Wspolnota Radosc publiczne
[search 0]
Więcej

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Odpowiedzialność zbiorowa to fraza, która niezbyt dobrze nam się kojarzy... Czy w ogóle ma ona dzisiaj rację bytu? Czy jako zaawansowane społeczeństwo nie powinniśmy wypracować czegoś lepszego? Czy jest w ogóle coś lepszego? Bóg wielokrotnie na kartach Biblii stosuje odpowiedzialność zbiorową... Czy to oznacza, że jest niedoskonały? A może problem …
 
Czy masz nadzieję w życiu czy raczej czujesz beznadzieję? Czy okoliczności ciebie przytłaczają wbrew nadziei czy raczej nadzieja daje ci siły niezależnie od okoliczności? Przyjrzyjmy się pewnej koszmarnej morskiej podróży, pełnej beznadziei i pędzącej ku nieuchronnej katastrofie oraz nadziei, która pojawiła się w samym środku huraganu. To opowieść …
 
Paweł wierny obietnicom Bożym nie na poziomie deklaracji ale na poziomie czynów pokazuje, że jest wierny obietnicom Bozym. Bóg obiecuje mu, że bedzie zwiastował Ewngelię w Rzymie i on wierzy temu i czyni zgodnie z Bozymi obietnicami. Efektem jest głoszenie Ewangeli i przyjęcie jej w domu cesarskim.
 
Historia apostoła Pawła przed Sanhedrynem - to historia osamotnienia, przeciwności i słabości, w którą Jezus przychodzi, mówiąc o swoim planie i zachęcając do tego, by "był dobrej myśli!" (Dz 23:11). O dwuznacznej postawie apostoła Pawła, Bożej łasce i lekcjach dla nas naucza pastor Mateusz Wichary.
 
W jakiego Jezusa wierzysz? Czy w sympatycznego hipisa, który przyjmuje każdego i jest OK bezwarunkowo ze wszystkim? Bo zarówno Psalm 110 jak i List do Hebrajczyków pokazują Go inaczej: to zapowiadany król-kapłan, Pan i Zbawiciel, potężny Syn Boży. No i czy to w ogóle ma znaczenie, jaki mam Jego obraz?…
 
Achitofel – wiarołomny przyjaciel, zdradliwy doradca (2Sm 17,15-23). Stanął po stronie Absaloma, gdy ten zbuntował się przeciwko ojcu. Achitofel doradzał szybkie rozprawienie się z Dawidem, widząc w tym jedyną szansę na pokonanie tego ostatniego. Absalom został jednak przekonany przez innego doradcę – Chuszaja, w rzeczywistości ukrytego stronnika D…
 
W dzisiejszym fragmencie - poza opisem podróży do Jerozolimy - spotykamy apostoła Pawła "zniewolonego przez Ducha" by iść do Jerozolimy, któremu - pod wpływem Ducha - prorok oraz bracia i siostry radzą, by tam nie szedł. To brzemienna w skutkach decyzja. Kto z nich miał rację? Jak to rozpoznać? Czego możemy się z tego fragmentu nauczyć o Bożym prow…
 
Apostoł Piotr kończy swój drugi list do wysiedlonych chrześcijan, mówiąc, co był jego cel w ich pisaniu: zachęcić wierzących trzema przypomnieniami. Dołącz do nas, gdy przyjrzymy się tym przypomnieniom i zastanowimy się, jak nasze trzymanie się ich powinno wpłynąć na nasze codzienne życie dziś.
 
Pierwszy punkt to nasza zależność od Pana. Potrzebujemy łaknąć Jego słowa tak jak dzieci łakną mleka. Drugi punkt to nasz cel w Bogu. Ze względu na czas nie będę się za bardzo zagłębiał ale sens który chcę przekazać jest taki że Jezus był odrzucony przez ludzi ale wywyższony przez Boga. Jak Jezuw my również jesteśmy odrzuceni przez ludzi ale przez …
 
Czy kościół powinien szeroko współpracować, czy skupić tylko na najbliższym otoczeniu? W kazaniu opartym o Dz 20:1-16 - fragment opisujący podróże i współpracowników Pawła oraz nabożeństw w Troadzie - pastor Mateusz Wichary pokazuje, jak oba te wymiary splatają se i wzajemnie uzupełniają, w jednym planie Chrystusa dla Jego Kościoła.…
 
• Czy chrześcijaństwo, które widzisz zmienia świat? • Czy Kościół, w którym jesteś wywiera wpływ na swoje otoczenie? • Czy TY – zakładając, że jesteś osobą nawróconą – wywierasz wpływ na twoje otoczenie? • Jak się ma twoje chrześcijaństwo do twojej postawy względem aborcji, promowania rozwiązłości seksualnej czy swobodnego i lekceważącego prawo sty…
 
Dzieje 19:9-22 to fragment. w którym poznajmy misją apostoła Pawła w Efezie. Widzimy, że głoszenie Królestwa Bożego zmienia Efez w jego duchowej naturze, szczególnie wobec magii. O tym, że jest to i dla nas wezwaniem, by podobnie patrzeć na misję kościoła dzisiaj głosi pastor Mateusz Wicharyt
 
Księga Jonasza opisuje walkę o nawrócenie Niniwy ale również o serce proroka. Miłosierdzie Boże, którego doświadcza prorok i Izrael, jednocześnie nie chce udzielić Asyrii. Jakie z tego płyną lekcje dla nas dzisiaj? - o tym głosi pastor Mateusz Wichary. Tłumaczy na język Ukraiński - Nazar Nakonechnyi
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi