relacji, jaką o. Pio miał ze świętym Michałem i jak wyglądało jego nabożeństwo do tego Archanioła. Jest to trzecia i ostatnia rozmowa z o. Zbyszkiem Nowakowskim, kapucynem, z którym rozmawiałam w dwóch poprzednich audycjach.…
 
Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela:W ostatnich dniach - mówi Bóg - wy…
 
Maryja jest tą, co dyskretnie, w różnych okolicznościach naszego życia, jest z nami. Najbardziej zależy Jej na tym, byśmy byli z Jezusem, byśmy się Jego trzymali, szczególnie kiedy są zmagania, kiedy krzyż rani nasze ramiona, kiedy pojawia się ból w naszym życiu. Nasza codzienna modlitwa może być w tych dniach postu stawaniem z Maryją jak najbliżej…
 
W minionym tygodniu Zgromadzenie Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza przeżywało obrady III kapituły prowincjalnej. Z ramienia zarządu generalnego towarzyszyła siostrom radna generalna s. Clementine Kazadi Kasongo, pochodząca z Republiki Demokratycznej Konga. W audycji opowiada o misyjnej rzeczywistości Konga i owocach papieskiej wizyty.…
 
Do kolejnej audycji z cyklu Aniołowie i święci . A ta jest drugą internetową rozmową o św. o. Pio i Aniołach. Temat ten w dalszym ciągu zgłębiam z oo. Zbyszkiem Nowakowskim, z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Ojciec Zbyszek obecnie posługuje się w klasztorze w Lublinie, jest rekolekcjonistą, przez 10 lat posługiwał się dojazdowo w San Giovanni Ro…
 
Każde dziecko, które jest zakwalifikowane do adopcji ma swoją kartę. To pewnego rodzaju dokument, zawierający niezbędne informacje w procesie przysposobienia dziecka. Kto sporządza taką kartę? I co się w niej dokładnie znajduje? O tym opowiedzą Żaneta Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodzi…
 
Jesteśmy już w połowie Mszy Świętej. Z tej racji, że przekazywane tu treści nie są łatwe, ale niezwykle ważne warto je powtarzać. Ta audycja jest powtórzeniem obrzędów wstępnych Mszy Świętej. Mowa jest w niej o: procesji na wejście, śpiewie na wejście, pocałunku ołtarza, pozdrowieniu, akcie żalu, glorii i kolekcie.…
 
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczy…
 
Nie potrzebujemy skomplikowanych przygotowań, jakiejś szczególnej edukacji modlitewnej, by wejść w głębię modlitwy różańcowej. Właśnie jej prostota sprawia, że jest naprawdę dostępna dla wszystkich – mówi o. Marian Waligóra – Warto podziękować za to, że różaniec może być z nami niemal zawsze. Papież Benedykt XVI 3 maja 2008 w bazylice Matki Bożej W…
 
Podcast ma formę magazynu zawierającego trzy tematy: Spotkanie europejskich dyrektorów krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych na Malcie (korespondencja ks. Macieja Będzińskiego) „Przebaczenie, jak to zrobić” czyli historia przebaczenia prześladowanego pastora (Dariusz z Open Doors) Akcja „Misjonarz na Post” proponowana tradycyjnie przez Misjonarzy Ob…
 
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świ…
 
Rozpoczynamy cykl Aniołowie i święci. Dla mnie niedoścignionym wzorem relacji i poufałości z Aniołem Stróżem jest św. o. Pio. Właśnie jego osobie jest poświęcona ta i następne dwie audycje. Zapraszam serdecznie! :) Temat ten zgłębiam z o. Zbyszkiem Nowakowskim, z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Ojciec Zbyszek obecnie posługuje w klasztorze w Lub…
 
Napisano bowiem w Księdze Psalmów:Niech opustoszeje dom jegoi niech nikt w nim nie mieszka!A urząd jego niech inny obejmie!Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zma…
 
Modlitwa Powszechna jest trzecią naszą odpowiedzią na słowo, które Pan Bóg do nas kieruje. Otrzymaliśmy bardzo dużo pokarmu słowa i teraz nie możemy nie zatroszczyć się o tych, którzy są w potrzebie. Dlatego modlimy się za potrzebujących. Wierni przez tę troskę realizują swoje kapłaństwo powszechne.Autor: Radio Jasna Góra
 
Nasze myśli biegną szczególnie dzisiaj do Lourdes, do Matki Najświętszej, tworząc modlitewny pomost z „naszą” Jasną Górą, z innymi wielkimi i małymi sanktuariami. Dzisiejszy dzień to dzień chorych, cierpiących, wszystkich, którzy potrzebują nieustającej modlitwy. Mateńko z Jasnej Góry, przytul do swego serca wszystkich cierpiących. Otrzyj ich łzy, …
 
