Music publiczne
[super 932153]
×
Najlepsze podcasty o Music, jakie znaleźliśmy: (zaktualizowany Lipiec 2020)
Najlepsze podcasty o Music, jakie znaleźliśmy:
Zaktualizowany Lipiec 2020
Mawia się, że muzyka jest uniwersalnym językiem świata, przez który artysta może wyrazić emocje i dotknąć słuchaczy swym przekazem. Słuchanie podcastów umożliwia podążanie za ulubionymi programami muzycznymi w drodze do domu, w pracy, podczas wycieczki w parku, słowem wszędzie - nawet w najdalszej, pozbawionej internetu dziczy. Podcasty wymienione w tym katalogu obejmują wszystkie gatunki, od muzyki klasycznej do rocka, od bluesa do popu. Niektóre podcasty w tym katalogu omawiają notowania najnowszych przebojów, najgorętsze muzyczne wydarzenia i koncerty, jak również występy młodych gwiazd oraz wywiady zarówno z wielkimi świata muzyki, jak i z tymi, którzy dopiero wspinają się na szczyt. Istnieją również audycje, w których muzycy rozkładają swoje utwory na czynniki pierwsze i objaśniają ich znaczenie wers po wersie, opowiadając historie za nimi skryte. Inne z kolei odsłaniają spore kawałki prywatnego życia artystów, z perspektywy ich samych, oraz ich bliskich.
Dołącz do milionów użytkowników Player FM i słuchaj newsów o , nawet gdy jesteś offline. Podcastuj sprytniej z tą bezpłatną aplikacją, która nie uznaje kompromisów. Zagrajmy!
Dołącz do najlepszej na świecie aplikacji do podcastów, aby zarządzać ulubionymi programami online i odtwarzać je w trybie offline na naszych aplikacjach na Androida i iOS. To bezpłatne i łatwe!
More
Loading …
 
Wracamy po wakacyjnej przerwie, pe?ni oczekiwa? dotycz?cych jesiennego sezonu. Oprócz s?abszej pogody i coraz krótszych dni, ta pora roku niesie bowiem ze sob? ogromn? porcj? nowej muzyki i za to j? uwielbiamy. Jak to zwykle w WiMPca?cie bywa, przedstawiamy nasze subiektywne nadzieje, ale typujemy te? kilka pewniaków. Przekonajcie si?, co przynios?…
 
Z góry przepraszamy artystów, o których p?ytach mówimy w najnowszym WiMPca?cie… To prawdopodobnie nie s? albumy, które odmieni? Wasze ?ycie. Nie oznacza to jednak, ?e nie mo?na w trakcie ich s?uchania odczuwa? du?ej frajdy i do nich wraca?. Niektóre s? idealn? ?cie?k? d?wi?kow? dla letnich dni, inne sprawdz? si? nawet przy nieco kapry?niejszej pogo…
 
Z racji, ?e za oknem wakacje i stan delikatnego wyluzowania odczuwalny jest wsz?dzie (wida? to równie? po li?cie dost?pnych nowych albumów) postanowili?my troch? odpocz?? od nowo?ci. Przeszli?my w stan refleksyjny i pochylili?my si? nad tym, co wydarzy?o si? ju? w tym roku. Jak si? okaza?o wybranie kilku p?yt, które zrobi?y na nas najwi?ksze wra?en…
 
Najnowszy odcinek WiMPcast by? nagrywany w wyj?tkowo trudnych warunkach – za oknem ponad 30 stopni, a u nas chyba ponad 100… Uda?o nam si? jednak pokona? temperatur? i pogada? na temat zako?czonego niedawno Open’er Festival oraz dwóch albumów, które ostatnio zrobi?y na nas wra?enie. Przewidujemy te? przysz?o?? jednego z zespo?ów, który wyst?pi? w G…
 
W nowym WiMPCast wracamy z nowo?ciami. Tak si? jako? z?o?y?o, ?e w ucho wpad?y nam albumy, które potocznie nazwali?my dla wra?liwców. Du?o osobistych tekstów, które mo?e nie porw? do ta?ca, ale za to na pewno mocno przykuj? uwag? i zapewni? du?? dawk? emocji na samotne wieczory w s?uchawkach. Najpi?kniejsze w tym wszystkim jest to, ?e albumy, które…
 
Lato = festiwale. Dla wielu fanów muzyki te dwa s?owa s? ze sob? nierozerwalnie zwi?zane. My na razie skupiamy si? na dwóch du?ych imprezach w naszym kraju – Orange Warsaw Festival i Open’er Festival oraz wspominamy hiszpa?sk? Primaver?. B?dzie o headlinerach, ale równie? o zespo?ach, które nie s? jeszcze tak du?e, ale zdecydowanie nie powinni?cie …
 
Do lata jeszcze mamy troch? czasu, ale z racji tego, ?e zrobi?o nam si? ciep?o i nagrywamy ju? w krótkich spodenkach i okularach przeciws?oneczny, postanowili?my zastanowi? si? co b?dzie w tym roku hitem lata. Artystów i utworów nominowanych mieli?my trzy i pó? miliona, ale musieli?my z tego co? wybra?. Sami sprawd?cie co wg nas w tym roku b?dzie b…
 
Po wycieczce do 1994 roku, czas na powrót do przysz?o?ci. Du?o dobrego dzieje si? w nowo?ciach p?ytowych, tym razem opowiadamy o pi?ciu z nich. Okazuje si?, ?e rok 2014 przyniós? nam kilka istotnych debiutantów, którzy tak naprawd? debiutantami nie s?, wi?c wracamy do tego tematu. Mamy te? fragment jednego z najbardziej ekscytuj?cych polskich album…
 
Ostatnio mówili?my o polskich p?ytach, tym razem skupiamy si? na ciekawych premierach z zagranicy. Cztery albumy, które polecamy bez ?adnych w?tpliwo?ci. W dodatku ka?dy z nich eksploruje nieco inn? muzyczn? przestrze? – proponujemy co? dla fanów klasycznego hip-hopu, co? dla fanów gitarowo-elektronicznego ha?asu po??czonego z melodiami, co? dla fa…
 
Polska muzyczna wiosna to pi?kna wiosna. Jako, ?e jest to pierwszy odcinek, to bardzo chcieli?my zacz?? po polsku. Okazuje si?, ?e wcale nie mamy czego si? wstydzi?, a nawet mamy czym si? pochwali?. Debiuty, które nie s? debiutami i du?e zaskoczenia, które warto podkre?li?. Nie panikujcie, jeste?my z Polski. Linki do poszczególnych tematów znajdzie…
 
Loading …

Skrócona instrukcja obsługi

Google login Twitter login Classic login