Dziś powracamy do seminarium w Iquitos, gdzie gościliśmy poprzednim razem, kiedy słuchaliśmy rozmowy z formatorem peruwiańskich alumnów, ks. Zbigniewem Rembałą. Przed nami rozmowa z jednym z jego wychowanków, neoprezbiterem, ks. Juanem Carlosem. Zobaczymy, że praca misjonarzy przynosi konkretne owoce, np. w postaci powołań kapłańskich. Rozmowę prze…
 
Wraz z siostrą Iwoną Jagiełką rozmawiam o trzecim Archaniele, którego znamy z imienia, o świętym Rafale Archaniele. Siostra Iwona, należy do Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, jest teologiem, pedagogiem, kierownikiem duchowym, trenerką empatyczną oraz przyjaźni się od wielu lat z Rafałem Archaniołem. W rozmowie przypominamy o znaczeniu imienia tego Ar…
 
Skąd pochodzę? Kim są moi biologiczni rodzice? Czy mam jeszcze rodzeństwo? Gdzie się urodziłem? Te i podobne pytania mogą w pewnym momencie usłyszeć rodzice adopcyjni od swojego dziecka. Świadomość swoich „biologicznych korzeni” jest bardzo ważna w budowaniu własnej tożsamości. I to postaramy się udowodnić w kolejnym podkaście audycji Adopcyjne ABC…
 
Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: «Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył zi…
 
Maryja uczy nas modlitwy, ze wzrokiem serca utkwionym w Jej Syna. A my tak często zamieniamy tę modlitwę na pospieszne, bez zastanowienia, przesuwanie paciorków – zauważa o. Marian Waligóra – Tu warto pomyśleć o tym, co mogę zrobić więcej, by ta modlitwa była rzeczywiście moim zatrzymaniem, moim wyciszeniem. Czasem wystarczy powalczyć o uspokojenie…
 
Temat najnowszego podcastu audycji „Historia w murach zamknięta” zawiera się w pytaniach i odpowiedziach: Jakie zalecenia wypływały ze ściśle tajnego raportu na temat życia religijnego w Częstochowie, który na zamówienie władz centralnych przygotował zespół socjologów? Jak wybór Karola Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego wpłynął na dotychczasowe…
 
W dniach 24.01-4.02 ks. Maciej Będziński dyrektor krajowy PDM i ks. Jarosław Tomaszewski sekretarz PDRW i PDPA udali się w podróż do Peru, Argentyny i Urugwaju. Odwiedzili Wyższe Seminarium Duchowne w Iquitos, objęte opieką duchową i materialną przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. Z rektorem seminarium amazońskiego, ks. Zbigniewem Stanisławem R…
 
W audycji rozmawiamy o kolejnym Archaniele, którego znamy z imienia, o św. Gabrielu. Gościem audycji jest s. Maria Druch ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, teolog, pedagog, trenerka empatyczna, autorka dwóch płyt o Aniołach: „Posyłam Anioła” i „Życie z Aniołami”. Rozmawiamy m.in o znaczeniu imienia tego Archanioła, o tym w jakich sytuacjach warto p…
 
Na początku roku, w pierwszych dniach stycznia, wielu z nas zadawało sobie pytanie – co nowego wydarzy się w naszym życiu, w świecie? Kiedy skończą się wojny, jak będzie w Polsce, jak będzie w Kościele? Na te pytania niełatwo odpowiedzieć. Będzie wiele wydarzeń, które nie zależą od nas, na które my nie mamy wpływu, których my nie możemy zaplanować.…
 
W dzisiejszym odcinku podcastu „Historia w murach zamknięta” kontynuowany będzie temat związany z działalnością służby bezpieczeństwa wobec pielgrzymek przybywających na Jasną Górę. Którą spośród pielgrzymek i grup młodzieżowych, które piechotą lub środkami lokomocji docierały do częstochowskiego Sanktuarium funkcjonariusze bezpieki zajmowali się w…
 
S. Sylviane należy do zgromadzenia Córek Świętego Pawła (Paulistki). Od trzech lat stanowi część wspólnoty sióstr w Warszawie, gdzie pomaga w prowadzeniu księgarni. Pochodzi z Madagaskaru. Dlaczego przyjechała do Polski? Jak widzi nasz kraj? Czemu wybrała właśnie misję pełnioną przez Siostry Paulistki? Co słyszy najczęściej od Polaków?…
 
Jawność adopcji, to nic innego jak przekazanie dziecku prawdy o jego pochodzeniu. To jeden z trudniejszych tematów, który rodzice adopcyjni muszą na pewnym etapie życie przepracować z dzieckiem, tak aby ono miało pełną świadomość tego kim jest, kim są jego rodzice biologiczni itd.? Jak zatem przekazać taką informację dziecku i jak mu pomóc ją zaakc…
 
W audycji rozmawiamy o objawieniach świętego Michała Archanioła na Górze Gargano, we Włoszech. Na pytania odpowiada specjalista w tym temacie: ks. Rafał Szwajca, michalita, koordynator peregrynacji figury św. Michała Archanioła z Cudownej Groty Objawień na Gargano i wicedyrektor Wydawnictwa Michalineum. Zapraszam do zaznajomienia się z tymi objawie…
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi